• Case
  • Bæredygtighed

Lulu Lab

Lulu Lab producerer digitale læringsspil om pubertet, uønsket graviditet og seksuelle rettigheder. Det er problemfelter, der er helt centrale blandt unge i mange afrikanske lande, og som er en barriere for ligestilling og uddannelse. Dermed taler Lulu Labs læringsspil sig direkte ind i Verdensmål 4, Kvalitetsuddannelse, og Verdensmål 5, Ligestilling mellem kønnene.

I Afrika dropper én ud af ti piger ud af skolen på grund af deres menstruation, mens én ud af fire bliver mor inden de er fyldt 18 år. Disse forhold bremser ligestilling og uddannelse og er dermed en kæmpe barriere for den fortsatte udvikling i en række afrikanske lande.

Det har virksomheden Lulu Lab sat sig for at gøre noget ved. Lulu Lab blev stiftet i 2018 af Sally Gregersen og Matilde Juul, der udvikler digitale læringsspil om emner som pubertet, uønsket graviditet og seksuelle rettigheder for at gøre det nemmere for de unge at tale højt om disse emner, der er stærkt tabubelagte i de afrikanske lande hvor virksomheden opererer.

Læringsspillene fungerer som et dialogværktøj, når de spilles i en gruppe af unge, og de animerer de unge til at ændre deres adfærd i den virkelige verden, ved at få de unge til at forstå konsekvenserne af deres handlinger.

For at nå slutbrugerne af deres produkt - børn og unge i Afrika - samarbejder Lulu Lab med forskellige NGO- og FN-partnere om at implementere læringsspillene i partnernes programmer i Afrika. Hvor Lulu Labs læringsspil måler den kortsigtede effekt (brugernes læring og ændringer i attitude, adfærd og værdier), måler deres NGO- og FN-partnere den langsigtede effekt (antal år piger bliver i skole, hvilken effekt præventiv læring om seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed har på teenagegraviditeter mm.)

Lulu labs læringsspil fremmer uddannelse i Afrika

Lulu Labs sigte med deres digitale læringsspil er at arbejde for, at piger har de samme muligheder for at færdiggøre deres skolegang, som drenge har. Verdensmål 4 – at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse er således en del af Lulu Lab’s kerneforretning. Netop dette er en stor udfordring i Afrika, hvor Lulu Lab bl.a. arbejder med udsatte unge i Uganda, Sieraa Leone, Ghana og Kenya.

Lulu Lab arbejder især med delmål 4.4der handler om at øge antallet af mennesker, der kan forsøge sig selv. Sally Gregersen forklarer, at uddannelse af piger er en investering i fremtiden, som giver økonomiske og sociale fordele for hele samfundet. Piger som fuldfører deres skole, tjener næsten dobbelt så meget som piger uden en uddannelse. Uddannede kvinder får desuden også færre ikke-planlagte børn, er mindre tilbøjelige til at gifte sig i en tidlig alder, og er langt mere tilbøjelige til at forfølge deres job-ambitioner, bidrage til arbejdsmarkedet og hermed samfundets økonomiske vækst og landets BNP.

Lulu Lab arbejder også med delmål 4.7, der handler om at undervise i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. Med deres læringsspil forsøger de at give afrikanske unge en viden om menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, samt fremme en fredelig og ikke-voldelig kultur.

Verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene, er en vigtig løftestang for Lulu Lab

Lulu Lab forsøger med deres læringsspil at fremme kvinders rettigheder og arbejder derfor særligt med delmål 5.b, der handler om at styrke kvinders rettigheder og muligheder gennem teknologi.

Som supplement til de digitale læringsspil, har Lulu Lab også et rådgivningsben i form af offline undervisning af børn og unge.

Vi oplyser unge i Sierra Leone om deres ret til at sige nej til Sugar daddies eller Sugar mamas, som ellers kan friste de unge med gratis mad, telefon, penge eller transport mod seksuelle ydelser Sally Gregersen, medstifter af Lulu Lab

Således arbejder Lulu Lab også konkret med delmål 5.6, der handler om at give alle adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Arbejdet med Verdensmål i Afrika er ikke uden udfordringer

”Ved at arbejde med Verdensmålene i udviklingslande kan man gøre en rigtig stor forskel, men arbejdet i disse lande er dog ikke lige til”, forklarer Sally Gregersen. ”Arbejdet i afrikanske lande skaber særligt én udfordring: at nå slutbrugerne - de afrikanske børn og unge. De unge i Afrika har nemlig oftest ikke selv en smartphone, og slet ikke internetadgang” fortsætter hun.

Denne udfordring forsøger Lulu Lab at komme til livs ved at samarbejde med NGO’er og FN organisationer, og ved at integrere co-designing med de unge.

Ved at arbejde med NGO'er og FN organisationer, kan Lulu Lab stille læringsspil til rådighed på tablets gennem bl.a. sundhedsklinikker, skoler og ungdomsklubber. Lulu Lab når ikke ud til alle, men mange, og netop fordi de unge har co-designet spillet, er de også enormt stolte af spillet og fortæller glædeligt om det i deres communities, trods de tabubelagte emner som spillet berører.

Co-design har gjort de unge mere trygge i spillene, da de kan genkende det visuelle miljø, som er designet specifikt til de øst- og vestafrikanske slutbrugere. Co-design med NGO-partnere har desuden sikret, at Lulu Lab har håndteret de følsomme emner efter nationale standarder i de lande hvor de arbejder.

Styrken ved at arbejde med Verdensmålene som ramme

Sally Gregersen forklarer, at Verdensmålene har hjulpet Lulu Lab til bedre at forstå behovet for læring og adfærdsændringer for brugerne af deres læringsspil. Det gælder ikke blot på det individuelle niveau, men også i forhold til brugernes familier, nærmiljø og samfund.

De Verdensmål som Lulu Lab arbejder med, belyser de problemer som virksomheden søger at løse og har hjulpet til at kortlægge udfordringer og muligheder på alle niveauer. Sally Gregersen forklarer samtidig, at Verdensmålene er et stærkt kommunikationsværktøj der hjælper Lulu Lab med at formidle vigtigheden af deres arbejde i et sprog som flere og flere taler og kender til.

3 gode råd til iværksættere, der vil tage afsæt i Verdensmålene

Sally Gregersens råd til andre start-ups, der gerne vil arbejde med Verdensmålene, tager afsæt i de erfaringer, hun og hendes co-founder Matilde Juul har gjort sig de sidste par år:

  1. Partnerskaber er en fantastisk mulighed til at nå et nyt marked uden for din egen lokale kontekst.
  2. Inddrag unge i skabelsen af dit produkt. Dette er en fantastisk mulighed for at lære dine kompetencer videre til andre, samtidig med at du får et helt nyt perspektiv på dine egne idéer.
  3. Fokuser på det du er god til, og vær åben for forandring, især når du bevæger dig ud.