Klimaklar Produktionsvirksomhed

En klimaklar virksomhed er konkurrencedygtig

En klimaklar virksomhed er en konkurrencedygtig virksomhed. Og hvis du er en produktionsvirksomhed i Danmark, skal du med på rejsen!

Tilmeld dig forløbet her 📩

Klimaklar

Hvad er en klimaklar produktionsvirksomhed?

En klimaklar produktionsvirksomhed er en konkurrencedygtig virksomhed. De store virksomheder kræver i stigende grad overblik over CO₂ -aftrykket og konkrete reduktionsplaner. De forpligter sig til at reducere CO₂ -udledninger fra hele værdikæden - også fra deres underleverandører. Derfor kræver både de store virksomheder i Danmark og kunder på eksportmarkederne nu, at I som underleverandører har viden om jeres CO₂ -aftryk.

Med programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed understøttes Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomheders ambitiøse målsætning om, at Danmark skal have verdens første klimaneutrale produktionsindustri og skabe øget grøn eksport, vækst og beskæftigelse i Danmark.

Derfor skal programmet klæde op til 8500 danske produktionsvirksomheder på til at blive ’klimaklar’ inden 2026. Gennem deltagelse i et online læringsforløb og rådgivning, vil virksomhederne blive i stand til at forstå og beregne egen CO₂-udledning og sætte reduktionsmål. Vores fem klimarådgivere er NRGi, EnergySolution, Viegand Maagøe, Transition ApS, NIRAS & SustainX.

Klimaklar Produktionsvirksomhed er et samarbejde mellem Dansk Industri og Industriens Fond. Programmet gennemføres desuden i samarbejde med Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomhed og Global Compact Network Denmark.

En produktionsvirksomhed, betegner vi, som virksomheder, der har branchekoden: DB07-industribranchekode mellem 10.00.00 og 33.99.99.  Er du i tvivl om, hvad din branchekode er, kan du søge det frem her:

Find din branchekode på virk.dk

Nysgerrig på klimadagsordenen, og hvad den betyder for din virksomhed? Her får du teaseren, der dækker over første modul 'Introduktion til klimadagsordenen', der ligger på den digitale læringsplatform. En læringsplatform fuld af viden og værktøjer, som du får adgang til, når du tilmelder dig forløbet Klimklar Produktionsvirksomhed.

Om programmet

Med programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed sikrer vi, at alle danske produktionsvirksomheder inden udgangen af 2025 får adgang til viden og værktøjer, der gør dem i stand til at forstå og beregne egen CO₂-udledning og reduktionsmuligheder med henblik på at styrke deres konkurrenceevne. Klimaklar Produktionsvirksomhed bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV, der har hjulpet 50 SMV’er med deres CO₂-regnskab og at identificere reduktionsmuligheder. Det nye forløb tilbyder:

🌱Viden om klimadagsordenen og GHG-Protokollen (inkl. scope 1-2-3)

🌱Forståelse for klimadata og evnen til at indsamle relevant data

🌱Kompetencer til at lave og forstå CO₂ -beregninger på virksomhedsniveau vha. Klimakompasset

🌱Overblik over reduktionsmuligheder og input til handlingsplan

🌱Inspiration til klimakommunikation og markedsføring

Dette skal ske ved hjælp af rådgivning og en digital læringsplatform, hvor op til 8.500 danske produktionsvirksomheder gøres klimaklar ved at blive i stand til at udarbejde og opdatere klimaregnskaber, sætte mål og få tilpasset vejledning til reduktionstiltag, strategi og kommunikation.

Forløbet for den enkelte virksomhed

Programmet strækker sig over fire år, hvor alle 8500 produktionsvirksomhed får mulighed for at komme igennem forløbet. Dette forløb vil vare omkring 7 uger. 

Indtil oktober 2023 vil forløbene fungere som et hybridforløb for de deltagende virksomheder. Først i 2023 er alle læringsmoduler online på den digitale platform. 

Nye indsigter og styrket konkurrencekraft

Er du interesseret i at deltage i forløbet, beder vi dig udfylde en meget kort tilmelding, der hjælper os med at forstå din virksomhed. Det er en forudsætning, at I er en produktionsvirksomhed for at deltage i programmet.

Gennem programmet vil du blive i stand til at:

> få et solidt overblik over jeres CO2-aftryk med afsæt i internationale  standarder.

> benchmarke CO2-aftryk og reduktionsmål til industrien.

> tilgå store kunder med afgørende viden om CO2-aftryk, reduktionsmål
og konkrete indsatser og derved imødekomme det øgede pres  fra BtB-kunder.

> anvende et videns- og faktabaseret datagrundlag i markedsføring og  branding med henblik på øget konkurrencefordel.

> bidrage til essentiel vidensdeling om praksis for CO2-beregninger
og reduktionsmål i industrien.

Tilmeld dig her.

Faktaark om Klimaklar Produktionsvirksomhed

Hent faktaark om programmet her

Få indsigt i den grønne omstilling i danske produktionsvirksomheder

Gå til indsigt

Inspiration

Klimaklar SMV

Bliv klogere på de læringer, der udsprang fra projektet Klimaklar SMV

INDSIGTER FRA ARBEJDET MED 50 KLIMAKLARE SMV’ER

Download her

Hvordan opgøres drivhusgasudledninger i et CO2-regnskab 

CO2-aftrykket udgøres af de samlede CO2-udledninger fra jeres virksomhed  og bliver opgjort i et årligt CO2-regnskab, der angiver udledningen  af klimagasser fra aktiviteter forbundet med produktion og drift  af virksomheden, fra udvinding af  råmaterialer, transport, forarbejdning  og produktion samt salg, brug og bortskaffelse af produktet.

Bag programmet

Line Gry Knudsen

Line Gry Knudsen

Programleder, Klimaklar

Programleder

Anne Zaff

Anne Zaff

Chefkonsulent

Klimarådgiver

Frederik Bo Rosenquist

Frederik Bo Rosenquist

Konsulent

Klimarådgiver

Andreas Utzon

Andreas Utzon

Konsulent

Konsulent

Marie Thorsø Kousgaard

Marie Thorsø Kousgaard

Chefkonsulent

Kommunikationskonsulent

Stina Dueholt

Stina Dueholt

Konsulent

Kommunikationskonsulent

Annette Flies

Annette Flies

Konsulent

Rekruttering