• Case
  • Bæredygtighed

Coor

Hos FOOD by Coor er arbejdet med FN’s Verdensmål vævet ind i DNA’et og forretningsmodellen. Konkret betyder det et intensivt fokus på verdensmål 12, som har vist sig at være et stærkt kort på hånden over for både kunder og konkurrenter.

Coor-koncernen har en klar og tydelig strategi og målsætning. Målsætningen er, at virksomheden skal vokse sig dobbelt så stor inden 2025, og det skal ske via et strategisk arbejde med bæredygtighed. Derfor er verdensmålene blevet et vigtigt og synligt værktøj, som er flettet ind i alle Coors aktiviteter. For kantinedriften i Coor, der går under navnet FOOD by Coor, har de særligt kastet sig over et intensivt arbejde med FN’s verdensmål 12 for at sikre bæredygtige forbrug- og produktionsformer.

For at gøre arbejdet operationelt fokuserer Coors kantinevirksomhed særligt på delmål 12.2, 12.3 og 12.8.

Coor oplyser tusindvis af kantinegæster om bæredygtighed

12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livstil
Bag virksomhedens vækststrategi gemmer sig en helt grundlæggende, visionær og filantropisk drivkraft. For FOOD by Coor er det nemlig en central målsætning at bruge sin stemme til at påvirke den enkelte forbruger. Søren Kanne, divisionsdirektør for FOOD by Coor i Danmark, fortæller, hvordan han håber, at et møde med deres kantiner kan inspirere folk til generelt at træffe flere bæredygtige valg:   

Det kan godt være, at du som forbruger i supermarkedet møder blåbær, bananer og cherrytomater hele året rundt, men prøv at interessere dig for, hvilke råvarer der er i sæson og gør en forskel på den måde. Netop det prøver vi at gøre gæsterne i vores kantinemiljø opmærksomme på. Og vi håber, at de som forbrugere vil lade sig inspirere af det i andre situationer. Søren Kanne, divisionsdirektør for FOOD by Coor i Danmark

Søren Kanne understreger, at verdensmålene er en fælles opgave, som den enkelte forbruger også kan være med til at løfte. FOOD by Coor går dog gerne i spidsen som inspirationskilde og forbillede for forbrugere såvel som for konkurrenter på markedet.

Vi ved, at vi kan bruge vores stemme til at støtte delmål 12.8, da vi hver dag forsøger at udbrede forståelse om bæredygtighed til de 15.000 gæster, som spiser i vores kantiner. Søren Kanne, divisionsdirektør for FOOD by Coor i Danmark

Synlighed og kommunikation er essentielt for at kunne udbrede forståelse for bæredygtighed. Derfor kan man i alle kantinerne på et landkort se præcist, hvor kødet kommer fra. F.eks. kommer naturgrise fra Tommerup på Fyn, lam fra Skovsgaard Gods på Langeland og alle kyllinger er opdrættet og slagtet i Danmark. På den måde synliggør virksomheden vigtigheden af at spise lokale råvarer.

En vigtig del af arbejdet med verdensmål 12 er desuden, at medarbejderne i Coors kantiner bliver undervist i at formidle viden om bæredygtighed.

Søren Kanne, divisionsdirektør for FOOD by Coor i Danmark.

Fra jord til bord: Spis lokalt og gerne økologisk

12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
”Egentlig bør vi spise som for 70 år siden. Det skal forstås sådan, at vi skal bruge de råvarer, som vi har tæt på og spise det, der er i sæson,” siger Søren Kanne.

Et centralt element hos FOOD by Coor er lokal tilpasning. Hver kantine skal prioritere at handle så lokalt som muligt, og derfor har de valgt at indlede flere samarbejder med mindre, lokale initiativer. Afstanden mellem råvarerens produktion og servering i kantinen skal være så lille som mulig.

Økologi er også af høj prioritet men kun der, hvor det giver mening. FOOD by Coor ønsker nemlig hellere at anvende gode lokale konventionelle råvarer frem for at transportere økologiske råvarer fra New Zealand eller Spanien. Alligevel kan flere af FOOD by Coors kantiner bryste sig af en strategi om at have 50-70 procent økologiske råvarer på menuen.

Udover lokal tilpasning og økologi, så er FOOD by Coor stærkt optaget af, hvad der skal serveres på hvilken tid af året. At bruge årstidens råvarer er helt essentielt for at håndtere klodens ressourcer bæredygtigt, fortæller Søren Kanne.

Fra næse til hale: Brug hele dyret

12.3: Reducering af madspild
I ønsket om at reducere madspil, har FOOD by Coor taget flere værktøjer i brug. Hvad angår kød, har de en klar strategi om at bruge hele dyret. Knogler, skank, næse og ører. Alt kan bruges; selv skærespild kan bruges til fond eller supper. Søren Kanne fortæller, at de derfor har valgt en bæredygtig produktionsform, hvor halve grise bringes ud til de forskellige kantineenheder. På denne måde må medarbejderne forholde sig kreativt til at inkorporere hele dyret i menuen. Et andet værktøj mod madspild er portionsanretning, som sikrer, at man ikke fylder mere på tallerkenen, end man kan spise.

Konkret har kantinerne reduceret madspildet med 12 procent. Målet er at nå de 20 procent, mens det forventes, at de i 2025 kan reducere madspildet med 50 procent. Det tredje værktøj er registrering. For hver dag måles og evalueres madspildet via en digitaliseret registrering, så medarbejderne kan følge med i madspildsstatistikken og forsøge at minimere det yderligere.

Ingen fremgang uden bump på vejen

Selvom målsætningerne og strategien er klar, så fortæller Søren Kanne, at udviklingen ikke sker fra den ene dag til den anden.

Det tager tid at få alle med på bæredygtighedsrejsen, og derfor har vi oplevet udfordringer undervejs. Vi har oplevet at blive valgt fra på pris, og det gør ondt, men det kommer ikke gratis, når man som os investerer i en bæredygtig fremtid. Søren Kanne, divisionsdirektør for FOOD by Coor i Danmark

Det er især, når et udbud ikke involverer en forudgående dialog, at FOOD by Coor har oplevet at blive valgt fra. Dialogen er væsentlig for at nå til enighed om den bedste aftale for kunden. Det kan måske være en prisjustering eller et tilbud om et mindre sortiment, som kan være den afgørende forskel for, at en kunde vælger FOOD by Coor, og dermed prioriterer bæredygtigheden højest.

Dette er dog ikke en stopklods. Snarere er det Søren Kannes erfaring, at bæredygtighed er efterspurgt og prioriteres højere og højere. Derfor fortsætter arbejdet med at tilbyde kunderne en bæredygtig og miljømæssig ansvarlig kantine.

Påvirkning af kunder og konkurrenter

For FOOD by Coor handler det ikke om at skabe revolutionære resultater men om at skabe en evolutionær udvikling for virksomheden. Dette sker bl.a. ved at få langsigtede aftaler i hus med kunderne.

Arbejdet med verdensmål 12 bidrager alene til besparelser, men de konkrete forretningsmæssige resultater skal ses i kombination med de 8 andre verdensmål, som Coor-koncernen arbejder med.

”Vi ser tydelige resultater i markedsdialogen. Vi bringer et øget fokus på bæredygtighed til bordet og oplever generelt en positiv modtagelse fra vores kunder og konkurrenter. Så kan det godt være, at vi enkelte gange ender med at tabe udbuddet, men vi tror på, at grøn omstilling er fremtiden.”

I branchen er der stærk konkurrence om at tiltrække de dygtigste medarbejdere. FOOD by Coor har de sidste to år haft stor tilgang af medarbejdere, fordi de også tror på værdierne og synes, at det er spændende at arbejde med at udvikle en bæredygtig kantine.

En Svanemærket anerkendelse

For nylig blev FOOD by Coors kantine i Herlev certificeret med miljømærket Svanemærket, og kantinen hos Portland Towers, som FOOD by Coor driver, har fået Svanemærket. Svanemærket er en milepæl i rejsen mod at blive så bæredygtige som muligt. Svanemærket gives til kantiner, der lever op til skrappe krav inden for både energi, vand, affald og kemikalier. På den måde kan kriterierne for Svanemærket ses som et effektivt redskab til at bidrage til flere af FN’s verdensmål.

3 gode råd

Søren Kanne, divisionsdirektør i FOOD by Coor Danmark, giver tre gode råd til virksomheders arbejde med FN’s Verdensmål:

1. Challenge complexity with simplicity
Gør det enkelt. Det er ikke så komplekst, som det ser ud.

2. Skab synlighed for alle
Alle skal kunne se, hvordan der arbejdes med verdensmålene. Det skal henvises til dem, og alle skal være klar over målsætningerne; medarbejdere såvel som kunder.

3. Følg op og juster
Arbejdet med verdensmålene er en proces, der skal være i konstant udvikling. Derfor kræver det, at man konstant følger op på sine målsætninger og justerer dem. Det er endda nødvendigt, at opfølgningen sker på kvartalsbasis.