• Case
  • Bæredygtighed

Fischer Lighting

Fischer Lighting er en bæredygtig virksomhed i rivende udvikling med et unikt cirkulært koncept til LED belysning. De forvandler affald i form af gamle lamper til nye lamper. Deres mål er at gøre op med den traditionelle brug-og-smid-væk-kultur, der er udtalt i belysningsbranchen.

I 2022 forvandlede Fischer Lighting mere end 13.000 kasserede lamper og armaturer til spændende "nye" og bæredygtige belysningsløsninger med lang levetid. På den måde sikrede de en besparelse på mere end 287 tons CO2 og 21,9 millioner liter vand, hvis man i stedet for at genbruge havde valgt at producere nye tilsvarende armaturer.

Et bæredygtigt forretningskoncept 

Fischer Lighting arbejder i dag med tre forskellige koncepter. Koncepterne er i tråd med affaldshierarkiet, hvor der lægges stor vægt på ReUse, da det er det mest bæredygtige. 

  1. ReUse  er genbrug af eksisterende lamper, der har et design, som stadig er attraktivt, og som opgraderes til den nyeste LED teknologi.
  2. ReDesign er for gamle armaturer som har et design, men som ikke længere anses som attraktivt. Man anvender derfor lidt flere ressourcer for at lave det om til et nyt attraktivt produkt.
  3. ReCreate er for de tilfælde, hvor kunderne har et behov, som ikke kan løses med de to øvrige koncepter. Her laves nye produkter, men ved at anvende cirkulære designprincipper, såsom design for disassembly. Det betyder, at alle dele skal kunne skilles ad og genbruges gang på gang. På den måde er lampen næste skridt i retning mod endnu mere bæredygtig belysning.

Plastik fra fiskenet der genanvendes af Fischer Lighting

Partnerskaber og samarbejder har ført til en cirkulær forretningsmodel 

De høje ambitioner kræver stærke partnerskaber med designere og leverandører. Fischer Lighting har derfor videreudviklet deres partnerskaber og samarbejder på flere plan, og har således indgået partnerskaber i hele værdikæden.

I 2022 har de lukket deres første udenlandske ordre i Sverige via deres svenske samarbejdspartner, Kompanjonen. De genbruger i dag også armaturer og komponenter fra renoveringer og nedrivninger, og har derfor også indgået flere samarbejder med nedrivningsfirmaer. 

Socialt ansvar - øget fokus på den sociale bæredygtighed 

Fischer Lighting har været en af fyrtårnsvirksomhederne i projektet ”Fra filantropi til forretning” drevet af DI, hvor man har arbejdet på at gøre FNs verdensmål til en del af forretningen.

I dag arbejder Fischer Lighting med verdensmål 3, 7, 8 og 12, som en naturlig del af deres fundament. Der arbejdes med nr. 3 i forhold til at kunne bruge lys til at skabe sundere mennesker og bedre trivsel. Helt konkret i forhold til lyspåvirkning af hormoner i menneskets krop. Nr. 7 i forhold til den store energibesparelse som LED belysning giver, og som nedbringer det samlede energiforbrug. Nr. 8 i forhold til deres øgede fokus på den sociale bæredygtighed, i forhold til at skabe arbejde for folk som ikke kan varetage et normalt fuldtidsjob. Nr. 12 i forhold til den cirkulære forretningsmodel og det reducerede ressourceforbrug i produktionen.

Se videoen hvor Lars Elmevang fra Fischer Lighting fortæller mere om, hvordan de tænker den sociale bæredygtighed ind i deres samlede koncept og bidrager til at skabe arbejdsopgaver, mening og trivsel for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Lars Elmvang, Partner, Strategy & Business Development

Youtube

Om Fischer Lighting

Fischer Lighting er en belysningsvirksomhed i stor vækst med kontorer i København og Silkeborg.

Virksomheden har en stærk holdning til ressourcespild og gør op med den traditionelle belysningsbranches ”brug og smid væk”-kultur.

Et studie fra DTU viser, at man på et konkret projekt kan spare 43% ekstra CO2 ved at genbruge frem for at købe nyt.

Fischer Lightings løsninger designes, så de kan skilles ad igen, og målet er at skabe 100% bæredygtige belysningsløsninger.

Medarbejdere: 11

Se mere her:  fischer-lighting.com