• Bæredygtighed

Introduktion

Bæredygtighed er langt fra et nyt begreb. Det nye er, at der med vedtagelsen af FN’s 17 Verdensmål, for første gang er skabt et globalt sprog for bæredygtig udvikling.

Det betyder, at der hos regeringer og på alle niveauer af civilsamfund og erhvervsliv er enighed om, hvad klodens største udfordringer er, og hvad der skal til for at løse dem. Det skaber en global bevægelse, der allerede i dag giver muligheder og udfordringer for mange virksomheder i hele verden.

.

Definition på bæredygtig udvikling

En udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.*

Brundtland-rapporten (1987)

Det globale fokus på de 17 mål og 169 delmål udtrykker, at det er nødvendigt at skifte retning i måden vi udnytter og fordeler klodens ressourcer på. For nogle virksomheder åbner det nye kommercielle markeder. For andre virksomheder er det nødvendigt at sadle om, for at bevare en position i markedet.

Investorer satser i stigende grad på virksomheder, der integrerer bæredygtighed i kerneforretningen. Og mange prioriterer at arbejde for virksomheder, der påtager sig et reelt lederskab inden for bæredygtig udvikling.

Danske virksomheder er i den absolutte verdensklasse inden for bæredygtige løsninger. Med det store fokus stiger efterspørgslen, og konkurrencen på de globale markeder bliver hårdere.

Hvis danske virksomheder skal omsætte sit potentiale til vækst og nye arbejdspladser, kræver det en god forståelse for Verdensmålene, og hvordan de integreres i kerneforretningen.

FN’s hjemmeside om Verdensmålene

Gå til site

Denne video udforsker begrebet ”bæredygtighed”, og forklarer hvorfor det er en udfordring at drive virksomhed i en verden der ikke er bæredygtig (SUSTBUS - Sustainable Business Models).

Den måde verdensøkonomien er vokset på de sidste 30 år, vil ikke også kunne drive væksten de næste 30 år. Den økonomiske model vi har bygget vores samfund på er ikke bæredygtig. Her på siden finder du information om de globale trends og risici, som har eller får direkte indvirkning på virksomheder og deres konkurrencekraft. Samlet belyser siden bæredygtighed som et nyt grundvilkår for erhvervslivet.

TED-talk med COO Harish Manwani, Unilever, der argumenterer for, at bæredygtighed og virksomhedens “purpose” er den eneste måde en moderne virksomhed kan drives ansvarligt i dette århundrede.

Der er tale om en global megatrend, og den har med sikkerhed betydning for alle virksomheder og dens interessenter. Derfor er det for virksomhedsledere vigtigt at kunne forstå og aflæse, hvilke risici og muligheder denne udvikling betyder for den enkelte virksomheds kerneforretning i dag og i fremtiden.

Forudsætningen for at kunne gøre det er at have øje for tilgængelige analyser og databaser, der løbende har fokus på globale trends og risici for virksomheder og verdensøkonomien. Du kan finde to gode links nedenfor.

World Economic Forum

World Economic Forum består af offentlige og private topledere fra hele verden, som mødes årligt for at navigere i dagens risikolandskab.

Et kerneprodukt er Global Risks Platform, som er en løbende proces, der identificerer, analyserer og kommunikerer kritiske, globale risici. Det er et interaktivt værktøj, der går i dybden med analyser og artikler inden for alle områder, der indebærer risici for økonomi og vækst.

Derudover udgiver World Economic Forum hvert år Global Risk Report. Rapporten beskriver de vigtigste risici for verdensøkonomien og dermed også trusler for virksomheder. Den seneste rapport viser, at ekstremt vejr og klimaforandringer vil udgøre de største trusler inden for de næste 10 år.

Global Risk Report 2019

Gå til site

Our World in Data

Our World in Data er en uafhængig platform, der dækker en lang række aspekter, der betyder noget for vores liv på Jorden.

Platformen indeholder data om globale udfordringerne inden for sundhed, uddannelse, menneskerettigheder, krig, fattigdom, ulighed, energi, sult og miljø.

Derudover omfatter platformen en SDG-tracker, der med udgangspunkt i de 17 verdensmål og 169 delmål, sammenholder de enkelte landes status og udvikling på Verdensmålene.

Our World in Data

Gå til siteSDG-TRACKER

Gå til site

Can we do business in the doughnut economy?

Læs mere


The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) rækker med denne overskuelige publikation ud til topledere i den private sektor med det formål at forklare, hvorfor og hvordan CEO’s kan tage ejerskab og arbejde strategisk med bæredygtighed.

Den hurtige introduktion til topchefen

Læs mere


Bæredygtighed var indtil for nylig ikke noget, der havde investorers opmærksomhed. Man anså ikke bæredygtighed som væsentlig for virksomhedens resultater. Men i takt med forbrugerkrav, bedre data og rapportering, internationale rammer og markedskrav er opfattelsen nu, at investeringer, der integrerer bæredygtige principper, på lang sigt vil udkonkurrere dem, der ikke gør det. En bæredygtig portefølje anses derfor ikke længere som et fravalg af afkast til fordel for bæredygtighed.

Du kan læse mere om denne udvikling i Deloittes rapport:

Tillid og bæredygtige investeringer i bank og pension

Læs mere

Danskerne forventer etiske investeringer af deres bank og pensionsselskab

Læs mere

Analyser viser også en opadgående tendens blandt borgerne til at placere opsparinger i etiske investeringer. Samtidig tilbyder bank- og pensionsselskaber i stigende grad ’impact investments’ til deres kunder. Det betyder, at virksomheder der arbejder strategisk med bæredygtighed tiltrækker investorer. Det har Network for Business Sustainability redegjort for i denne artikel:

Two Ways Sustainability Drives Access to Capital

Læs mere


Samfundsøkonomiske risici har historisk handlet om finanskriser, boligbobler og lignende. Men klimaforandringerne har lige så stor betydning for den finansielle stabilitet. Det erkender Nationalbanken, der i april 2019 tilsluttede sig  det internationale ’Network for Greening the Financial System’, hvis 36 medlemmer primært består af verdens største banker.

I et åbent brev anerkender de 36 storbanker og finansielle organisationer de akutte risici forbundet med klimaforandringerne, og kommer i en ny rapport med seks bud på, hvordan sektoren kan lave klimarelaterede udmeldinger om til konkret handling.

Åbent brev fra verdens største banker

Læs mere

Nationalbanken: Klimaforandringer truer samfundsøkonomien

Læs mere
Klimaforandringer kan eksempelvis skabe oversvømmelser, der kan ødelægge landområder, produktioner og store værdier i samfundet. Derfor kan klimaforandringer være en trussel for den finansielle stabilitet på samme måde som en høj arbejdsløshed eller faldende eksportindtægter Karsten Biltoft, Vicedirektør i Nationalbanken


Status på Verdensmålene

Der er sat 15 år af til at indfri verdensmålene, som 193 stats- og regeringschefer har forpligtet sig til. For at holde alle til ilden bliver der løbende holdt øje med, hvordan det går. Det gælder både på verdensplan og på det nationale niveau.

Set med positive øjne kan Danmark glæde sig over at være det land i verden, der er længst fremme med at indfri verdensmålene. Men intet land er i nærheden af at nå målene. Tværtimod mister landene terræn på mange områder.

En million arter trues med udryddelse, og ifølge rapporten ”Sustainable Development Report (2019)”, der er en gennemgang af FN-landenes resultater på de 17 verdensmål, er konklusionen, at ”vi eroderer selve fundamentet for vores økonomier, levebrød, fødevaresikkerhed, sundhed og livskvalitet over hele verden ”.

Nedenfor kan du finde henvisninger til både danske og internationale organisationer, der holder skarpt øje med status på verdensmålene.

The Sustainable Development Report 2019

The Sustainable Development Report 2019 præsenterer “SDG Index and Dashboards”. Den er udarbejdet af et team af uafhængige eksperter fra ”The Sustainable Development Solutions Network (SDSN)” og ”Bertelsmann Stiftung”.

Rapporten udgives én gang årligt og rangerer de enkelte lande i forhold til, hvor gode (eller dårlige) de er til at indfri verdensmålene. I den seneste rapport ligger Danmark nr. 1 samlet set, men heller ikke Danmark er tæt på at indfri verdensmålene inden 2030. Særligt når det gælder verdensmål nr. 12 om bæredygtigt forbrug og produktion, er Danmark ikke bedre end gennemsnittet i OECD-landene.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2019

Læs mere

The Global Sustainable Development Report 2019

The Global Sustainable Development Report er udarbejdet af en uafhængig gruppe forskere udpeget af FN, herunder profosser Katherine Richardsson, Københavns Universitet. 

Rapporten præsenterer en objektiv vurdering af fremskridt på verdensmålene og ikke mindst manglen herpå. Konklusionerne i rapporten er yderst alvorlige og understreger et akut behov for at verdenssamfundet agerer samlet og med stor beslutningskraft omkring grundlæggende transformationer. Den fremhæver endvidere hvad der skal til for at fremskynde processen.

Global Sustainable development report 2019

Læs mere

Global Sustainable Development Report oplyser, hvordan videnskaben skal hjælpe os til at komme i gang med de nødvendige og presserende transformationer, der skal til for at opnå bæredygtig udvikling.

Danmarks Verdensmålsplatform

På Danmarks Statistiks verdensmålsplatform kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark.

Danmark Statistik driver desuden verdensmålspartnerskabet, hvor formålet er at sikre bedst mulig statistisk belysning af den danske implementering af Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling. Du kan læse mere om platformen nedenfor, hvor du også finder henvisninger til internationale statiskkontorer. 

Danmarks Statistiks Verdensmålsplatform

Gå til site

SDG Opportunity Cards

Læs mere
This Report reminds us that the future is determined by what we do now and the window of opportunity is closing fast. Together, let us make the difficult choices that are necessary to realize our ambition and commit to accelerating progress towards achieving the Sustainable Development Goals. António Guterres, Generalsekretær, FN

Ørsted-direktør: Klimakrisen har gjort det tydeligere, at virksomheder og samfund er tæt forbundet

Læs mere