Om portalen

Denne portal er udviklet af Dansk Industri under projektet ”FN’s verdensmål – fra Filantropi til Forretning”, støttet af Industriens Fond.

Verdensmålsportalen forsøger at give svar på nogle af de mest kritiske spørgsmål fra virksomhederne og inspiration til, hvordan arbejdet med verdensmålene gribes an. Så uanset om du som topleder har behov for at forstå bæredygtighed som et nyt grundvilkår, eller om du som mellemleder har behov for at finde inspiration fra andre eller indsigt i metoder, som kan være nyttige i dit arbejde, er der hjælp at hente her.

Bæredygtighed har i mange år været et vigtigt fokusområde i erhvervslivet. FN’s udviklingsdagsorden er en vigtig fælles referenceramme, som for alvor har sat strøm til bæredygtig udvikling. Tendensen er groft sagt en bevægelse fra at udvise samfundsansvar og sikre et godt omdømme til at forstå, udvikle og omsætte bæredygtige løsninger til et nyt og uendeligt stort kommercielt marked og dermed bidrage til at sikre virksomhedens vækst og overlevelse i fremtiden.

Men bæredygtighed er et vidt begreb og for de fleste meget vanskeligt at navigere i. For at møde forventningerne og dermed også høste de økonomiske muligheder på de globale markeder, skal virksomheder kunne integrere bæredygtighed i deres kerneforretning. Målet med denne portal er at hjælpe virksomheder med denne strategiske indsats.

Redaktionen opdaterer løbende portalen med ny viden fra ind- og udland, som kan bidrage til at holde danske virksomheder opdateret.

SDG High Level Advisory Board

Medlemmerne af SDG High Level Advisory Board er personligt udpeget af Dansk Industri og Global Compact Network Denmark og består af nogle af de mest vidende og toneangivende personer, der arbejder på at fremme en konkurrencedygtig og bæredygtig privat sektor i Danmark. H.K.H. kronprinsesse Mary deltager i møderne i kraft af kronprinsessens viden og engagement på området.

DI - Dansk Industri varetager sekretariatet.

Boardet fungerer som ekspertpanel og har til formål til stadighed at sikre og udbygge Danmarks globale førerpositioner inden for bæredygtige løsninger.

LÆS ADVISORY BOARDS KRONIK

Læs


 

Om Dansk Industri og Industriens fond

Portalen er udviklet af Dansk Industri med støtte fra Industriens Fond. Dansk Industri er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiver-organisation og arbejder for et Danmark i vækst og balance. Industriens Fond er en privat uafhængig fond, som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Du kan læse mere om os nedenfor.

Dansk Industri

Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation.

DI repræsenterer 11.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. DI varetager medlemmernes arbejdsgiver- og politiske interesser. DI’s vision er et åbent og velstående samfund i vækst og balance. 

Stærke virksomheder i et stærkt samfund - dét arbejder DI for. Filmen giver indblik i DI’s vision og mission og viser sammenhængen mellem danske virksomheder og det velfærdssamfund, vi nyder godt af her i Danmark. Stærke virksomheder har brug for et stærkt samfund – og omvendt.

Industriens Fond

Industriens Fond er en privat uafhængig fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Det gøres ved at støtte og igangsætte projekter, der skaber konkurrenceevneforbedrende viden og værktøjer til danske virksomheder. Fonden arbejder blandt andet med fokus på erhvervslivets evne til at innovere og udnytte ny viden og teknologi, virksomhedernes adgang til de rette kompetencer, samt erhvervslivets udsyn og internationalisering. Også verdensmålene spiller en hovedrolle i fondens virke. Det kan der læses mere om nedenfor:

Strategi og uddelingspolitik

Læs mere

Industriens fond

Gå til site