PAM

For PAM handler det om at være den foretrukne leverandør hos sine kunder og dermed holde sig konkurrencedygtig; en vision et Klimaklar-forløb har bakket op om.

Hvad var jeres motivation for at være med i Klimaklar Produktionsvirksomhed? 
v. Joakim Haulrik, adm. direktør, PAM A/S

»Vi har en række store virksomheder som kunder, og flere af dem er begyndt at spørge ind til, hvordan vi arbejder med CO2 og klimaregnskab. For at sikre at vi fortsat vil blive tilvalgt som foretrukken leverandør, har vi valgt at begynde at arbejde seriøst med CO2-reduktion og klimaregnskab, hvor Klimaklar Produktionsvirksomhed var et oplagt forløb at tilmelde sig. 

Vi oplever, at de store virksomheder spørger ind til vores CO2-aftryk og klimaambitioner i regi af evalueringer af deres leverandører. Her er det altså meget rart at have en baseline at kunne gå ud fra og rent faktisk opridse nogle tal og reduktionstiltag for dem.

Når det er sagt, går det faktisk også den anden vej. For eksempel har vi oplevet noget tilsvarende, hvor vi ringer til en hovedleverandør til stål som faktisk havde styr på sine CO2-udledninger. Så der er også noget med selve leverandørkæden, der spiller ind; nemlig det her med at kunne snakke med i de forskellige processer. Ja selv bankerne er begyndt at spørge ind til ESG på nuværende tidpsunkt af ren nysgerrighed men med tiden med henblik på deciderede krav. Derfor påvirker det hele kæden hele vejen igennem. « 

 

 

Joakim Haulrik, adm. direktør, PAM
Vi vil gerne holde os konkurrencedygtige. Her er et kendskab til sit CO2-aftryk et must Joakim Haulrik, adm. direktør, PAM
 

Hvorfor var det lige præcis jeres CO2-aftryk, I kastede jer over?

»Helt konkret er det simpelthen for at sikre os, at vi holder os konkurrencedygtige. For at sikre at vi også fremover vil kunne blive tilvalgt som foretrukken leverandør hos vores kunder; her er et kendskab til sine CO2-udledninger et must.

Desuden er arbejdet med klimadata også et håndterbart mål, da det er fakta sort på hvidt og dermed også noget helt konkret at arbejde ud fra.« 

Hvilke resultater var I mest overrasket over?

»Vi var nok mest overrasket over, at vores Scope 3 udgør ca. 85% af vores samlede CO2-udledninger. Det giver dog god mening, da det hovedsageligt vores indkøb af stål og støbegods i EU og Asien.«

Hvordan vil I arbejde videre?

»Vi vil fra den kommende strategiperiode sætte mål for vores CO2-udledning og dernæst løbende begynde at igangsætte nødvendige CO2-besparende initiativer. 

Vi skal have indarbejdet en bestemt retning for vores ambition i selve strategiplanen, som bliver en god måde for os at pejle os ind på, hvor vi kan reducere CO2 og generelt holde os konkurrencedygtige.«

3 hurtige ...

• PAM producerer udstyr til bulkvarer og arbejder bredt med fødevarerindustrien, byggeindustrien m.m.
• Lachenmeier Monsun i Sønderborg købte PAM for to år siden i samarbejde med Vækstfonden; et kæmpe løft for begge virksomheder. 
• PAM har 25 ansatte i Odense, og der er knapt 100 ansatte i Lachenmeier Monsun.

Hvad er jeres bedste råd til andre, der gerne vil i gang med klimarejsen?

»Lige med henblik på Klimaklar-forløbet, skal man være opmærksom på, at CO2-regnskabet ikke bliver bedre, end de input man har til rådighed. I begyndelsen vil beregningerne blive baseret i høj grad på antagelser og generelle tabelværdier. Lejen tæller for eksempel ind på en bestemt måde, nogle underleveandører har deres klimaregnskab, nogle har dem ikke og så videre, og så videre. Og hvis vi for eksempel køber mere stål fra EU, falder tabelværdien en del.

Derfor er det vigtigt at understrege, at alle der vil i gang med klimarejsen kan være med! Man behøves ikke se sine CO2-beregninger som helt eksakte, det kan ændre sig, og der kan være noget, man ikke har taget højde for. Man skal mere se det som noget, der kan kickstarte resten af ens grønne rejse og en slags baseline, som kan give os et pejlemærke at gå efter. 

Det har helt klart givet os noget at arbejde med et klimaregnskab, selvom vi ikke har et færdiggjort regnskab sort på hvidt. Det synes jeg ikke, man skal tage så tungt. Istedet for har vi kunne fornemme, at det ligesom har sat et skub i det hele og givet os blod på tanden til at arbejde videre med klima og CO2 og et fælles sprog.« 

Læs mere om PAM's klimarådgiver Viegand Maagøe her

Relateret indhold