• Cirkulær økonomi
  • Bæredygtighed

Værktøjer til cirkulær økonomi og klima

Vi samler løbende de bedste metoder, og du kan lade dig inspirere af nogle af dem herunder.

Integrer Verdensmål i klimatilpasningsprojekter

Guidance on integrating the Sustainable Development Goals in urban climate change adaptation projects er en guide til hvordan du ved hjælp af fem step, på bedst mulig vis, integrerer Verdensmålene i grønne omstillingsprojekter. 

Guiden er udviklet på baggrund af viden opnået ved lokale klimatilpasningsprojekter.

Guidance on integrating SDG's in urban climate change adaptation projects

Læs mere

Vurder værdien af energiforbedringer

Ved at påbevise værdien af energiforbedringer bliver det nemmere at få grønt lys til dem. Nedenfor beskrives en række muligheder for at sætte tal på økonomien, samt værdisætte sidegevinster.

Langt de fleste energispareprojekter vurderes på baggrund af den simple tilbagebetalingstid. Men den udtrykker kun, hvornår investeringen går i 0. I stedet findes der andre metoder, så som ROI, IRR og NPV, der bedre viser værdien af investeringen. Det gør det nemmere at vurdere og prioritere tiltag.

Herudover giver energispareprojekter ofte forskellige sidegevinster som f.eks. højere produktivitet. Værdien af sidegevinsterne kan være flere gange større end selve energibesparelsen og betegnes Non Energy Benefits – eller NEB’er. Regn derfor NEB’er med, når I overvejer at investere i energiforbedringer.

I nedenstående link kan du læse om de konkrete fremgangsmåder til at værdisætte gevinster, samt finde de økonomiske nøgletal.

Vurder værdien af energiforbedringer

Læs mere

Beregn besparelsen af at udskifte nuværende lyskilder til LED

Beregneren er et værktøj udviklet til at give en totaløkonomisk beregning af en udskiftning af dine nuværende lyskilder til LED.

Således giver Beregneren det fulde billede af din reelle besparelse i modsætning til en simpel tilbagebetalingstid, som kun angiver, hvor lang tid der går, før besparelsen har indtjent din investering ved at skifte til LED.

Beregningen giver dig din totale besparelse over 7 år, da dette svarer til den gennemsnitlige minimumslevetid for LED i butikker. Når du får dit resultat, har du mulighed for at se din besparelse fra år 1 til år 10 efter din udskiftning til LED.

Beregneren

Læs mere

Toolkit til energieffektivitet i industrien

Energistyrelsen har udarbejdet Energy Policy Toolkit on Energy Efficiency in Industries, som bl.a. er en samling af danske succeshistorier.

Danmark har mange års erfaring inden for bæredygtig energiomstilling. The Energy Policy Toolkit deler viden og erfaringer som danske virksomheder har opnået i forbindelse med at håndtere barrierer, samt fremme energieffektiviteten og bæredygtig energi i industrien.

Energy Policy Toolkit on Energy Efficiency in Industries

Læs mere

Science Based Targets

Science Based Targets er et initiativ fra CDP (Carbon Disclosure Project), FN’s Global Compact, WRI (World Ressource Institute) og WWF (Verdensnaturfonden), hvor virksomheder forpligter sig til at sætte videnskabsbaserede mål. Selvom din virksomhed måske har valgt ikke at sætte sådanne mål, er det alligevel vigtigt at kende til tilgangen, hvis i ønsker fortsat at kunne levere til virksomheder som arbejder med videnskabsbarede mål.

En målsætning om reduktion af drivhusgasser kan defineres som ’videnskabsbaseret’, hvis målet er i overensstemmelse med verdens budget af drivhusgasser i atmosfæren jf. Paris-aftalen, hvor verdens nationer er blevet enige om at holde den globale opvarmning under en temperaturstigning på 2C fra førindustrielt niveau, styrende mod en 1,5 C stigning.

Science Based Targets

Læs mere