• Case
  • Bæredygtighed

SolarSack

Alexander Løckes speciale blev startskuddet til, at han i dag har gjort Verdensmål 6 ”Rent vand og sanitet”, til en del af sin kerneforretning og dermed bidrager til, at alle i verden har adgang til rent drikkevand. Dette gør Alexander gennem sin virksomhed SolarSack.

Alexander Løcke grundlagde i 2018 SolarSack. Idéen kom efter en researchrejse til en flygtningelejr i Uganda, som var en del af Alexanders specialeprojekt i Industrial Design Engineering. Alexander oplevede, hvordan træer blev fældet for at befolkningen kunne koge vand, som derefter blev muligt at drikke. Dette så Alexander en strategisk mulighed i at forbedre.

Virksomheden er født for at gøre en helbreds- og miljømæssig forskel. SDG-mål eller ej Alexander Løcke, CEO & Founder, SolarSack

Løckes opfindelse hedder SolarSack og er en vandbeholder i plastik, baseret på Solar Water Disinfection Technology (SODIS) - en metode som WHO bifalder til rensning af vand.  SODIS-metoden går ind og dræber smitstoffer i vandet, såsom vira, bakterier og parasitter. Når beholderen lægges i solen, udnyttes varmen fra solen i en kombination af UVA- og UVB stråler til at dræbe mere end 99,99% af de farlige smitstoffer i vandet. I løbet af 4 timer skabes der 4 liter rent drikkevand. En SolarSack kan anvendes 500 gange, og er i sin levetid i stand til at producere minimum 2000 liter rent drikkevand til prisen af 2$.

SolarSacks forretningsmodel er således bygget op omkring Verdensmål 6 ”Rent vand og sanitet”, med særligt fokus på delmål 6.1, som handler om, at vi inden 2030 skal opnå universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris. Hver SolarSack substituerer to store træer, som skulle være brugt til brænde. Således sparer Alexanders løsning verden for 500 kg CO2 per produkt og bidrager derved også til, at vi når i mål med Verdensmål 13, der handler om at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Herunder kommer også Verdensmål 15 i spil, da Alexanders forretning er med til at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Kan en plastikpose redde verden?

Ifølge WHO, er der i dag 2,2 millioner mennesker på verdensplan, som ikke har adgang til rent drikkevand. Det er disse mennesker, som SolarSack har potentiale  til at hjælpe. For at kunne dokumentere, hvilken værdi SolarSack har for udviklingslande, arbejder virksomheden tæt sammen med anerkendte vidensorganisationer. Her samles data om sundheden hos befolkningen, for på længere sigt at kunne se, hvilken forskel SolarSack gør for verdens fattigste.

Men SolarSack er ikke kun for verdens fattigste. Maj Forum fra nødhjælpsorganisationen Caritas Danmark spår SolarSack et stort potentiale i akutte kriser som jordskælv og oversvømmelser, hvor adgangen til rent drikkevand skærpes. En SolarSack vil i disse tilfælde kunne være en midlertidig hjælp for en befolkning, der pludselig står uden adgang til rent drikkevand. Derudover ser hun også et potentiale i SolarSack som en del af et start-up kit til mennesker, som vender hjem fra flygtningelejre og ikke ved, hvad de vender hjem til.

Lyder for godt til at være sandt

SolarSack er dog stødt på flere udfordringer, herunder ved distributionen af produktet. Befolkningen i udviklingslande  er nemlig kritisk overfor teknologien bag plastiskbeholderen, grundet dens umiddelbare simplicitet. Hos SolarSack forsøger de at løse denne udfordring ved at bruge lokale salgsambassadører, som bliver trænet i produktets funktioner og kunnen, for at skabe troværdighed omkring produktet.

En anden udfordring ligger i at sælge en bæredygtig opfindelse, lavet i et knapt så bæredygtigt materiale - nemlig plastik. Her lægger Alexander og hans team vægt på, at det er muligt at anvende en SolarSack minimum 500 gange, hvilket er langt mere end andre forbrugsprodukter af plastik. Herudover har Alexander og teamet bag SolarSack indført et pantsystem for at belaste kloden mindst muligt. Slutteligt understreger både teamet bag SolarSack, samt de samarbejdende videns- og hjælpeorganisationer, at udbyttet for befolkningen i udviklingslande er af usammenlignelig stor værdi.

Tilbagemeldingerne fra både NGO’er, FN systemet og mulige brugere er positive og den tredje udfordring ligger derfor i at skalere produktionen. Når man er en forholdsvis lille og nystartet virksomhed, kan det tage lidt længere tid, at få produktionen til at matche den store efterspørgsel.

Foreløbig er Alexander og teamet bag i gang med at producere 25.000 SolarSacks til flygtninge i Nordafrika og til næste år, i år 2021, regner de med at have solgt 1 million SolarSacks.

At drive forretning med udgangspunkt i Verdensmålene

Ifølge Alexander Løcke er SolarSack en virksomhed, som ikke kun arbejder for den store millionindtjening, men snarere for en stor millionforbedring af helbredet for verdens fattigste. Innovationen i SolarSack er derfor også bygget op omkring en menneskecentreret proces af produktets design - netop en bottom-up brugercentreret tilgang, hvilket sikrer produktets relevans for dem, som har allermest brug for det. Alt sammen med en meget omkostningseffektiv indgangsvinkel der sikrer,  at slutbrugeren ikke ekskluderes i sidste ende.

Når man som startup fokuserer på andet end sorte tal på bundlinjen, kan det være en ekstra stor udfordring at finde kapital. Alexander mener dog, set fra et investeringsperspektiv, at det har hjulpet SolarSack at have en forretning, som bygger på Verdensmålene. Alexander giver derfor andre iværksættere 3 gode råd til at opbygge en forretningsmodel, der integrerer Verdensmålene i kerneforretningen:

  1. Synliggør hvilke verdensmål, du arbejder med
  2. Gør det ud fra objektive standarder muligt at måle fordelene ved dit produkt
  3. Hold fokus på forretningen

Alexander lægger heller ikke skjul på, at han ser et stort potentiale for større virksomheder  i også at kunne gøre en forskel: 

Alle burde tale ind i SDG-dagsordenen – det er tilmed en god forretning. Kunderne sætter pris på, at man sætter SDG i fokus og forsøger at gøre en forskel for en bedre verden. Og kunderne er kongerne! Alexander Løcke, CEO & Founder, SolarSack