• Case
  • Bæredygtighed

Pure Algae

”At bidrage til en cirkulær bioøkonomi, hvor vi giver mere tilbage til kloden, end vi bruger af dens ressourcer” er visionen bag Pure Algae Denmark, som Esben Rimi Christiansen stiftede i 2018.

Pure Algae er den første virksomhed i Danmark som har udviklet et kontrolleret landbaseret anlæg til klima- og miljøvenlig dyrkning af tang. Med denne innovative teknologi, er det muligt at producere store mængder tang af højeste kvalitet, og sælge denne frisk eller forarbejdet til restauranter og fødevarevirksomheder, uafhængigt af sæson.

Tang er en fødevarer som er rig på mineraler, vitaminer og sundhedsfremmende stoffer. Derudover optager tang bl.a. CO2 og kan dyrkes i saltvand, hvorved man sparer på jordens beskedne mængde ferskvand. I Pure Algae’s anlæg dyrkes tangen vertikalt i høje tanke, hvorfor de kan producere store volumener på mindre plads. Således har Pure Algae fundet en måde at producere en sund og nærende bæredygtig fødevare der kan mætte jordens stigende befolkningstal. På denne måde bidrager Pure Algae med deres tangproduktion til en række forskellige Verdensmål. 

Et speciale om tang blev det første spadestik

At arbejde med bæredygtighed og folkesundhed ligger Esben Rimi Christiansen nært. I 2018 offentliggjorde Esben sit speciale om tang, hvor han beviste søsalats potentiale inden for folkesundhed og bæredygtighed. Dette var det første spadestik til Pure Algae og emnets aktualitet har vist sig at være på sit højeste, idet efterspørgslen på tang på verdensplan har været stigende lige siden. Efter sit speciale, begyndte Esben et samarbejde med Danmarks bedste forskere inden for området, heriblandt Annette Bruhn og Lone Thybo Mouritsen fra Alge Center Danmark, som nu er en del af virksomhedens advisory board.

Kan sult bekæmpes ved hjælp af bæredygtigt produceret tang?

Med en produktion som er klima- og miljøvenlig, og et produkt som bidrager til at sikre nok fødevarer og forbedret ernæring globalt, arbejder Pure Algae dybdegående med Verdensmål 12, ”ansvarligt forbrug og produktion”, samt Verdensmål 2, ”stop sult”.

”Vi kan ikke fortsætte med at forbruge jordens naturlige ressourcer i et tempo som gør, at de ikke kan regenerere hurtigt nok, samtidig med, at der også udledes klima- og miljøbelastende spildprodukter. Pure Algae har den fordel, at ligegyldigt hvor meget vi producerer, vil vi aldrig udtømme havets naturlige ressourcer” forklarer Esben Rimi Christiansen.

Herudover er Pure Algae med til at realisere både delmål 12.2, der handler om at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt, samt delmål 12.4, der omhandler ansvarlig håndtering af kemikalier og affald. Dette udmønter sig på forskellige måder, bl.a. foregår Pure Algae’s produktion af tang på land og de lægger dermed ikke pres på havets naturlige økosystem. Pure Algae har også en zero waste-politik der minimerer klima- og miljøbelastende udledninger, og så bidrager de til en reduceret overhøst af vild tang.

Esbens speciale havde ikke kun fokus på bæredygtighed, men angik også tangs potentiale for at øge folkesundheden. Tang er nemlig en superfood, der er sprængfyldt med vitaminer: bare 6 gram tørret tang, svarer til 6 stykker frugt, eller 600 gram grøntsager. Således har Pure Algae’s produktion af tang også et stort potentiale for at sikre sund og nærende mad til jordens stigende befolkningstal og bidrager til Verdensmål 2 ”stop sult”.

Tang som CO2-bekæmpelse

En af de største udfordringer som verden står overfor, er forurening og forsuring af verdenshavene. Havene er med til at optage menneskers udledning af CO2, men dette udfordres af klimaforandringerne. Her kan tang være en hjælpende hånd, da den både optager CO2, fosfor og kvælstof. For hvert ton tang Pure Algae producerer, opsamler de halvandet ton CO2. Således har produktionen af tang en positiv indflydelse på både klimaet og forsuring af verdenshavene og dermed Verdensmål 13 ”Klimaindsats” og Verdensmål 14 ”Livet i havet”.

Pure Algae’s produktion er mobil, hvilket betyder, at så længe der er adgang til havvand, kan Esben og hans team producere en supersund fødevare til alle som har brug for det. At produktionen foregår på land har endnu en fordel, nemlig at det er muligt at sikre en høj grad af kvalitet, renhed og sundhed, da det er muligt at undgå skalddyr, pesticider samt forhøjede niveauer af tungmetaller, der ellers forekommer i større koncentrationer i tang fra havet. 

Vi bidrager aktivt med at udvikle en teknologi, som kan hjælpe med at tilpasse os til de udfordringer, som klimaforandringerne bærer med sig Esben Rimi Christiansen, Founder og CEO, Pure Algae

Ved at dyrke i et lukket og kontrolleret system, hvor vandet genbruges og renses, kan Pure Algae producerer store mængder tang – og dette med den klimamæssige gevinst, at udbyttet ikke bliver påvirket af klimaforandringer. Således taler de direkte ind i delmål 13.1, der handler om at styrke modstandskraften og tilpasningsevnen i henhold til de udfordringer som klimaforandringerne bærer med sig.

Esben har valgt at måle på tre parametre for at vurdere, i hvor høj en grad de opsatte mål for virksomheden nås:

1. CO2 og næringsoptag: Pure Algae måler hvor meget CO2 og næring deres tang optager.

2. Stabilitet af vækst: Pure Algae måler hvor kontinuerlig deres dyrkning og udbytte af tang er.

3. Sundhedsfremmende midler: Med bl.a. støtte fra ledende danske forskere med speciale i tang, måler Pure Algae hvor mange sunde vitaminer og næringsstoffer der er i deres produkt.

 

Vi skal alle løfte i fællesskab

For at komme i mål med verdensmålene handler det om, at vi løfter hinanden mod succes fortæller Esben. Hos Pure Algae har de fundet forskellige måder at bidrage til fælleskabet på:

1) Ved at indgå i partnerskaber med ligesindede virksomheder.

2) Ved at understøtte bæredygtige værdikæder med deres produkt og teknologi.

3) Ved at udvikle en innovativ og unik teknologi, som har gjort det muligt at dyrke bæredygtig tang på en hidtil uset skala.

Verdensmålene har Pure Algae brugt både som styrepind for deres forretningsudvikling, men også som et sprog til konkret at forklare, hvordan deres teknologi bidrager til den bæredygtige omstilling.   

Esben ser et stort potentiale i, at større virksomheder kigger i retningen af små bæredygtige virksomheder. Blot en lille indsats kan gøre en stor forskel for samfundet, miljøet og andre mennesker, men forskellen er endnu større, hvis de store virksomheder også bidrager, forklarer Esben.

3 gode råd

Har du mod på at gribe opgaven med Verdensmålene an som iværksætter, så giver Esben 3 gode råd:

1. Vær bevidst om jeres kerneværdier.

2. Vær realistisk og vær ægte. Sig hvad I gør, og gør hvad I siger.

3. Det handler ikke om at tappe ind i Verdensmålene, det handler om at stå ved jeres kerneværdier og bruge Verdensmålene til at styrke og formidle disse.