Montana Furniture

Værktøjskassen kan rumme forskellige remedier, når man arbejder med sit klimaregnskab. Men  hos Montana Furniture manglede de noget helt bestemt: Et brugervenligt beregningsværktøj.

De grønne grundsten var lagt fra begyndelsen

Montana Furniture A/S har været miljøbevidste lige siden produktionsvirksomheden blev grundlagt tilbage i 1982. Den familieejede virksomhed hører til på Fyn og drives i dag af grundlæggeren Peter Lassens søn Joakim Lassen. 

»Miljøfokusset er en vigtig del af Montanas DNA,« forklarer Steen Offersen, QESH Manager hos Montana. »Det har altid været vigtigt for Joakim Lassen, der allerede tilbage i 90'erne arbejdede med grønne regnskaber - dengang for Rambøll. At værne om naturen og påtage sig et samfundsansvar blev derfor helt automatisk forankret i virksomheden. Vi var for eksempel blandt de første til at skifte til vandbaseret primer og lak og ikke mindst få produkterne certificeret blandt andet med EU's Ecolabel.«  

 

Mikkel Wildfang, Supply Chain Director og Steen Offersen, QESH Manager hos Montana Furniture
Kravene kommer, og vi vil være på forkant Mikkel Wildfang, Supply Chain Director og Steen Offersen, QESH Manager hos Montana Furniture
Større og større krav til møbelproducenten

Mikkel Wildfang, Supply Chain Director i Montana, supplerer: »Selvfølgelig er der ingen tvivl om, at vores kunder også har miljøet og klimaet i fokus, og dét at kunne være transparens omkring sin CO₂-data efterhånden er blevet 'license to operate'. Vores kunder  stiller større krav til os som møbelproducent, og vi vil gerne være på forkant. At holde sig konkurrencedygtig er derfor en motivationsfaktor i sig selv, og selvom vi har et godt grundlag og en solid værktøjskasse at arbejde udfra, havde vi brug for noget mere: Et konkret og brugervenligt beregningsværktøj. Her kom Klimaklar Produktionsvirksomhed ind i billedet.« 

Læs mere om Montana Furnitures arbejde med bæredygtighed lige her

 »Med programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed fik vi udvidet værktøjskassen med et digitalt beregningsværktøj, som virkelig har været tiltrængt; nemlig Klimakompasset, som er det tætteste, vi kommer på en myndighedsstandard, udviklet af Erhvervsstyrelsen. Selve modulerne 'Dataindsamling' og 'Klimakompasset' på Klimaklar Produktionsvirksomheds digitale læringsplatform gav os en god forståelse for Klimakompasset og hvilke data, man skal indtaste. Værktøjet er egentligt nemt nok at arbejde i, men det var stadigvæk rart at få en ordentlig introduktion til det, så vi vidste, at vi plottede dataen ind korrekt. Nu er vi blevet trygge ved det og kan også bruge Klimakompasset ved næste års regnskab,«  udtaler Mikkel Wildfang. 

Steen Offersen tilføjer: »Ja, og hvis vi er tvivl om, hvordan det nu lige var, det fungerede, kan vi gense modulet på Klimaklar-platformen eller stille et spørgsmål derinde. Det er fedt, at man altid lige kan gå tilbage og tjekke op.« 

Læs mere om Erhvervsstylrensens digitale CO₂-beregner 'Klimakompasset' her

3 hurtige om montana:

• Montana Furniture har over 150 ansatte i Danmark.
• De har salgskontorer i både Danmark, Norge, Sverige, Tyskland,  Schweiz og Frankrig.
• Alle Montana Furnitures produkter er ordreproduceret, hvorfor der sjælend overproduceres. I 2019 udskiftede de 30 farver således, at der i dag er 42 forskellige farver. Montana-reolen kan sammensættes i op til en milliard løsninger.

Reduktionstiltag og fremtidsambitioner

Steen Offersen udtaler: »Efter vi havde indsamlet og beregnet vores CO₂-data via Klimakompasset, fik vi det overblik, vi hele tiden havde manglet. I modulet 'Reduktionstiltag' udviklede vi en strategi og satte reduktionsmål sammen med klimarådgiveren tilknyttet programmet.«  

Han afslutter: »Med henblik på scope 1 og 2 har vi udskiftet 800 armaturer med LED-lys og investerer i Central Tilstands Styring (CTS) i forhold til måling af vores elforbrug. Desuden har vi også fået en ny kompressor med varmegenanvendelighed. Når det kommer til scope 3, som er alle vores øvrige indirekte udledninger, er den jo lidt mere tricky. Vi kommer til blandt andet at indføre en slags udvidet hjælp til vores samarbejdspartnere, hvor både kunder og forhandlere bliver uddannet i vores produkter. Målet er ikke at stille firkantede krav om rapporteringer til vores leverandører, da vi har mange mindre, lokale leverandører, hvor CO₂-beregninger vil kunne anses som en uoverskuelig opgave. Håbet og forventningen er derimod, at vi i prioriteret rækkefølge får bedre mulighed for at række ud til vores leverandører for derved at kunne indsamle CO₂-data på vores produkter og reducere vores udledninger på sigt i scope 3.« 

Læs mere om Montana Furnitures klimarådgiver NIRAS|SustainX.

Hvad er scope 1, 2 og 3?

CO₂-regnskabet laves med udgangspunkt i GHG-protokollen, som  opdeler  drivhusgasudledninger i følgende:

Scope 1 er de direkte udledninger fra virksomhedens processer. 

Scope 2  er de indirekte udledninger fra forsynet energi (produktion af el, fjernvarme og køling).

Scope 3  er de indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde, både opstrøms og nedstrøms. 

imageliocp.png

Læs mere om Montana Furniture klimarådgiver

I Klimaklar Produktionsvirksomhed-forløbet har Montana Furniture haft NIRAS som klimarådgiver.

Desuden har de igennem deres medlemsskab i Træ-og Møbelindustrien (TMI) fået tildelt 25 gratis rådgivningstimer, hvor de fik NRGi som rådgiver. 

Læs mere om TMI's supplerende tilbud til Klimaklar-deltagere her.

Relateret indhold