• Bæredygtighed

Værktøjer til måling og rapportering

Der findes ikke bare ét værktøj, som løser din udfordring med at måle om virksomheden forbedrer sig, og der findes ikke blot én standard for rapportering. Det afhænger helt af, hvad der skal måles og rapporteres.

Vi samler løbende de bedste metoder, og du kan lade dig inspirere af nogle af dem herunder.

Beregn din virksomheds klimaaftryk med Klimakompasset

Brug Klimakompasset til at få overblik over, hvilke aktiviteter i din virksomhed, som bidrager til udledning af drivhusgasser, og få idéer til, hvordan du kan nedbringe dit klimaaftryk. Med Klimakompasset kan du udregne klimabelastningen af din virksomheds aktiviteter. Du kan både udregne direkte og indirekte udledninger. Virksomhedens direkte udledninger er typisk forbundet med forbruget af el, gas og varme, mens de indirekte udledninger er forbundet med din virksomheds aktiviteter i hele værdikæden. Det vil sige fx fra indkøb af materialer og produkter, håndtering af affald, eller i forbindelse med den udledning, der kommer ved brugen af virksomhedens produkter mv.

Klimakompasset

Læs mere


 

Klimaklar Produktionsvirksomhed

Tilmeld her

Værktøjer til samfundsansvar & bæredygtighed

Her finder du DI's samling af værktøjer, som kan bruges til at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed i din virksomhed.

Samfundsansvar & Bæredygtighed

Læs mere

UN Global Compact & Global Reporting Initiative (GRI)

1. Analysis of the Global Goals and Targets

Denne rapport har til formål at hjælpe virksomheder med at forstå, hvordan de påvirker Verdensmålene og Delmålene. Samtidig tilvejebringer rapporten en liste over indikatorer, der skal gøre rapportering om Verdensmålene mere enkle at udføre.

ANALYSIS OF THE GLOBAL GOALS AND TARGETS

Læs mere

2. Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide

Denne vejledning skitserer tre trin for virksomheder til at integrere Verdensmålene i eksisterende forretnings- og rapporteringsprocesser:

  1. Identifikation og prioritering af verdensmål
  2. Fastlægge mål for virksomheden samt måling og analysering
  3. Rapportering og forbedringer

Publikationen er beregnet til at blive brugt sammen med andre relevante værktøjer fra GRI og UN Global Compact.

INTEGRATING THE SDGS INTO CORPORATE REPORTING

Læs mere

RAPPORT TIL GLOBAL COMPACT

Som medlem af UN Global Compact forpligter man sig som virksomhed til at udfærdige en årlig CoP (Communication on Progress). Den årlige rapport skal dokumentere arbejdet med Global Compacts 10 principper.

Læs mere her

SDG Action Manager – Impact og benchmark på nøgleindikatorer

UN Global Compact har i samarbejde med B-Corp bevægelsen udviklet et værktøj, der kan hjælpe virksomheder til at forbedre deres impact og benchmarke sig på nøgleindikatorer knyttet til Verdensmålene og i forhold til andre lignende virksomheder. SDG Action Manager giver alle typer virksomheder mulighed for at lære om, styre og direkte forbedre deres bæredygtighedspræstationer.

SDG ACTION MANAGER

Læs mere

FSR og ESG nøgletal

FSR – Danske Revisorer - har lanceret 15 forslag til standard ESG-nøgletal for virksomhedernes miljø- og klimapåvirkning og for deres sociale og ledelsesmæssige engagement, som store danske virksomheder opfordres til at inkludere i årsrapporten. Initiativet har modtaget international hæder. Investorer og analytikere kan bruge ESG-nøgletal til at screene potentielle investeringer for f.eks. deres påvirkning af miljøet eller klimaet og på den måde sikre sig, at investeringen arbejder i en bæredygtig retning. Initiativet lægger helt konkret op til, at de store virksomheders CO2-udledninger, energiforbrug, sygefravær, kønsdiversitet med videre, fremover står side om side med de finansielle nøgletal i årsrapporten.

ESG-HOVED- OG NØGLETAL I ÅRSRAPPORTEN

Download

KPMG – Kriterier og benchmarks for SDG-rapportering

KPMG har udarbejdet en rapport, der indeholder kriterier for SDG-rapportering og som giver mulighed benchmarke sig mod 250 store virksomheder. KPMG vil med rapporten ”How to report on SDGs” forsøge at hjælpe virksomheder med at rapportere på verdensmålene. Rapporten indeholder kriterier for SDG-rapportering og inddrager rapportering fra de 250 største virksomheder i verden, som brugerne kan benchmarke sig imod.

HOW TO REPORT ON SDGS

Læs mere

Future Fit Business Benchmark

Et værktøj der definerer en baseline for virksomheden og hjælper med at måle og sætte mål for dens negative og positive indvirkninger. Èn ting er at rapportere om forbedringer i forhold til tidligere år eller at sammenligne virksomhedens præstationer med industristandarder, men hvordan ser det ud i forhold til globale grænseværdier? Future-Fit Business Benchmark er et værktøj, der guider virksomheder i forhold til at skabe samfundsværdi. Det definerer en specifik baseline for fremtidens virksomhed og hjælper blandt andet med at måle og sætte mål for virksomhedens positive og negative indvirkning på både miljømæssige, sociale og samfundsmæssige parametre.

FUTURE-FIT BUSINESS BENCHMARK

Læs mere

UNCTAD

UN Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, hjælper virksomheder med at lave en ’baseline’ for rapportering om bæredygtighed. UN Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, har udgivet vejledningen ’Guide on core indicators for entity reporting on the contribution towards the attainment of the Sustainable Development Goals’. Vejledningen har til formål at hjælpe virksomheder med at lave en ’baseline’ for rapportering om bæredygtighed inden for det økonomiske, miljømæssige og sociale område. Hensigten er at gøre det muligt at rapportere på en ensartet måde.

UNCTAD VEJLEDNING

Download

Verdensmålsslangen – dokumentation og måling gennem internationale standarder

Dansk Standard har udviklet ”Verdensmålsslangen”, der er et redskab til virksomheder, som ønsker at arbejde struktureret med FN’s Verdensmål, men mangler konkrete redskaber til at komme i gang. Verdensmålsslangen er et godt sted at starte, da den giver et enkelt overblik over, hvilke standarder, der kan bruges i virksomhedens arbejde med de 17 verdensmål. Standarderne giver redskaber, der hjælper virksomheden med at se på egne processer, adfærd, produktion eller produkter og kan bruges direkte i virksomhedens bæredygtighedsarbejde til at efterleve de relevante verdensmål. Mange virksomheder oplever desuden udfordringer med at dokumentere deres arbejde med verdensmålene overfor kunder og samarbejdspartnere, og her kan standarder med fordel bruges, da det er en internationalt anerkendt ramme til at synliggøre og dokumentere virksomhedens adfærd og arbejde. Verdensmålsslangen giver altså virksomheder et konkret værktøj til at skabe et overblik over deres aftryk og bidrag i forhold til verdensmålene, vise hvor der er forbedringspotentiale samt dokumentere og synliggøre arbejdet undervejs.

VERDENSMÅLSSLANGEN

Læs mere

SMV COP: Best practice rapportering fra mindre virksomheder

SMV’er udgør størstedelen af de danske virksomheder og spiller dermed en nøglerolle i at nå Verdensmålene. Sammen med FSR – danske revisorer samler Global Compact Network Denmark hvert år de bedste eksempler på god bæredygtighedsrapportering fra mindre virksomheder under navnet SMV COP.

SMV COP

Læs mere