Cases fra danske og udenlandske virksomheder

Find inspiration hos danske og udenlandske virksomheder, der allerede har implementeret FN's Verdensmål i forretningen

bObles A/S

bObles A/S

bObles er gået all in på filantropi, men forretningsdelen har været en udfordring. Vi kunne blive ved med at pumpe penge i projektet, men det holder jo ikke i længden, siger Thomas Sandfeld Bundgaard fra bObles.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Kvalitetsuddannelse
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Circular Food Technology

Circular Food Technology

Circular Food Technology arbejder med upcycling – opkvalificerende genbrug. Biprodukter som ellers ville blive kasseret som affald, får ny værdi ved enten at blive genopfundet som et nyt produkt, eller som en del af et nyt produkt.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Stop sult
 • Rent vand og sanitet
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Coor

Coor

Hos FOOD by Coor er arbejdet med FN’s Verdensmål vævet ind i DNA’et og forretningsmodellen. Konkret betyder det et intensivt fokus på verdensmål 12, som har vist sig at være et stærkt kort på hånden over for både kunder og konkurrenter.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Danish Crown

Danish Crown

Danish Crown er en af verdens største eksportører af grisekød, en af Europas største leverandører af oksekød og verdens største økologiske slagteri.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Stop sult
 • Partnerskaber for handling
DFD – De Forenede Dampvaskerier

DFD – De Forenede Dampvaskerier

I DFD vil man være medskaber af den bæredygtig forandring, verden kalder på. Derfor har verdensmålene længe fungeret som pejlemærker for virksomhedens rejse mod en bæredygtig fremtid, og i september 2022 blev DFD’s dedikation til verdensmålene yderligere blåstemplet i form af en verdensmålscertificering.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Partnerskaber for handling
DuPont Nutrition & Biosciences

DuPont Nutrition & Biosciences

I DuPont Nutrition & Biosciences er FN´s verdensmål blevet komprimeret til en konkret karakterskala, hvor produkterne bliver målt på bæredygtighed.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Stop sult
 • Sundhed og trivsel
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
 • Livet i havet
 • Livet på land
EcoTree

EcoTree

Alle verdens lande kan mærke klimaforandringerne og konsekvenserne heraf. Udledningen af drivhusgasser stiger fortsat og er i dag mere end 50% højere end i 1990. Hvis ikke der handles nu, truer den globale opvarmning med uoprettelige konsekvenser for vores klima. Dette vil EcoTree være en del af at bremse ved at plante skove og sælge træerne , som naturligt vil sænke CO2 og skabe hjem for dyre- og plantearter, til virksomheder og private.

 • Case
 • FN's verdensmål
 • Bæredygtighed
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
 • Livet på land
Egmont A/S

Egmont A/S

Egmont har talt ansvarlighed i mange år: Verdensmålene har blandt andet sat gang i en større datajagt i en af Nordens største mediekoncerner

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Kvalitetsuddannelse
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Elis Danmark A/S

Elis Danmark A/S

Elis Danmark A/S (tidl. Berendsen) har i flere år arbejdet intensivt med FN’s Verdensmål og kigget på, hvilke mål de har størst mulighed for at påvirke. De mål er dybt forankret i Elis’ CSR-strategi og er dermed en rettesnor for alle led i virksomhedens forretning.

 • Case
 • CSR
 • Bæredygtighed
 • Sundhed og trivsel
 • Bæredygtig energi
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Entomass

Entomass

Når et restprodukt bliver til en indtægtskilde vinder både virksomheder og klimaet. Entomass har fundet en måde hvorpå de mange restprodukter som er tilovers fra fødevaresektoren, kan omsættes til bæredygtige alternativer til animalsk protein. Dermed har virksomheden skabt en ny og bæredygtig forretningsmodel.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
Fischer Lighting

Fischer Lighting

Fischer Lighting er en bæredygtig virksomhed i rivende udvikling med et unikt cirkulært koncept til LED belysning. De forvandler affald i form af gamle lamper til nye lamper. Deres mål er at gøre op med den traditionelle brug-og-smid-væk-kultur, der er udtalt i belysningsbranchen.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Sundhed og trivsel
 • Bæredygtig energi
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Ansvarligt forbrug og produktion
FLSmidth A/S

FLSmidth A/S

Alexander Campbell har stået i spidsen for at implementere FLSmidths arbejde med verdensmålene, og når man skal have dem ud at leve i en verdensomspændende virksomhed, så kræver det overtalelsesevner, tålmodighed og mange telefonopkald.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
Gehl

Gehl

Business as unusual: Gehl vil skabe sunde bæredygtige byer gennem nye partnerskaber. Da Gehl gik i gang med at arbejde med verdensmålene fandt de ud af, at de arbejdede for nogle helt andre mål, end de troede.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Sundhed og trivsel
 • Mindre ulighed
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Klimaindsats
 • Partnerskaber for handling
Grundfos

Grundfos

Grundfos er en af verdens førende pumpevirksomheder med en lang tradition for bæredygtighed.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Rent vand og sanitet
 • Klimaindsats
Haldor Topsøe

Haldor Topsøe

Den danske kemivirksomhed er begyndt at regne på sit bidrag til FN’s verdensmål.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Stop sult
 • Sundhed og trivsel
 • Bæredygtig energi
Heliac

Heliac

Heliac arbejder aktivt med den grønne omstilling ved at erstatte behovet for fossile brændstoffer med grøn energi. Solpanelerne fra Heliac producerer varme, der både kan bruges til fjernvarme og industrielle processer. Dermed taler Heliac særligt ind i verdensmål 7, Bæredygtig energi.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Bæredygtig energi
 • Klimaindsats
Hempel A/S

Hempel A/S

Malingproducent genbruger spande i Mellemøsten i arbejdet med verdensmålene. Danske Hempel håber, at det nystartede projekt kan være med til at fastholde og tiltrække kunder.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Sundhed og trivsel
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Bæredygtig energi
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
 • Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Herning Vand

Herning Vand

Herning Vand vil give verden renere vand med hjælp fra kunder og samarbejdspartnere. Det første Herning Vand gjorde, da de kom med i 'Fra Filantropi til Forretning’, var at række ud efter kunderne.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Kvalitetsuddannelse
 • Rent vand og sanitet
 • Klimaindsats
 • Partnerskaber for handling
Kamstrup A/S

Kamstrup A/S

Kamstrup føjede tre ord til strategien og begyndte at bruge big data. Så fandt de frem til de løsninger, der for alvor kan løfte verdensmålene.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
KLS Pureprint

KLS Pureprint

KLS PurePrint A/S producerer bæredygtige tryksager og emballager. Visionen er at være verdens grønneste trykkeri.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Sundhed og trivsel
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Livet på land
Krüger A/S

Krüger A/S

FN’s verdensmål får dansk vandekspert til at satse mere på landfisk. Den danske specialist i bæredygtig vandbehandling Krüger A/S har blandt andet valgt at fokusere på et forretningsområde, der kan hjælpe med at stoppe sult.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Rent vand og sanitet
 • Klimaindsats
 • Livet i havet
Lapee

Lapee

Lapee er sat i verden for at forbedre ligestilling mellem kønnene, ved at give kvinder mulighed for at lade vandet til udendørsarrangementer på en ren og sikker måde. Hvor mænd i årtier har haft muligheden for at benytte pissoir, har kvinder været langt mere udfordret. Denne ulighed har teamet bag Lapeee fundet en løsning på.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Rent vand og sanitet
 • Ansvarligt forbrug og produktion
LE34 A/S

LE34 A/S

Verdensmål gav landinspektører ny forretningside i 2015. De venter stadig på den første opgave, men direktøren i det rådgivende landinspektørfirma LE34 er ikke i tvivl om, at virksomheden er på rette spor.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Afskaf fattigdom
 • Stop sult
 • Partnerskaber for handling
Lulu Lab

Lulu Lab

Lulu Lab producerer digitale læringsspil om pubertet, uønsket graviditet og seksuelle rettigheder. Det er problemfelter, der er helt centrale blandt unge i mange afrikanske lande, og som er en barriere for ligestilling og uddannelse. Dermed taler Lulu Labs læringsspil sig direkte ind i Verdensmål 4, Kvalitetsuddannelse, og Verdensmål 5, Ligestilling mellem kønnene.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Kvalitetsuddannelse
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Rent vand og sanitet
Nature Preserve

Nature Preserve

Madspild er én verdens største CO2-syndere, faktisk er den samlede CO2-udledning, hvis man beregner fødevareindustrien som et land, det tredje mest CO2-udledende efter USA og Kina. Næsten 50% af al frugt og grønt produceret ender som affald. En stor del af madspildet sker allerede i fødevareforsyningskæden, før fødevarerne overhoved når ud til kunderne. Dette har virksomheden Nature Preserve sat sig for at lave om på.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Stop sult
 • Industri, innovation og infrastruktur
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Novozymes

Novozymes

Novozymes is the world leader in biological solutions. Together with customers, partners and the global community, the company improves industrial performance while preserving the planet’s resources and helping to build better lives.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Klimaindsats
Orana A/S

Orana A/S

Oranas direktør rejser 250 dage om året for at finde de helt rigtige partnere og er begyndt at granske energiforbruget.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Peter Larsen Kaffe A/S

Peter Larsen Kaffe A/S

Kaffe er meget mere end det vi drikker, og hos kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe, arbejder man for at bringe hele kaffeindustrien i en mere cirkulær retning.

 • Case
 • Cirkulær økonomi
 • Bæredygtighed
 • Stop sult
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Plus Pack A/S

Plus Pack A/S

Dansk emballageproducent har arbejdet verdensmålene helt ind i kernestrategien. Plus Pack har blandt andet besluttet at luge ud i de svært genanvendelige emballagematerialer.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Ansvarligt forbrug og produktion
ProffOutlet.com

ProffOutlet.com

Webshoppen ProffOutlet.com giver grossister, byggemarkeder og producenter med byggematerialer i overskud mulighed for, anonymt at sælge varerne til helt nye kundegrupper, der både omfatter private, virksomheder og offentlige indkøbere.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Pure Algae

Pure Algae

”At bidrage til en cirkulær bioøkonomi, hvor vi giver mere tilbage til kloden, end vi bruger af dens ressourcer” er visionen bag Pure Algae Denmark, som Esben Rimi Christiansen stiftede i 2018.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Stop sult
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
 • Livet på land
Ramboll

Ramboll

Ramboll is a leading engineering, design and consultancy company founded in Denmark in 1945.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Sundhed og trivsel
 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Industri, innovation og infrastruktur
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
ReFlow Maritime

ReFlow Maritime

ReFlow Maritime har en klar vision: At gøre den maritime industri bæredygtig ved brug af cirkulær økonomi. Gennem deres digitale platform, der faciliterer cirkulær vedligehold, skaber de sporbarhed, transparens og partnerskaber mellem globale rederier og producenter.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Partnerskaber for handling
Regen Farmer

Regen Farmer

At komme i mål med Verdensmål 2, 13 og 15 kræver internationale samarbejder, og en kombination af disse tre verdensmål er netop hvad virksomheden Regen Farmer beskæftiger sig med.

 • Case
 • FN's verdensmål
 • Bæredygtighed
 • Stop sult
 • Sundhed og trivsel
 • Livet på land
Roskilde Festival

Roskilde Festival

Roskilde Festival-gruppen er en almennyttig virksomhed. Der ligger et overordnede formål om at støtte humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge, bag alt hvad de foretager sig.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Afskaf fattigdom
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Mindre ulighed
Royal Greenland A/S

Royal Greenland A/S

Royal Greenland er en fiskerivirksomhed,  der  leverer vildtfanget fisk og skaldyr af høj kvalitet fra Nordatlanten og Arktis til forbrugere over hele verden.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Stop sult
 • Kvalitetsuddannelse
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Livet i havet
SolarSack

SolarSack

Alexander Løckes speciale blev startskuddet til, at han i dag har gjort Verdensmål 6 ”Rent vand og sanitet”, til en del af sin kerneforretning og dermed bidrager til, at alle i verden har adgang til rent drikkevand. Dette gør Alexander gennem sin virksomhed SolarSack.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Rent vand og sanitet
 • Klimaindsats
 • Livet på land
Stena Recycling A/S

Stena Recycling A/S

Nordens førende genvindingsvirksomhed bruger verdensmålene til at udvikle et forretningsområde, der kan udfordre kerneforretningen.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Stjernholm A/S

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S har været nødt til at prioritere benhårdt i arbejdet med verdensmålene, der er blevet omdrejningspunktet i virksomhedens eksportstrategi.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Partnerskaber for handling
Tasso A/S

Tasso A/S

Tasso er en sværindustriel produktionsvirksomhed, som har gjort meget for at reducere ressourceforbruget, og nu vil virksomheden også gøre det til en konkurrencefordel.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Ansvarligt forbrug og produktion
Twisted Leaf

Twisted Leaf

Danske Twisted Leaf er de første i verden til at skabe et nydelsesprodukt på kaffeblade. Samtidig skaber de en helt ny og stærkt tiltrængt indtægtskilde ved at værdisætte kaffebøndernes kompost.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Afskaf fattigdom
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mindre ulighed
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Partnerskaber for handling
Vestas

Vestas

Vestas is the energy industry’s global partner on sustainable energy solutions. The company designs, manufactures, installs, and services wind turbines across the globe, and with 100 GW of wind turbines in 79 countries, Vestas have installed more wind power than anyone else.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Kvalitetsuddannelse
 • Bæredygtig energi
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
 • Partnerskaber for handling
Ørsted

Ørsted

The Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs and operates offshore and onshore wind farms, bioenergy plants and innovative waste-to-energy solutions and provides smart energy products to its customers.

 • Case
 • Bæredygtighed
 • Bæredygtig energi
 • Klimaindsats