• Case
 • CSR
 • Bæredygtighed

Elis Danmark A/S

Elis Danmark A/S (tidl. Berendsen) har i flere år arbejdet intensivt med FN’s Verdensmål og kigget på, hvilke mål de har størst mulighed for at påvirke. De mål er dybt forankret i Elis’ CSR-strategi og er dermed en rettesnor for alle led i virksomhedens forretning.

”Vores rejse med Verdensmålene har været i gang i flere år, og Verdensmålene er vævet ind i vores CSR-strategi, hvor vi har analyseret hele vores værdikædes potentielle positive og negative påvirkning – fra råstofudvinding til vores egen kernevirksomhed og den endelige styring af produkter og services til vores kunder,” siger Elis Danmark A/S’ CSR-chef, Christina Saxkjær.

Elis’ primære Verdensmål er:

 • 3: Sundhed og trivsel
 • 7: Bæredygtig energi
 • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • 12: Ansvarligt forbrug og produktion

For Elis er bæredygtighed en fælles rejse, og derfor arbejder vaskeri- og tekstiludlejnings-virksomheden også strategisk med mål 17: Partnerskaber for handling. F.eks. har Elis flere forskellige CSR-partnere, som giver Elis’ kasserede tekstiler et nyt liv, når de ikke længere opfylder kundernes høje kvalitetskrav. En af Elis’ partnere er den socialøkonomiske virksomhed I Tråd Med Verden, her syr udsatte kvinder bl.a. vaskeposer og tasker af Elis’ kasserede tekstiler. Du kan læse mere om de forskellige partnere ved at klikke her.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Det har altid været en grundlæggende værdi for Elis at passe på deres medarbejdere. Det er også årsagen til, at Elis investerer i innovative, teknologiske systemer, der skåner deres vaskerimedarbejdere mod bl.a. tunge løft. Elis har i mere end 20 år været en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed, og for at mindske risikoen for skader, sygefravær og nedslidning er det en del af de daglige rutiner, at Elis’ vaskerimedarbejdere arbejder i rotation og laver elastiktræning i arbejdstiden.

På et traditionelt vaskeri kræver sorteringen af beskidt tøj før vask, at medarbejderen udfører det samme løft, til tider hundredvis af gange i timen – men i Elis’ Holbæk-vaskeri har de indført robotter og transportbånd, som aflaster medarbejderne for den nedslidende opgave og sparer dem for 5,5 km vognskub dagligt. 

Elis’ vaskeprocesser er også svanemærkede med et reduceret kemikalieforbrug for at beskytte kunder og medarbejdere mod skadelige stoffer.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

”Som landets førende tekstilservicevirksomhed kan vi naturligvis ikke undgå at forbruge en del energi, når vi hver dag vasker tusindvis af tekstiler, som vores chauffører kører mange kilometer for at levere til landets virksomheder. Derfor stræber vi efter, at vores produktion og transport skal være mere miljøvenlig,” siger Christina Saxkjær.

Elis vil gerne være med til at drive efterspørgslen på vedvarende energi. For hele 2022 har Elis Danmark A/S købt grøn strøm – oprindelsesgarantier – svarende til hele virksomhedens elforbrug i et år. Det sikrer, at den mængde el, som virksomheden aftager i løbet af 2022, er baseret på vedvarende, nordiske energikilder som f.eks. vindmøller, solceller, vandkraft og biomasse.

At Elis’ vaskerier er svanemærkede betyder, at hele servicen fra start til slut (ikke kun vaskemidler) overholder Svanemærkets krav om at minimere miljø- og klimapåvirkningen – og Svanemærket sætter bl.a. grænser for energiforbrug og emission af drivhusgasser.

”For at få infrastrukturen på plads til at konvertere til grønne køretøjer har vi fået opsat ladestandere til elbiler på flere af vores landsdækkende vaskerier”, siger Christina Saxkjær.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

”Hos Elis stræber vi efter at fastholde vores medarbejdere og give dem rige udviklingsmuligheder. Vores vaskerier tilbyder praktikforløb til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, der har f.eks. sproglige, fysiske eller psykiske udfordringer. Og alle vores ledere kommer på vores LederDNA-uddannelse, hvor de bl.a. lærer at drive vores mangfoldige medarbejderes trivsel ud fra vores virksomheds fælles værdier og 6 lederkompetencer: Empatisk, Anerkendende, Nysgerrig, Proaktiv, Vedholdende og Helhedsorienteret,” siger Christina Saxkjær.

I Elis’ hotel- og restaurantvaskeriers lavsæson får produktionsmedarbejdere med en anden etnisk oprindelse end dansk også tilbudt sprogundervisning i arbejdstiden.

En af ledestjernerne i Elis’ CSR-strategi handler om at skabe en fleksibel, rummelig og god arbejdsplads for medarbejderne.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Hele Elis’ forretningsmodel er cirkulær og en modsætning til ”køb, brug og smid væk”-kulturen, da Elis udlejer, vasker og distribuerer tekstiler, som de løbende reparerer og cirkulerer blandt mange forskellige brugere, hvilket forlænger tekstilernes levetid signifikant.

Samtidig optimerer Elis konstant på produktionens vaskeprocesser for at minimere forbruget af naturens ressourcer og opfylde Svanemærkets krav, der skærpes løbende.

”Vi lægger vægt på, at vores tekstiler skal være fremstillet mere miljømæssigt og menneskeligt ansvarligt, og vi har adskillige partnere, der aftager og giver vores kasserede tekstiler et nyt liv – ligesom vi engagerer os i projekter indenfor tekstilgenanvendelse,” siger Christina Saxkjær.

I 2021 fik Elis Danmark A/S kortlagt den samlede CO2-udledning for hele deres værdikæde for at afdække, hvor de mest effektivt kan sætte ind for at nedbringe CO2-aftrykket – og Elis har på koncernniveau forpligtet sig til, at de inden udgangen af 2022 skal have sat videnskabeligt baserede CO2-reduktionsmål vha. Science Based Targets initiative.

Elis Danmark A/S’ største CO2-udledning kommer fra tekstiler – og virksomheden har også som ledestjerne at opnå 100 % genanvendelse af tekstiler i 2030.

Første verdensmålscertificerede virksomhed

Elis Danmark A/S’ arbejde med Verdensmålene førte i 2019 til, at virksomheden blev verdensmålscertificeret, som den første virksomhed i verden. Sidenhen er virksomheden blevet recertificeret to gange.

”Fremover vil vi én gang om året få ekstern audit, hvor dygtige auditorer kigger os over skuldrene og tjekker, at vi arbejder med Verdensmålene i hele værdikæden - fra indkøb i leverandørkæden over vores egne vaskerier, til de produkter og services vi leverer til vores kunder,” siger Christina Saxkjær.

”Verdensmålene er verdens vigtigste plan, som vi skal i mål med” Peter Hasbak, adm. direktør, Elis Danmark A/S

CSR er en integreret del af Elis’ DNA, lyder det fra Peter Hasbak, adm. direktør, Elis Danmark A/S:

”Vores bæredygtige rejse tog fart tilbage i 1990’erne, hvor vi begyndte at reducere vores vand-, energi-, kemi- og gasforbrug. I 2020 kunne vi fejre, at vi i 10 år har tilbudt svanemærket vaskeservice, og derudover har vi en lang række certificeringer. Vi var en af de 10 første virksomheder i Danmark, der blev CSR-certificeret i 2012, vi er ISO-certificeret inden for arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og hygiejne, og i dag er hensynet til mennesker og miljø forankret i alle led i vores forretning og placeret i midten af vores vision.”

Hvilket forretningspotentiale ligger der for Elis i FN’s verdensmål?

”Vi kan se, at vores kunder og potentielle kunder i høj grad efterspørger bæredygtige løsninger og services, så hvis vi skal blive ved med at være relevante for dem også i fremtiden, skal vi arbejde bæredygtigt. Desuden er arbejdet med verdensmålene med til at skabe stolthed hos vores medarbejdere, fordi vi hver især kan se, at det vi gør til dagligt bidrager til verdens vigtigste plan, og flere ansøgere nævner vores bæredygtige profil som en af grundende til, at de gerne vil arbejde for netop vores virksomhed,” afslutter Peter Hasbak.

5 gode råd

 1. Analyser målene og lokaliser det største potentiale. Sæt ind der, frem for at forsøge at gabe over hele agendaen på én gang.

  2. Kig på delmålene – det er dér, potentialet ligger.

  3. Overvej hvor I kan påvirke målene positivt – og hvor I har en potentiel negativ påvirkning, hvis I ikke ændrer status quo.

  4. Hellere komme i gang med den bæredygtige rejse, selvom I måske ikke kender hele vejen til at indfri jeres mål, end at vente på at have den totale plan klar og miste værdifuld tid.

  5. Jeg tror ikke, at der er nogen virksomheder, der kan indfri Verdensmålene alene, så ræk ud og skab partnerskaber – det er også meget sjovere at arbejde på den måde.

Fakta om Elis Danmark A/S

Elis Danmark A/S tilbyder leje, vask og levering af kvalitetstekstiler og hygiejneartikler til erhvervslivet og private.

Elis Danmark A/S er en del af Elis SA - en international tekstil-, hygiejne- og facility services partner med en førende position i de fleste af de 29 lande i Europa samt Latinamerika, hvor den har aktiviteter.

Virksomheden er noteret på Euronext Paris og har samlet 52.000 medarbejdere og næsten 400.000 kunder.

Dansk hovedkontor: Søborg

Læs Elis’ årlige CSR-rapporter her