• Case
 • Bæredygtighed

DFD – De Forenede Dampvaskerier

I DFD vil man være medskaber af den bæredygtig forandring, verden kalder på. Derfor har verdensmålene længe fungeret som pejlemærker for virksomhedens rejse mod en bæredygtig fremtid, og i september 2022 blev DFD’s dedikation til verdensmålene yderligere blåstemplet i form af en verdensmålscertificering.

I DFD er verdensmålene dermed sagt en integreret del af hverdagen, og virksomheden har en klar ambition om at skabe en tydelig kobling mellem verdensmålene og forretningen.

”Hos os har det været en prioritet at kortlægge, hvordan vi med vores forretning kan være med til at løse konkrete samfundsudfordringer. Det handler om at gøre det klart for sig selv, hvor man som virksomhed gør det godt, og hvor der stadig er plads til udvikling og forbedring set i et bæredygtighedsperspektiv,” udtaler Mads Moseholm, CSR-ansvarlig i DFD.

Løbende evaluering sikrer bæredygtig fremdrift

For DFD er arbejdet med verdensmålene derfor en løbende proces, der kræver, at man hele tiden vurderer og analyserer, hvordan man bedst kan bidrage til den bæredygtige udvikling.

Det har virksomheden senest gjort i forbindelse med verdensmålscertificeringen, hvor DFD kortlagde alle FN’s verdensmål og tilhørende 169 delmål set ind i kerneforretningen. På baggrund heraf udvalgte virksomheden de fem mål, hvorigennem den kan gøre den største forskel for mennesker, miljø og samfund, og her blev konklusionen verdensmål 6, 7, 8,12 og 17.

”Vi må konstant forholde os til de forandringer, som verden gennemgår. De mål vi har udvalgt for nu er ikke nødvendigvis dem, vi vil arbejde med om fem år. Her skal vi helst have løst nogle af de udfordringer, som vi står over for i dag, og så kan vi bevæge os videre og sætte nye mål,” siger Mads Moseholm.

Bæredygtige ambitioner frem mod 2025

 • Verdensmål 6: DFD arbejder målrettet på at reducere sit vandforbrug med 30 % frem mod 2025. Det gør vi med ønsket om at sikre, at alle har adgang til rent vand.
 • Verdensmål 7: Frem mod 2025 har DFD ambitioner om at nedbringe sit energiniveau med 30 %. Derfor optimerer og omlægger virksomheden de produktions- og logistikprocesser, der har negativ indflydelse på miljøet.
 • Verdensmål 8: I DFD arbejder man kontinuerligt på at skabe de bedste rammer for en god og inkluderende arbejdsplads, der kan tilbyde anstændige jobs og et sundt arbejdsmiljø. Medarbejdernes trivsel står højt på agendaen, og det afspejler sig blandt andet i virksomhedens ambition om, at den generelle arbejdsglæde skal ligge på minimum 4 ud af 5. Dertil har DFD en ambition om, at 100 % af alle medarbejdere skal have tilbudt kompetenceudvikling, der både skal bidrage til den enkelte medarbejders og DFD’s samlede udvikling samt skabe engagement og motivation.
 • Verdensmål 12: I DFD arbejder man målrettet med at sikre lang hold­barhed på tekstilerne. Helt konkret har virksomheden sat et mål om, at den inden 2025 skal genanvende 100 % af kun­dernes kasserede tekstiler gennem konceptet DFD upcy. Derudover stiller virksomheden krav til sine strategiske tekstilleverandører om, at produktionen af tekstiler skal ske med respekt for mennesker og miljø.
 • Verdensmål 17: DFD tror på, at indsatser for bæredygtig ud­vikling skal ske i fællesskab. Derfor indgår virksomheden i partnerskaber med kunder og leverandører, der kan bidrage til positiv forandring. Gennem partnerskaber med kunderne skaber virksomheden eksempelvis unikke og upcyclede løsninger, der ikke kun gør en forskel hos den enkelte kunde, men også for miljøet.

Verdensmålene har også betydning for kunderne

DFD’s arbejde med verdensmålene har ikke kun betydning for virksomheden selv, men i høj grad også dens kunder. Arbejdet med de udvalgte verdensmål har nemlig helt naturlig en positiv effekt på kundernes bæredygtige rejse.

Med konceptet DFD upcy tilbyder DFD eksempelvis upcyclet beklædning, hvilket giver kunderne mulighed for at forlænge levetiden på deres ellers aflagte tekstiler og dermed reducere behovet for at producere nyt.

Samtidigt betyder virksomhedens optimering af vand- og energiforbruget samt arbejdet med at skabe anstændige jobs i hele værdikæden, at kunderne får en leverandører, der tænker ansvarlighed hele vejen rundt og som kan fremme bæredygtighed i deres leverandørkæde på både det miljømæssige og sociale plan. 

 

Verdensmålene er blevet et omdrejningspunkt og en fælles referenceramme, når vi taler om samfundsansvar og bæredygtighed. I dag kan man næsten ikke snakke om bæredygtighed uden at nævne verdensmålene, der både er blevet en forretningsagenda og en katalysator for efterspørgslen på flere bæredygtige løsninger og samarbejder Mads Moseholm, CSR-ansvarlig hos DFD

CSR-ansvarlige Mads Moseholm fremhæver desuden, hvad der er særligt vigtigt når man som vaskeri arbejder med FN's Verdensmål.

"Det vigtigste er, at verdensmålene er relateret til vores kerneforretning; vaske-/lejeløsninger af tekstiler for vores kunder. Vi har derfor øje for forretningens positive og negative påvirkninger, hvilket gør os skarpere på, hvor vi kan forbedre os til gavn for både miljøet, den sociale agenda og økonomien", lyder det afslutningsvist fra CSR-ansvarlig Mads Moseholm. 

6 gode råd

DFD giver 6 gode råd til virksomheder, der også vil i gang med at arbejde med Verdensmålene: 

 1. Få topledelsens opbakning til at arbejde med verdensmålene. Opbakning er nemlig afgørende for, at du og din virksomhed kan gøre en reel forskel for bæredygtighedsagendaen.
 2. Tag udgangspunkt i din kerneforretning og vurdér hvilke verdensmål din virksomhed har størst indvirkning på – både positivt og negativt.
 3. Vælg de vigtigste mål og tænk på, hvad der er det mest væsentlige for netop din virksomhed, og hvor der er det største potentiale for at gøre en forskel. Det er næsten utænkeligt, at en virksomhed ville kunne arbejde med alle verdensmål og delmål.
 4. Sæt indikatorer og mål på fremtiden. Det er vigtigt at identificere indikatorer og måle på virksomhedens påvirkning af de enkelte mål. Det handler ikke om at have mange indikatorer, men derimod de rette.
 5. Definér aktiviteter og indsatser. På den måde bliver I langt skarpere på, hvad gør I helt konkret gør for at nå jeres opsatte mål. Tænk over, hvad I gør i kraft af virksomhedens daglige drift, eventuelt suppleret med specifikke indsatser.
 6. Find gode samarbejdspartnere og indgå i partnerskaber, som både skaber kommerciel værdi og bidrager til at nå din virksomheds målsætning under udvalgte verdensmål. Vi tror på, at verdensmål 17 omkring partnerskaber er afgørende for, at alle andre mål kan lykkes.

Fakta

Om DFD - De Forenede Dampvaskerier

DFD tilbyder professionelle og specialiserede tekstil- og vaskeservice til alle brancher. 

DFD blev startet af K.P. Thorgaard i 1958 under navnet Lunds Kitteldepot. Siden da er DFD ekspanderet, og har løbende tilpasset sig den aktuelle markedssitation. Senest med en opdeling i fem markedsspecialiserede divisioner, der sikrer en fortsat kundevendt udvikling af virksomheden.

De fem divisioner har fokus på at yde optimal service til deres respektive brancher, og er inddelt efter: 

 • Industri
 • HoReCa
 • Cleaning, food & cleanroom
 • RECA
 • Velfærd & sundhed

Hovedkontor: Smørum 

Læs De Forenede Dampvaskeriers CSR-rapport  her