• Case
  • Bæredygtighed

De Forenede Dampvaskerier

De Forenede Dampvaskerier A/S (DFD) bruger verdensmålene som pejlemærker for handling mod en bæredygtig udvikling. DFD har udvalgt de verdensmål, som er direkte relevante for kernefortællingen, hvor virksomheden kan bidrage mest til en mere bæredygtig fremtid. Derfor bliver verdensmålene mere og mere indlejret i det daglige arbejde og i deres daglige samfundsansvarlige arbejde.

For DFD er det en løbende proces, hvor virksomheden hele tiden vurderer og analyserer, hvordan den bedst muligt kan bidrage til den bæredygtige udvikling.

På intet tidspunkt har der været tvivl om, at verdensmålene var den rette vej at gå. CSR-chef, Pernille Kiær uddyber:

”Verdensmålene understøtter mange af de indsatser, der allerede har været igangsat, men vi har som samfund nu fået et fælles sprog og en fælles referenceramme, når vi taler om bæredygtig udvikling,” siger Pernille Kiær og fortsætter:

”Hos os har det været en prioritet at kunne koble verdensmålene tydeligt til vores forretning; dvs. hvor kan vi bruge vores forretning til også at løfte konkrete samfundsudfordringer, som samtidig skaber værdi for DFD? Derfor har vi stillet os selv spørgsmålene; på hvilke områder gør vi det godt og bidrager til samfundet i dag – men hvor vi stadig kan udvikle os? Og hvor er der tydelige forbedringspotentialer i vores forretning, hvor vi kan bidrage mere til samfundet, end vi gør i dag? Det har været udgangspunktet for vores valg af verdensmål.”

Gennem løbende evaluering af de udvalgte verdensmål sikrer DFD fremdrift

DFD’s CSR-chef Pernille Kiær fortæller, at virksomheden løbende evaluerer arbejdet med verdensmålene og justerer herefter. Med udgangspunkt i DFD’s CSR-indsatsområder er der på baggrund af en minianalyse udvalgt verdensmålene 6, 8 og 12.

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

”Vand er utvivlsomt en stor del af vaskeriydelserne, men måden vi forbruger og håndterer vandet på, er vigtig. På alle vores vaskerier bliver der arbejdet målrettet med en række indsatser, som skal reducere vores vandforbrug. Gennem tiltag som genbrug af vand, vask ved lavere temperaturer og udskiftning af vaskerør kan vi optimere vores vandforbrug,” lyder det fra CSR-chef Pernille Kiær.

Vi kan se, at reduktion af vores vandforbrug indeholder et forbedringspotentiale, og derfor vil det være et fokusområde frem mod 2025 Pernille Kiær, CSR-chef, De Forenede Dampvaskerier A/S

Verdensmål 8: Anstændige job og økonomisk vækst

Verdensmål 8 handler om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

”Vores medarbejdere er afgørende vigtige for, at vi kan levere tekstilservice af højeste kvalitet til vores kunder. Vi er en mangfoldig virksomhed med 58 forskellige nationaliteter, og mange af vores medarbejdere er startet i praktik og er efterfølgende blevet fastansat hos os. Det ligger i vores DNA at være en rummelig virksomhed, hvor der er plads til alle, og vi er stolte af, at vi afspejler mangfoldigheden i samfundet,” fortæller Pernille Kiær.

Pernille Kiær uddyber, at DFD som led i deres rekrutteringsarbejde bygger videre på det gode samarbejde med kommunernes jobcentre om beskæftigelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet. Gennem disse forløb sigter DFD i fællesskab mod, at de enkelte personer opnår fastansættelse.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

DFD har dagligt fokus på ansvarligt forbrug og produktion på vaskerierne. Det gælder både i egne produktionsprocesser og i forhold til at genanvende de kasserede tekstiler i form af upcycling.

”I den sammenhæng har vi indgået et samarbejde med virksomheden LEFTOVER, der modtager alle vores kasserede eller aflagte tekstiler, som de finder genanvendelse for. Her bliver sengelinned til skjorter, servietter til muleposer og arbejdstøj til hverdagstøj,” siger Pernille Kiær.

Mulighederne er mange, og LEFTOVER udvikler hele tiden nye produkter til gavn for DFD's kunder, men også private forbrugere.

Med LEFTOVER har DFD fået et nyt bæredygtigt koncept, som i 2025 skal sikre 100 pct. genanvendelse af alle kasserede tekstiler, som kunderne ikke bruger mere.

Hvilket forretningspotentiale ligger der for DFD i FN’s verdensmål?

”Verdensmålene er blevet en referenceramme, når vi taler om samfundsansvar og bæredygtighed sammen med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Alle vil gerne tage et samfundsansvar og bidrage til den bæredygtige udvikling, og verdensmålene kan vi bruge som en forandringsagenda til at igangsætte nye samarbejder, hvor vi sammen bidrager til opfyldelsen af verdensmålene samtidig med, at kan være en god forretning,” siger Pernille Kiær og tilføjer:

”Det øgede samfundsfokus på bæredygtig udvikling, som bl.a. er kommet med FN’s Verdensmål, sætter skub i efterspørgslen på produkter, løsninger og samarbejder, som har bæredygtighed i højsædet. Dette gælder også for flere og flere af kunderne i DFD.”

 Hvad er vigtigt, når man som vaskeri arbejder med FN’s verdensmål?

”Det er vigtigt, at verdensmålene er relateret til vores kerneforretning: at vaske tekstiler for vores kunder. Vi har både øje for de positive og negative på virkninger, og vi har også kigget på, hvor vi kan forbedre os til gavn for både økonomien, det miljømæssige- og det sociale aspekt,” lyder det afslutningsvist fra CSR-chef Pernille Kiær.

3 gode råd

1. Tag udgangspunkt i din kerneforretning; hvilke Verdensmål har din virksomhed størst indvirkning på - både negativt og positivt. Start med de lavthængende frugter, som kan skabe værdi. 

2. Få topledelsens opbakning til at arbejde med Verdensmålene.

3. Find gode samarbejdspartnere, som man som virksomhed kan indgå i partnerskab sammen med, og som både skaber kommerciel værdi samt bidrager til opfyldelsen af Verdensmålene. Verdensmål nr. 17 omkring partnerskaber er afgørende for, at alle de andre mål kan lykkes. Den bæredygtige udvikling kan man som virksomhed ikke løfte alene men sker i samarbejde med andre - f.eks. i offentlig private samarbejder.