• Case
  • Bæredygtighed

ReFlow Maritime

ReFlow Maritime har en klar vision: At gøre den maritime industri bæredygtig ved brug af cirkulær økonomi. Gennem deres digitale platform, der faciliterer cirkulær vedligehold, skaber de sporbarhed, transparens og partnerskaber mellem globale rederier og producenter.

ReFlow Maritime er en digital platform, hvor rederier og producenter kan uploade deres skibskomponenter for at øge digital sporbarhed og transparens i reparationshistorikken. Netop sporbarhed er essentielt for at skabe et cirkulært flow, hvor både rederier og producenter kan vurdere, om man skal levetidsforlænge, reparere eller skrotte det enkelte komponent.

Blockchainteknologi øger sikkerheden i forbindelse med køb af brugte komponenter

Grundstenen i ReFlow Maritimes arbejde er verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion. Kerneforretningen ligger i at få produktionsvirksomhederne til at øge deres genfremstilling og genbrug af brugte materialer gennem cirkulær økonomi.

At implementere cirkulær økonomi i en traditionel industri som den maritime, er en kompleks opgave. Derfor er Reflow Maritimes digitale platform designet til at hjælpe maritime producenter og rederier med netop dette. Platformen tilbyder en række værktøjer indenfor returlogistik, sporbarhed, servicehistorik, certifikatstyring, beregning og dokumentation af en komponents klimaaftryk, kommunikation og dataudveksling.

ReFlow Maritime er i stand til via platformen at berige deres kunder med et estimat på, hvor meget CO2 de kan spare ved at levetidsforlænge og reparere. Dermed får deres kunder en estimeret målt effekt af at vælge at beholde deres komponenter i det cirkulære flow, fremfor at følge den lineære ”køb-og-smid-væk” kultur.

Cirkulær økonomi betyder også salg af brugte enheder og derfor har virksomheden - som de første i industrien og med hjælp fra Innovationsfonden - udviklet en blockchainbaseret database. Denne nye database er designet til at skabe tillid mellem  køber og sælger af et brugt produkt og ReFlow Maritimes digitale platform er dermed med til at løse de hindringer, der på nuværende tidspunkt er, ved at anvende genfremstillede komponenter. Brugs- og servicedata bliver nemlig gemt på platformen og er med til at skabe et billede af den handlede komponent. Er den ægte? Hvor meget og hvor længe er den brugt? Er alle serviceintervaller overholdt? Hvad med garantien? Med andre ord er en tilgængelig og klar historik med til at minimere risikoen hos rederierne, hvilket åbner op for brugen af genfremstillede og brugte enheder – og dermed en bæredygtig industri.

Vores håb er at tiltag som disse er med til at udbrede brugen af cirkulær økonomi i det maritime Rasmus Elsborg-Jensen, CEO og founder af ReFlow Maritime

Ifølge Rasmus Elsborg-Jensen, er der en C02-besparelse på helt op til 90 % at hente, hvis man genfremstiller skibskomponenter, fremfor at producere nye. Ved at anvende ReFlow Maritimes platform bidrager maritime virksomheder derfor til mindske CO2-udledningerne i industrien. Derudover fortæller Rasmus, at genfremstilling ovenikøbet er en mere omkostningseffektiv strategi for virksomhederne, da genfremstilling reducerer produktionsomkostninger med op til 60%. Dette er et eksempel på hvordan bæredygtighed og forretning kan gå hånd i hånd.

Partnerskaber på tværs af forskellige aktører

Reflow Maritimes platform giver også mulighed for partnerskaber mellem globale rederier og producenter. ReFlow Maritime taler dermed også ind i agendaen for verdensmål 17, Partnerskaber for handling. Rasmus Elsborg-Jensen mener nemlig, at en fælles indsats er nødvendig for bæredygtig forandring, når en hel industri skal producere og forbruge på en ny måde. Derfor har ReFlow Maritime også skabt et almennyttigt projekt, som er til gavn for hele industrien. Projektet samler repræsentanter fra industrien, bl.a. repræsentanter som kan skabe forståelse for den cirkulære økonomi, samt hvilke fordele som den skaber.

Vi har haft fokus på at skabe partnerskaber på tværs af brancheforeningerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet Rasmus Elsborg-Jensen, CEO og founder af ReFlow Maritime

En forretningsmodel bygget på SDG’er

Rasmus fortæller at SDG’erne er en del af ReFlow Maritimes identitet og formål, hvilket har resulteret i en formålsdrevet kultur, som giver et yderst motiveret team at arbejde i. Herudover mener Rasmus, at de større virksomheder kan lære af startups som ReFlow Maritime, hvor SDG’erne er blevet inkorporeret i forretningsmodellen og dermed er en del af virksomhedens fundament i forhold til både produktion, forbrug og tilgang til arbejdsmarkedet. I ReFlow Maritime oplever de nemlig hvordan en forretningsmodel bygget på SDG’erne betyder en øget tiltrækningskraft af nye medarbejdere, samt bidrager til at kunne holde på disse dygtige folk.

Rasmus’ tre råd til andre som brænder for at arbejde med SDG’erne:

  1. Passion!​ Brænd for det du arbejder med. Det er svært at implementere nye strategier, som man ikke selv brænder for.
  2. Research!​ Sæt dig godt ind i alle mål og delmål. Jo mere viden du har om SDG’erne, jo bedre kan du og dine medarbejdere anvende dem i virksomheden.
  3. Undgå greenwashing!​ Sørg for, at de grønne tiltag du skaber, ikke generere andre sorte resultater.