• Case
  • Bæredygtighed

Entomass

Når et restprodukt bliver til en indtægtskilde vinder både virksomheder og klimaet. Entomass har fundet en måde hvorpå de mange restprodukter som er tilovers fra fødevaresektoren, kan omsættes til bæredygtige alternativer til animalsk protein. Dermed har virksomheden skabt en ny og bæredygtig forretningsmodel.

Mads Heinrich Juul og Mads Skjærbæk er begge uddannet som civilingeniører i bioteknologi fra Aalborg Universitet og sammen har de stiftet Entomass. Virksomhedens mission er at reducere mængden af sidestrømme fra fødevaresektoren, ved at konvertere biprodukterne til fedt og protein ved brug af insekter. Virksomheden indsamler diverse biprodukter fra bagere, mejerier og bryggerier og fodrer det til deres insekter. De proteinrige insekter, som virksomheden producerer ca. 100-150 ton af om året, sælges som proteintilskud til produktionen af foder til kæle- og pelsdyr. Ved at aftage fødevaresektorens restprodukter og lade dem fortsætte som nye produkter i et cirkulært fødevaresystem, er Entomass med til at reducere fødevaresektorens klimaaftryk.

Vores vision er at anvende ressourcer fuldt ud og dermed sikre bæredygtige fødevarer i dag og i fremtiden Mads Heinrich Juul og Mads Skjærbæk, stiftere af Entomass

Kødproduktionen sætter et stort aftryk på klimaet og med et stødt stigende befolkningstal, er fødevareproduktion en stadigt voksende udfordring for kloden, for klimaet og for os mennesker.

”Vi lever for at skabe en bæredygtig alternativ proteinkilde, som kan opfylde de krav, som bliver nødvendige i fremtiden. Hele vores forretningsmodel er bygget op om Verdensmål 12 og 13, der handler om ansvarligt forbrug og produktionsformer, samt klimaindsats. Verdensmålene bruger vi aktivt hver dag som strategisk rettesnor for vores forretning. Med vores forretningsmodel vil vi kunne gøre en markant forskel indenfor disse verdensmål, samt være med til at sikre en bæredygtig fremtid, både for fødevaresektoren, men også for vores virksomhed,” fortæller de to iværksættere.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Mere specifikt arbejder Entomass med delmål 12.3 og 12.5, der henholdsvis handler om at bidrage til at halvere det globale madspild per person, samt være med til at nedbringe uudnyttede sidestrømme betydeligt.

”Vi arbejder med delmålene ved at aftage overskydende fødevarer såsom mask, ost, fløde og frugtrester fra fødevaresektoren og bruge dem i produktionen af animalsk protein. Således bliver værdifulde madvarer genbrugt i en anden fødevare i stedet for at blive brændt. På denne måde produceres mere for mindre” uddyber de to iværksættere.

Desuden opererer Entomass med en spildfri produktion.

Verdensmål 13: Klimaindsats

Entomass arbejder aktivt på at nedbringe fødevaresektorens klimaaftryk, ved at øge ressourceudnyttelsen og give restprodukter nyt liv. Samtidig udleder produktionen af deres insektprotein langt mindre CO2 per areal per protein produceret, end ved produktionen af kød.

Også inden for deres egen produktion, arbejder Entomass strategisk med ressourceudnyttelse. Entomass genanvender deres overskudsvarme andre steder i produktionen, samt anvender et minimum af vand i alle led i deres produktion.

”Vi går benhårdt efter at hjælpe forskellige fødevareproducenter med at vælge en mere bæredygtig løsning. Når fødeproducenterne afsætter deres restprodukter til os i stedet for at smide dem i skraldespanden, er det, udover at være godt for klimaet, en god forretning for begge parter. Det gør jo også deres produkter mere bæredygtige” fortæller de to iværksættere.

At arbejde med Verdensmålene er en investering i fremtiden og i fremtidens forretning Mads Heinrich Juul og Mads Skjærbæk, stiftere af Entomass

At genbruge ressourcer, anvende et minimum af vand og ikke have noget spild, giver desuden lave produktionsomkostninger. Således er virksomhedens forretningsmodel til gavn for klimaet, men er også med til at skabe en bæredygtig forretning.

Store drømme om at gøre en forskel

Måden hvorpå de to iværksættere vurderer deres bidrag til verdensmålene, er ved at  måle virksomhedens CO2-udledning kontra andre fødevareprodukter i forhold til areal og vand benyttet.

For at kunne gøre en forskel, arbejder Entomass på at udvide deres produktion fra de nuværende 100-150 ton om året til 10.000 ton om året.

”Vi planlægger at kunne udvide vores forretning ved at aftage endnu flere biprodukter i fremtiden som kan omdannes til proteinprodukter, der på sigt, også kan blive til fødevarer til mennesker”, fortæller de to iværksættere.  

Tidligere har Entomass udforsket anvendelsen af larveprotein i produkter som leverpostej, bagværk og frikadeller med stor succes.

En udvikling mod at anvende insekter som kilde til protein i fødevarer til mennesker er en miljøvenlig løsning, men kommer ikke uden udfordringer. Dette tager de to iværksættere dog med oprejst pande:

”Alt der er nyt og innovativt og som udfordrer status quo, skal altid først lige have lov at bryde igennem. Og det er netop den rejse vi er på nu”, forklarer de to iværksættere.

3 gode råd

Tre gode råd til andre startups som ønsker at arbejde med verdensmål:

1. Vær ambitiøse omkring implementeringen af Verdensmål i jeres vision og forretningsmodel.

2. Find samarbejdspartnere der kan styrke jeres arbejde med Verdensmålene.

3. Udvælg nogle konkrete Verdensmål og eventuelt delmål, som i satser benhårdt på

Når det handler om at arbejde med verdensmål, mener de to iværksættere, at større og mere etablerede virksomheder skal kunne udvikle sig sammen med  startups: ”De store virksomheder skal i højere grad turde at tage chancer med grønne forretningsmodeller, som måske ikke giver det største afkast på år 1. At arbejde med Verdensmålene er en investering i fremtiden og i fremtidens forretning” fortæller de.