• CSR
  • Cirkulær økonomi
  • Bæredygtighed

Certificering

Der findes en lang række standarder, der kan hjælpe virksomheder med at skabe systemer og processer, der for eksempel forbedrer energieffektiviten, måler på miljøforbedringer, bidrager til bæredygtigt byggeri osv.

Vi har fremhævet tre af de meget kendte ordninger nedenfor, men listen er meget længere.

Cradle to Cradle (Vugge til Vugge)

Cradle to Cradle er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi.

Med udgangspunkt i Cradle to Cradle konceptet er der udviklet en produktstandard, der administreres af den uafhængige non-profit organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Produkter kan certificeres gennem samarbejde med godkendte organisationer. 

Cradle to cradle

Læs mere

Svanen og blomsten

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker.

Miljømærker kan både bidrage til at styrke virksomhedens profil over for kunder og samarbejdspartnere, og reducere omkostninger ved at minimere forbruget af energi, vand, kemi eller andre ressourcer. 

Svanen og EU-blomsten

Læs mere

Verdensmålslangen – dokumentation og måling gennem internationale standarder

Dansk Standard har udviklet ”Verdensmålslangen”, der er et redskab til virksomheder, som ønsker at arbejde struktureret med FN’s Verdensmål, men mangler konkrete redskaber til at komme i gang. 

Her er Verdensmålslangen et godt sted at starte, da den giver et enkelt overblik over, hvilke standarder, der kan bruges i virksomhedens arbejde med de 17 verdensmål. Standarderne giver redskaber, der hjælper virksomheden med at se på egne processer, adfærd, produktion eller produkter og kan bruges direkte i virksomhedens bæredygtighedsarbejde til at efterleve de relevante verdensmål.

Mange virksomheder oplever desuden udfordringer med at dokumentere deres arbejde med verdensmålene overfor kunder og samarbejdspartnere, og her kan standarder med fordel bruges, da det er en internationalt anerkendt ramme til at synliggøre og dokumentere virksomhedens adfærd og arbejde.

Verdensmålslangen giver altså virksomheder et konkret værktøj til at skabe et overblik over deres aftryk og bidrag i forhold til verdensmålene, vise hvor der er forbedringspotentiale samt dokumentere og synliggøre arbejdet undervejs.

Verdensmålslangen

Læs mere