• Case
  • Bæredygtighed

Twisted Leaf

Danske Twisted Leaf er de første i verden til at skabe et nydelsesprodukt på kaffeblade. Samtidig skaber de en helt ny og stærkt tiltrængt indtægtskilde ved at værdisætte kaffebøndernes kompost.

Idéen til Twisted Leaf fik Magnus Meyer Harrison, da han arbejdede i en lille kaffevirksomhed for lidt over fire år siden. Her lærte Magnus at kaffeblade indgår i forskellige former for ”drikke” som skovfolk og andre få etniske grupper i Etiopien drikker. Dernæst opdagede han, at der var flere videnskabelige rapporter som pegede på at kaffeblade er et superfood. Ligesom kaffebær er bladet fyldt med naturligt koffein, antioxidanter og modsat bærerne indeholder de meget få bitterstoffer. Denne viden stod i skærende kontrast med viden om, at kaffebønder verden over beskærer deres kaffetræer løbende og hvert 8-12 år fælder træet for at højne kvalitet og udbytte, blot for at brænde bladene efterfølgende, men tænk hvis bladende smagte bedre end kaffebærerne.

Dette sparkede så meget til nysgerrigheden, og efter at have smagt et delikat og velsmagende udtræk på kaffeblade, gik Magnus til efterskolevenen, Anders Boserup Lauritsen med ideen om at udforske nye anvendelsesmuligheder. Anders var hooked så længe det kunne smage virkelig godt og ganske hurtigt kom de på en grundopskrift for verdens første alkoholiske drikkevarer lavet på kaffeblade, vandt Creative Business Cup Danmark og opnåede udviklingsstøtte til deres første to produkter. Med en vision om og en forståelse for, at alt i naturen har værdi - særligt et lille kaffeblad - skabte de virksomheden Twisted Leaf, der dagligt arbejder med flere af verdensmålene, herunder verdensmål 12, som handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktion.

Intet spild

”Charles, den første Kenyanske kaffebonde vi kontaktede, reagerede med lige dele overraskelse og skepsis, da vi tilbød at købe hans kompost. Vi spurgte ham, om han var interesseret i at producere kaffeblade for os – det var han, men vi skulle betale up front”, fortæller Magnus om deres opstart.

Kaffeblade er et naturligt biprodukt i dyrkningen af kaffe, fordi bønder som Charles bør beskære deres træer for at vedligeholde deres plantage og højne udbyttet og kvaliteten af kaffebærerne, som det hele handler om. Det er dog langt fra alle kaffebønder, der vedligeholder deres små kaffeplantager, som de burde, da det er tidskrævende, og for kaffebønder med spredte jordlodder, bliver vedligeholdelsen af træerne ofte nedprioriteret.

Twisted Leaf er verdens første virksomhed til at bearbejde dette naturlige biprodukt til alkoholiske drikkevarer. Således bidrager Twisted Leaf til at nå delmål 12.2 om at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt, samt delmål 12.3 der handler om at halvere det globale madspild gennem optimering af produktion og leverandørkæder.

Fra kompost til indtægt

Twisted Leaf har med deres pionerånd og innovation skabt en ny bæredygtig virksomhed, et helt nyt indtægtsgrundlag for både dem selv og kaffebønderne, samt stillet krav til bønderne om at dyrke deres afgrøder i balance med natur og dyreliv, hvilket automatisk højner udbyttet og kvaliteten af den udsøgte Kenya Arabica kaffe. 

Alene på baggrund af prototypeproduktion har de medvirkende kaffebønder fordoblet deres indtægt gennem samarbejdet med Twisted Leaf.

”Vores virksomhed er ikke velgørende – vi skaber en mulighed for at sælge et produkt, der ikke før har haft værdi, og vi gør forretning på en retfærdig måde, der kommer primærproducenterne til gode. Derfor er det sådan set ret simpelt: ved køb af Twisted Leafs produkter, bidrager forbrugerne til en bæredygtig forandring i verden” fortæller Anders – hvilket også er måden, hvorpå de som virksomhed har en positiv indvirkning på verdensmål 1,Afskaf fattigdom.

Når incitamentet til at trimme kaffeplanterne stiger, stiger dermed også arbejdet med at trimme, og så er der brug for flere kræfter. Derudover er der brug for arbejdskraft til at bearbejde, indsamle, pakke og transportere bladene. På denne måde bidrager virksomheden også til Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Forbedret levevilkår og øget resiliens for kaffebønderne

Twisted Leaf arbejder også med verdensmål 10, der handler om at reducere ulighed. I Østafrika er 80-90% af kaffeplantagerne små familielandbrug på under 5 hektar. Sammenlignet med udbyttet per hektar ligger de Østafrikanske kaffebønder ca. 30% lavere end bønderne i Sydamerika og Asien. Til trods for at østafrikansk kaffe er noget af det højest rangerende kvalitetskaffe i verden, er den pris, som kaffebønderne får i snit, også mindre. Modsat bønderne i Sydamerika, er østafrikanske bønder nemlig ikke særligt godt organiseret og har kun ét bearbejdningsled, hvilket gør dem afhængige af mellemmænd og opkøbere. Ved at arbejde direkte med bønderne og gennem strategiske samarbejder med andre virksomheder, offentlige myndigheder og store danske og internationale NGO’er, sørger Twisted Leaf for, at pengene går direkte til bønderne og deres familier.

Twisted Leaf er ikke specialister i kaffedyrkning eller bæredygtigt landbrug, men spydspids i flere projekter i Kenya og Etiopien.

Man kan ikke ændre verden alene, det kan vi kun sammen. Twisted Leaf er bygget op om en bevidsthed om at gøre det ordentligt for at gøre en forskel Magnus Meyer Harrison, Founder & CEO, Twisted Leaf

Twisted Leaf indgår i flere partnerskaber i tråd med verdensmål 17, herunder både private og offentlige. Partnerskaberne har blandt andet til hensigt at forbedre kaffebønders dyrkningsmetoder for at beskytte den frodige biodiversitet, der stadig eksisterer i Østafrika, at styrke småbønders resiliens imod klimaforandringer, samt forbedre lokale og internationale konkurrencevilkår. Dette er et kæmpe win-win for alle; internt i Kenya og Etiopien såvel som globalt.

First-movere har både fordele og udfordringer

Som first-mover og fødevareinnovativ virksomhed mener Magnus og Anders at have opnået visse fordele. Alle er nysgerrige, og man kan komme igennem en del døre, som andre aldrig vil kunne, fordi vi både er de første i verden og samtidig prioriterer bæredygtighed og økologi.

Men at være den første på markedet med et så innovativt produkt indebærer en række udfordringer - særligt når man ønsker at sælge en ny fødevare. Kaffebladet har ikke tidligere været godkendt som lovlig fødevare i Europa, og dette blev Magnus og Anders første og største udfordring.

I august 2017 startede de med udarbejdelsen af en Novel Food godkendelse til EU-Kommissionen - en længere og omstændig proces som endte succesfuldt i juli 2020. Med en godkendelse af kaffebladet som lovlig fødevare, kan Twisted Leaf nu sælges på det europæiske marked.

Fælles om verdensmålene

”Verdensmålene er et fællessprog, som kan bruges til at tale om svære og komplekse fattigdomsstrukturer og til at kommunikere den forskel og effekt, som vi har for de kaffebønder vi samarbejder med” fortæller Magnus.

”Ligeså snart vi nævner, at vores produkter består af et udtræk lavet på kaffeblade, slår det koks i folks hoveder, men verdensmålene kender folk og føler sig trygge ved at orientere sig ud fra – det er en strategisk løftstang at arbejde med og en kæmpe kommunikativ gave at fortælle ud fra” siger Magnus.

Twisted Leaf har tre råd til andre som ønsker at arbejde med Verdensmålene:

3 gode råd

1. Less is more

2. Kig på Verdensmålene som et framework

3. Udvælg kun Verdensmål du kan måle en effekt på og vær ærlig om at det kan være svært 

Særligt det første råd hægter Anders og Magnus sig ved og uddyber:

”Alle virksomheder bør have for øje, at forbrugerne sagtens kan aflæse greenwashing, pinkwashing, bluewashing, og hvad det ellers hedder. Der er er flere gode grunde til, at vi har udviklet os i en bæredygtig retning i Danmark. Men kernen heri vil altid være optimering af ressourceanvendelse – alle virksomheder ved, at man kun kan bruge pengene én gang, så vil man i fremtiden kun købe én komponent, som kun har ét formål og så smide den ud efterfølgende?... we doubt it”.