Grøn omstilling i offentlig-privat samspil

DI arbejder for at styrke den grønne omstilling gennem offentlig-privat samarbejde. 

De offentlige indkøb i Danmark skal styrkes og bidrage til reduktion af miljø- og klimabelastningen. Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 415 milliarder kroner, hvilket svarer til 16 millioner tons drivhusgasudledning. Denne indkøbsmuskel skal anvendes til at fremme grønne og bæredygtige initiativer, så klimaaftrykket reduceres. Vi skal på tværs af den offentlige og private sektor spille hinanden gode. DI har udarbejdet et udspil, som inviterer til partnerskab og samarbejde om grønne offentlige indkøb. Vi skal hæve blikket fra anskaffelsespris til også at se på totalomkostninger og hele værdikæder. Og vi skal have som ambition, at 100 pct. af de offentlige indkøb i Danmark skal være bæredygtige. Derfor opfordrer DI aktørerne i den offentlige sektor om at indgå i et partnerskab og sammen finde veje til at styrke den offentlige sektors indkøb i en grønnere retning.

På denne side finder du DI’s politiske udspil og regeringens strategi for grønne offentlige indkøb. Du kan også få gode eksempler og inspiration fra vores cases og webinarer med KL.