• Case
  • Bæredygtighed

Danish Crown

Danish Crown er en af verdens største eksportører af grisekød, en af Europas største leverandører af oksekød og verdens største økologiske slagteri.

Om Danish Crown

Danish Crown er en global fødevarevirksomhed med udspring i Danmark. Virksomheden har fire forretningsområder: Agriculture, som opdrætter dyrene; Fresh Meat, som slagter dyrene; Foods, som forædler produkterne; og Casings, som afsætter tarmprodukter til hele verden. Danish Crown har produktionssteder i Danmark, Polen, Tyskland, Sverige og Storbritannien, og sælger deres produkter til fødevareindustrien, detailhandlen, foodservice og medicinalindustrien.

Danish Crown er et andelsselskab, der er 100 procent ejet af 6.830 danske landmænd. Virksomheden modtager ca. 23 millioner grise og ca. 0,9 mio. kvæg til slagtning om året, og hver dag producerer den 5.000 tons fersk kød og 2.500 tons forædlede fødevarer og leverer vitale proteiner, næringsstoffer og velsmagende fødevarer til mennesker i hele verden.

Danish Crown og Verdensmålene

Danish Crowns bæredygtighedsstrategi 'Feeding the world' dækker hele værdikæden fra jord til bord. Den sætter retningen for, hvordan virksomheden vil håndtere de globale udfordringer, som landbrugssektoren og kødbaserede fødevarer står over for, samt hvordan den vil bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere om bæredygtighedsstrategien i virksomhedens CSR-rapport her.

Virksomheden vil udfordre sin egen branche og gå forrest for at finde bæredygtige løsninger, som vil kunne brødføde flere mennesker med et mindre træk på verdens ressourcer. Målet er at være en førende leverandør af bæredygtigt kød inden 2030. Danish Crown ser kød som en god og sikker vej til livsvigtige proteiner, vitaminer og mineraler, og hvis der produceres klogere og bæredygtigt, kan vi også spise kød i fremtiden.

Det er et ambitiøst mål, som kræver, at virksomheden mobiliserer hele dens værdikæde og driver markedet og innovationen i samarbejde med kunder og forbrugere. Det kræver også mere forskning, udvikling og videndeling at finde langsigtede bæredygtige løsninger. Derfor indgår virksomheden i en række partnerskaber, hvor den bidrager med ekspertise inden for kødproduktion og henter inspiration til, hvordan den selv kan forbedre produkter og processer og gøre dem bæredygtige.

MEAT2030 - dialogforum

Mere end 200 kunder, forskere, NGO’er, landmænd, fødevareudviklere, bæredygtighedstænkere og politikere deltog i Danish Crowns konference MEAT2030 i september 2018 for at udvikle ideer til en fremtidig kødproduktion, hvor der er en bæredygtig balance for mennesker, dyr, natur og klima såvel som for landmændene.

Konferencen bekræftede virksomheden i, at radikal innovation i produkter og forretningsmodeller kræver fælles mål, deling af viden, en holistisk tilgang, fuld gennemsigtighed og samarbejde på tværs af brancher og i hele værdikæden.

Danish Crown er ved at indbygge de mange gode idéer fra konferencen i deres 2030 strategi og har samtidig gjort idékataloget offentligt tilgængeligt, så det kan tjene som inspiration for andre. Dermed er grunden lagt for et dialogforum, hvor alle interessenter kan deltage med viden og nye ideer til en bæredygtig fremtid for kød.

Se mere her.

Vi har brug for masser af kloge hjerner og hænder at leve op til FN's 2030 ambition. Derfor samlede vi i september 2018 deltagere fra ind- og udland til konferencen MEAT2030 for sammen med dem at finde svar på, hvordan vores kød bliver det mest bæredygtige inden 2030. Og derfor deltager vi også i DI-projektet, hvor vi kan dele viden og erfaringer om hvordan verdensmålene kan bruges aktivt til at sikre retning og fremdrift i arbejdet. Jais Valeur, koncerndirektør, Danish Crown