• Bæredygtighed

Måling & Rapportering

En nøgle til succes i arbejdet med verdensmål er at forholde sig til den positive værdiskabelse og den negative påvirkning, som virksomheden har i forhold til Verdensmålene. Virksomheden skal rapportere med transparens og åbenhed og visualisere det konkrete arbejde med FN’s Verdensmål, så de væsentligste interessenter kan vurdere virksomhedens specifikke bidrag. Uden måling og opmærksomhed overfor negativ indvirkning som følge af eksempelvis affald og energiforbrug, er det umuligt at arbejde sig frem til forbedringer.

Nedenfor finder du et overblik over nogle væsentlige tilgange til at vurdere din virksomheds præstationer i forhold til bæredygtighed og Verdensmålene. Du kan også finde inspiration fra andre virksomheder til at integrere Verdensmålene i din rapportering.

Relevante cases

Anne Zaff

Anne Zaff

Chefkonsulent

Line Gry Knudsen

Line Gry Knudsen

Programleder, Klimaklar