• Bæredygtighed

Kom godt i gang med at  arbejde bæredygtigt

Bæredygtig forretningsudvikling handler om at fremtidssikre din virksomheds forretningsmodel ved at integrere bæredygtighed ind i kerneforretningen

Bæredygtighedsagendaen bevæger sig hurtigt og er et mål i bevægelse. Det man troede var rigtigt i går, kan være forkert i dag. Den stiller helt nye, komplekse krav til virksomheder, men giver samtidig også en lang række nye forretningsmuligheder - Især hvis man kommer rigtigt fra start.
 

6 nedslag:

På denne side går vi i dybden med nedenstående seks nedslag, som skal hjælpe dig og din virksomhed med at komme godt i gang med jeres bæredygtighedsrejse.

1. Forstå verdensmålene 2. Udvælg forretningsskabende verdensmål
3. Prioritering af strategiske 
          bæredygtighedsindsatser
4. Organisering og forankring
5. Langsigtede målsætninger og vision 6. Dokumentation og kommunikation
 1. 1

  Forstå verdensmålene

  Verdensmålene udgør 17 mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til bl.a. at reducere ulighed, sikre gode uddannelser og bedre sundhed, skabe anstændige jobs og bæredygtig vækst, tage ansvar for klimaproblematikkerne samt skabe ansvarlig produktion og forbrug.

  Verdensmålsdagsorden anerkender, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed er tæt forbundne. Vi skal arbejde sammen på helt nye måder for dels at nå målene og dels at kunne nyde det samfund, som vi skaber ved at nå målene.

  Hvis du vil arbejde med bæredygtighed er Verdensmålene et godt afsæt. De er konkrete, og enhver virksomhed vil kunne spejle sig i et eller flere mål samt gøre en reel forskel for de udvalgte mål, hvis arbejdet med dem integreres i virksomhedens overordnede strategi.

 2. 2

  Udvælg forretningsskabende verdensmål

  Som virksomhed skal du ikke løfte samtlige 17 verdensmål. Du skal fokusere dér, hvor du har mulighed for at gøre den største samfunds- eller miljømæssige forskel samtidig med, at du skaber forretningsmæssig værdi. Du finder det "sweet spot" ved at starte med at kortlægge din virksomheds positive og negative aftryk på samfund og miljø.

  Value Scan-værktøjet er et godt redskab til dette. Det hjælper dig med at få overblik over din virksomheds påvirkning, skabe et fælles sprog omkring bæredygtighed på tværs af organisationen, og konkretisere den enkelte afdelings og medarbejders bidrag til den samlede strategi på området.

  Værktøjet tager udgangspunkt i 4 enkle spørgsmål

  1. Hvilke verdensmål påvirker virksomheden positivt?
  2. Hvilke verdensmål påvirker virksomheden negativt?
  3. Hvor går virksomheden glip af værdiskabelse?
  4. Hvor kan virksomheden skabe helt nye forretningsmuligheder?

  Resultatet af øvelsen er et overblik over de aktiviteter, som din virksomhed laver eller kan iværksætte for at påvirke samfund og/eller miljø positivt - og som samtidig bidrager til en mere fremtidssikker forretningsmodel.

 3. 3

  Prioritering af strategiske bæredygtighedsindsatser

  Arbejdet med at integrere bæredygtighed i kerneforretningen er for de fleste en stor mundfuld. Derfor er det helt afgørende, at I laver en hård prioritering af, hvilke indsatsområder og aktiviteter, I vil starte med at igangsætte – og gøre jer klart, hvorfor I starter med dem. I bør maksimalt udvælge 2-3 indsatsområder og en håndfuld aktiviteter under hvert indsatsområde, som I prøver kræfter med og lærer af.

  Prioriteterne kan være drevet af kundeefterspørgsel, omkostningsreduktion, positionering, medarbejdertiltrækning mv. – og afspejler generelt i hvor høj grad, de skaber værdi for jeres vigtigste interessenter.  Det kan være en hjælp at lave en væsentlighedsanalyse.

 4. 4

  Organisering og forankring

  Bæredygtighedsagendaen skal forankres i hele organisationen, hvis den skal leve. Alle erfaringer viser, at det forudsætter, at der vælges en overordnet ansvarlig for hele bæredygtighedsindsatsen. Der kan eventuelt etableres en projektgruppe, som sikrer fremdrift i de forskellige aktiviteter, og som fungerer som garant for, at indsatsområderne og de dertilhørende aktiviteter bliver forankret samt udført af alle medarbejdere på tværs af hele virksomheden.

  Metoder der forankrer bæredygtighed i organisationen

  • Ambassadører eller Bæredygtighedskomité (Sustainability Committee)
   Nogle virksomheder udpeger bæredygtighedsambassadører.
  • Eksisterende ledelsesstruktur
   Ledelsen og/eller bestyrelsen sikrer, at topledelsen står i spidsen som ansvarlig for at koble bæredygtighed til forretningen.
  • Task force
   Andre virksomheder etablerer tidsbegrænsede arbejdsgrupper med konkrete formål til at opnå et projekt.

  • Community of Practice
   Denne tilgang er baseret på en ikke-top styret forbindelse mellem ledere og medarbejdere, der skal koordinere indsatsen baseret på personlige ansvarsområder og ansvar for at levere ind til den identificerede målsætning. Fokus her er på læring, innovation fra bunden og samarbejde på tværs. 

   

  Etabler partnerskaber

  Hvis du har ambitioner om blive en bæredygtighed virksomhed, så kan en vigtig forudsætning også være at etablere gensidige værdiskabende partnerskaber uden for organisationen. 

  Men partnerskaber kan være en svær disciplin. Hvor finder man de partnere, som understøtter ens egen strategi og ambitioner? Og hvordan sikrer man, at alle partnere får det ønskede udbytte af partnerskabet?

  Vi har allieret os med Partnerskabshuset Krydsfelt,  som har udviklet en proces til arbejdet med partnerskaber. Se mere nedenfor.

  Værdi fra dag 1 i partnerskaber

  Værdi i år 2 af partnerskaber

  Kemi i partnerskaber

 5. 5

  Langsigtede målsætninger og vision

  Langsigtede målsætninger

  Der skal udarbejdes langsigtede målsætninger under hvert af de strategiske bæredygtighedsindsatser. Langsigtede målsætninger sikrer fælles retning og gør indsatserne synlige og konkrete for alle i virksomheden. Med langsigtede målsætninger bliver det også lettere at kommunikere om virksomhedens ambitioner inden for bæredygtighed og nemmere at måle, hvor langt virksomheden er i processen.

  I forbindelse med at prioritere og udvælge strategiske indsatser, vil langsigtede målsætninger bidrage til, at alle arbejder mod samme mål. De langsigtede målsætninger gør indsatserne mere konkrete og målbare.

  Vision er en strategisk ledestjerne

  Er man rigtig ambitiøs, indarbejder man også bæredygtighed i virksomhedens overordnede vision. Fokus her skal være, hvad er jeres eksistensgrundlag og "purpose" – hvad er det I bidrager til, og hvilken udfordring er I med at til løse?

  En vision skal dermed kunne beskrive virksomhedens eksistensgrundlag og "purpose" samt skabe den overordnede retning.

  Den overordnet vision binder alle de strategiske indsatser og målsætninger sammen samt forstærker brandværdi, øger medarbejdertiltrækning og -engagement. Det kan desuden tiltrække partnere og kunder samt indfri innovation.

 6. 6

  Dokumentation, rapportering og kommunikation

  Dokumentation og rapportering

  Forudsætning for at du får udbytte af virksomhedens bæredygtighedsindsatser er, at du kan dokumentere og verificere dine resultater. Har du ikke styr på din dokumentation, kan det få konsekvenser jf. ny EU-lovgivning og markedsføringsloven. I værste fald kan du havne i en greenwashing-skandale.

  Læs mere om hvordan du rapporterer i henhold til de nyeste lovkrav og standarder under Måling & Rapportering, og læs artiklen nedenunder om DI's nye ESG Masterclass, der klæder de virksomheder, som rammes direkte af ESG-kravene, godt på. 

  Kommunikation

  Når man kommunikerer om bæredygtighed, er troværdighed og transparens af afgørende betydning. Som virksomhed kan du både kommunikere om bæredygtighed på produkt- og/eller virksomhedsniveau.

  Virksomhedens bæredygtighedsrejse er både et "moving target" og en "on-going-proces". Derfor er processen og jeres skridt på vejen mod målet ligeså interessant at høre om, som jeres endelig målsætning. Kommunikér meget gerne om de indsatser, der bidrager til, at I kommer i mål.

  Vi anbefaler også at være transparant omkring jeres målsætning, så andre kan hjælpe jer mod målet. Vælger I at kommunikere om jeres målsætning eller vision, så er det blot et krav, at det er plausibelt, at I kan nå jeres målsætning inden for den angivne tidsramme, og at I har løbende aktiviteter, der muliggør det. I behøver ikke kende alle skridt på vejen mod jeres mål.

  Når I kommunikerer om konkrete tiltag, produkt-features eller andet, som allerede er opnået, skal dette kunne verificeres af en uafhængig tredjepart.


 

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent