• Case
  • Bæredygtighed

ProffOutlet.com

Webshoppen ProffOutlet.com giver grossister, byggemarkeder og producenter med byggematerialer i overskud mulighed for, anonymt at sælge varerne til helt nye kundegrupper, der både omfatter private, virksomheder og offentlige indkøbere.

”I Danmark har de 400 største grossister, byggemarkeder og producenter inden for byggeri og industri varer for 14 milliarder kroner på lager. Det kan ikke undgås, at en del af de varer kommer i overskud, og det er dét overskud, som vores forretning gør noget ved,” forklarer Jan Rohde.

”Vores forretning hviler på principperne om, at virksomheder ønsker at bidrage til kampen om at reducere spild” fortsætter han.

Hele ProffOutlet.com’s forretningsmodel bygger på FN´s Verdensmål (SDG) nummer 12, Ansvarligt forbrug og produktion, og mere konkret delmål 12.5, der handler om at reducere affaldsmængden væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

”At redde noget fra skrot fylder allerede nu hos køberne, og jeg er helt sikker på, at det inden længe, bliver et salgsparameter i sig selv” siger Jan Rohde.

Dette falder godt i tråd med FDIH´s e-handelsanalyse der viser, at halvdelen af danskerne tillægger bæredygtighed nogen eller stor betydning, når der handles på nettet. Også hos sælgerne fylder den grønne dagsorden mere og mere – ikke mindst fordi omkostningerne ved at skrotte er stigende. Hvis man for 10 år siden havde en lampe i overskud, smed man hele kassen i en container, men i dag skal alt sorteres i pap, glas, plast og papir, hvilket er både ressourcekrævende og dyrt og i sig selv taler for at finde andre løsninger.

På den måde er vores platform god for alle led i kæden, og så er skalerbarheden ved en digital platform enorm. At arbejde med FN ´s Verdensmål, har dermed været en integreret del af vores arbejde fra start, og er ikke noget vi til dagligt skal ”tænke ind” i hverken strategiske eller operationelle beslutninger, og det er dét der gør forskellen Jan Rohde, Direktør og Stifter, ProffOutlet.com

Virksomheden blev stiftet i 2017 af Jan Rohde og i 2019 gik webshoppen i luften med det formål at samle alle overskudsvarer fra grossister, byggemarkeder og producenter inden for byggeriet, for dermed at medvirke til at reducere skrotningen af helt nye varer og bidrage til et mere bæredygtigt byggeri. ProffOutlet.com er den første virksomhed, som samler overskydende byggematerialer på én webshop, hvorved vareantallet bliver interessant for køberne.

Bæredygtigt og billigt

Ved at anvende ProffOutlet, vinder, i følge Jan Rohde, både sælgere, købere og samfundet:

  • Sælgeren, som anonymt og til nedsat pris kan sælge varen til helt nye købere.
  • Køberen, som kan købe overskudsvarer til billige priser, og samtidig har fuld reklamationsret fordi varerne er helt nye og udelukkende kommer fra anerkendte grossister, byggemarkeder og producenter.
  • Og samfundet, fordi varerne kommer ud og gøre gavn i stedet for at blive skrottet.

ProffOutlet.com giver dermed varerne nyt liv og er på den måde byggebranchens ”Too Good To Go”.

3 gode råd

For at man succesfuldt kan drive en forretning med fokus på Verdensmålene, mener Jan Rohde, at der er tre essentielle principper, man skal have i fokus:

1. Det er vigtigt, at Verdensmålene er en naturlig del af forretningsgrundlaget, og ikke et projekt der igangsættes under virksomhedens ”CSR-afdeling”

2. Verdensmålene skal medvirke til øget omsætning og indtjening, og ikke være en finansiel byrde for virksomheden. 

3. Til sidst er det vigtigt at sørge for, at ikke kun udvalgte, men alle medarbejdere arbejder naturligt med Verdensmålene. 

Jan Rohde ser desuden et potentiale i, at større virksomheder afsætter ressourcer til at gennemføre konkrete projekter med ”Verdensmåls-startups”, i stedet for selv at ”opfinde” verdensmålsprojekter. Derved styrkes udviklingen af flere iværksættere, samt nye produkter og teknologier.