• Cirkulær økonomi
  • Bæredygtighed

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi gør op med den lineære tankegang, hvor man udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger for så at smide det hele ud igen. Ved at omlægge til cirkulær økonomi sikres det, at der også i fremtiden er adgang til værdifulde ressourcer.

En omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer et stort potentiale for miljøet og kan forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Mere cirkulære virksomheder kan reducere deres omkostninger ved at udnytte produktionskapaciteten bedre, bruge færre materialer i både design og produktion, samt øge genanvendelsen og mindske affaldsmængden. Virksomhederne kan skabe mere værdi ud af de samme materialer gennem bedre produktdesign, genfremstilling, samt ved at sælge produkter som serviceydelser.

I en ideel cirkulær økonomi recirkulerer man materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Bygninger og produkter er designet til at blive genbrugt, repareret og genanvendt frem for at blive smidt ud. Det er nemt at dele og få adgang til produkter og services uden at eje. Biomassen anvendes til medicin, biobaserede produkter og fødevareingredienser. Problematiske kemikalier udfases, så affald og spildevand kan recirkuleres som genanvendte råvarer af høj kvalitet. Overskudproduktion og spild fra den ene virksomhed indgår som værdifuld råvare i den anden virksomhed. Tilsammen kan en mere cirkulær tilgang i vores produktion og forbrug lette presset på naturressourcerne og forbedre miljøet til gavn for fremtidige generationer.

Anvendelse af råvarer er en voksende del af mange virksomheders produktionsudgifter. Effektiv ressourceudnyttelse kan give signifikante omkostningsbesparelser og nye markedsmuligheder.

Her på siden har vi samlet den bedste viden og vigtigste indgange, så din virksomheder også kan styrke forretningen gennem cirkulær økonomi.

Vejledninger for virksomheder til cirkulær økonomi

Alle virksomheder kan arbejde med cirkulære forretningsmodeller, men mulighederne varierer og afhænger af, hvilken type virksomhed der er tale om. Nedenfor finder du fem gode indgange til at finde hjælp og vejledning til at komme i gang. 

The Circular Design Guide

Med denne guide kommer du rundt i alle hjørner af cirkulær økonomi og kan finde masser af inspiration, vejledning og værktøjer til at komme i gang.

The Circular Design Guide er et samarbejde mellem Ellen MacArthur Foundation og IDEO.

Portalen er en overflod af guides, film, baggrund og cases, der hjælper med at forstå, definere og udføre cirkulære, innovative forretningsmodeller.

The Circular design Guide

Læs mere

CEO Guide

Er du topchef og har brug for hurtigt at forstå mulighederne i cirkulære forretningsmodeller, så læs med her.

The World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) har udarbejdet en overskuelig CEO guide til cirkulær økonomi med nyttige links og masser af baggrundsstof.

CEO guide to the circular economy

Læs mere

Cirkulær økonomi for SMV’er

På Miljøstyrelsens portal finder du råd og vejledning til små og mellemstore virksomheder om at komme i gang eller videre med cirkulær økonomi.

Her finder du værktøjer og eksempler på cirkulære virksomheder, samt links til andre hjemmesider, der kan inspirere virksomheder til at blive mere cirkulære.

Cirkulær virksomhed

Læs mere

MATChE

MATChE hjælper dig og din virksomhed med at blive parat til omstillingen til en cirkulær økonomi ved at implementere nye cirkulære løsninger.

MATChE er et program drevet af Danmarks Tekniske Universitet. Projektet er støttet af DI og har til hensigt at demonstrere en effektiv omstilling til cirkulær økonomi ud fra en vurdering af, hvor parat din virksomhed er. Du finder masser af relevant læsestof, konkrete cases og metoder. 

MATChE

Læs mere

Lifestyle & Design Cluster

Lifestyle & Design Cluster arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst i små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de kreative brancher.

Gennem innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster har du mulighed for at søge gratis adgang til en konsulent og et forløb med andre virksomheder, for at udvikle og implementere en cirkulær forretningsmodel. 

Lifestyle & Design Cluster

Læs mere

Læs mere om cirkulær økonomi


DI's 2030 plan: Sammen skaber vi grøn vækst

Danmark skal nedbringe udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Det er regeringens mål. Det er DI’s mål. DI har fremlagt det første konkrete forslag til, hvordan Danmark kan nå et langt stykke ad vejen mod de 70 procent.

DI’s 2030-plan rummer 160 konkrete politiske forslag, der tilsammen vil skabe mere end 120.000 private job, gøre danskerne mindst 110 mia. kr. rigere og sikre balance på de offentlige budgetter, så vi ikke sender ubetalte regninger videre til næste generation. Samtidig med at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser med op mod 70 procent.

DI's 2030 plan

Læs mere

Det biobaserede samfund

I The Danish transition to a bio-based society with resource-efficient production deler State of Green erfaringer og løsninger i forbindelse med den danske omstilling til et bæredygtigt landbrug, baseret på vedvarende biologiske ressourcer og ultra ressourceeffektiv produktion. Her præsenteres også en række cases som eksemplificerer hvordan forskellige virksomheder inden for dansk landbrug og fødevarer genanvender og upcycler rester og biprodukter til at producere nye typer af mad og fodder, materiale, nye produkter og energi. Dette fører alt sammen til maksimal værdiudnyttelse, samt reducerer overproduktion og overforbrug.

The Danish transition to a bio-based society with resource-efficient production

Læs mere
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

Miljøpolitik & Cirkulær Økonomi

Kitt Bell Andersen

Kitt Bell Andersen

Chefkonsulent

Miljøpolitik & Cirkulær Økonomi

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

Miljøpolitik & Cirkulær Økonomi