• Case
  • Bæredygtighed

Gehl

Business as unusual: Gehl vil skabe sunde bæredygtige byer gennem nye partnerskaber. Da Gehl gik i gang med at arbejde med verdensmålene fandt de ud af, at de arbejdede for nogle helt andre mål, end de troede.

I 2017 er Helle Søholt til climate week i New York. Det er en inspirerende oplevelse, og da hun tager derfra, er hun ikke i tvivl: Gehl skal arbejde med FN’s Sustainable Development Goals (SDG’erne), og de skal i gang med det samme.

- Jeg tror og håber på, at vi kan skabe en grøn verden og en grøn forretning, og at de to ting ikke behøver at være modsætninger. Og hvis ikke vi gjorde det, så tror jeg, at vi var out of business på længere sigt, siger Helle Søholt, der er CEO for arkitektvirksomheden Gehl.

Tilbage i Danmark får Helle Søholt Gehl med i 'Fra Filantropi til Forretning' og begynder arbejdet med verdensmålene. Det første, Gehl gør, er at lave en analyse af, hvilke problemer deres kunder har, og så opretter Helle Søholt en tværgående innovationsenhed med en leder, der skal stå for at få arbejdet med verdensmålene til at sive ud i alle led af virksomheden.

- Vi taler meget om, at gå fra business as usual til business as unusual. For hvis man skal begynde at arbejde med noget, der ligger uden for ens comfort zone eller gribe ud efter dagsordner, der ligger inden for de andre SDG’er, så kræver det nye kompetencer og partnerskaber, og det kunne vi ikke bede den  daglige ledelse om også at drive, forklarer Helle Søholt.

Helle Søholt, CEO
Gehl

Videobureauet Tordenskjold
Vi går fra at have en plan til at arbejde med planlægning, og vi går fra at have en strategi til at arbejde med strategizing som proces. Helle  Søholt, CEO

Aha-oplevelse

Herefter gik Gehl i gang med at lave en analyse af, hvordan deres projekter allerede spillede sammen med SDG’erne. Gehl har et slogan, der hedder ’Making cities for people’, og derfor var det naturligt at kigge på SDG nummer 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, men så simpelt var det ikke, skulle det vise sig.

- Vi tænkte, at vi ligger spot on i SDG nummer 11, for det er bedre byer og communities vi arbejder med. Men det, vi arbejder for, er jo, at mennesker skal have det godt. Så vi fandt ud af, at SDG nummer tre om sundhed og trivsel i højere grad er det, vi arbejder for, hvorimod byerne mere er det sted, vi arbejder. Så lige pludselig fik vi en ”sted-motor” og en ”for-motor”, og det var lidt af en aha-oplevelse for os, forklarer Helle Søholt.

Gehl analyserede sig frem til, at det, de i virkeligheden arbejder for, er ”sunde og bæredygtige byer for alle”, og det omfatter fem SDG’er, men med tre forskellige indgangsvinkler:

1) Formålene med Gehls arbejde er, at skabe bedre sundhed og trivsel (SDG 3), mindske ulighed (SDG 10) og forbedre klimaet (SDG 13).

2) Stedet de arbejder, er i byer og lokalsamfund (SDG 11)

3) Måden de arbejder på, er igennem partnerskaber (SDG 17).

3 gode råd

Gehls CEO, Helle Søholt, kommer her med tre gode råd til dig, der også skal arbejde med FN's verdensmål i din virksomhed:

1) Processen skal drives både bottom up og top down
Det skal være drevet af topledelsen, men man skal være lydhør for bevægelser blandt medarbejdere og samfundet. Flere initiativer i Gehls arbejde med SDG'erne er forslag fra medarbejderne.

2) SDG'erne skal skrives ind i strategien
Arbejdet med SDG'erne skal indarbejdes i virksomhedens strategi. Det er ikke noget, man tager sig af i en kommunikationsafdeling eller CSR-afdeling.

3) Strategien skal forankres i organisationen
Gehl har oprettet en innovationsafdeling, men også brugt mange penge og kræfter på at involvere medarbejderne. Man skal vide, hvem der har SDG-hatten på og finde ud af, hvordan man engagerer folk. Ellers lander det hurtigt mellem to stole.

Tættere partnerskaber

Helle Søholt og Gehls medarbejdere indså hurtigt, at de var nødt til at finde samarbejdspartnere, der havde andre styrker end dem selv. Det er ikke nyt for Gehl at samarbejde med andre, men de var nødt til at knytte tættere partnerskaber, fortæller Helle Søholt.

- Vi har haft sindssygt mange samarbejdspartnere, og vi har samarbejdet med folk om forskellige projekter, men vi har ikke haft deciderede partnerskaber, hvor vi har forpligtet os til at udvikle ting sammen, så det bliver nyt, forklarer Helle Søholt.

Det er blandt andet blevet til et samarbejde med Novo Nordisk om bekæmpelsen af diabetes i byer, fordi de fleste, der har diabetes, bor i byområder og ofte rør sig for lidt. Et andet eksempel er et samarbejde med Google og Copenhagen Solutions Lab., I samarbejde med os har Google installeret partikelfiltre på google-bilerne, så de kan få bedre og mere præcise målinger af forureningen i verdens byer, end vi har i dag. Med den data kan vi udvikle forsøg med udformning af byens gader, pladser og parker, der kan bidrage til at formindske den miljøpåvirkning mennesker udsættes for i byens rum.  

2030-ambition erstatter forretningsplan

Den nye måde, at arbejde på har også sat sine spor i strategierne. Tidligere var der ét-årige budgetter og forretningsplaner, der så to-tre år ud i fremtiden. Nu er der i stedet en ambition om, hvor de skal være i 2030, og det er en helt ny og mere usikker måde at arbejde på, hvor Gehl må føle sig lidt frem.

- Vi går fra at have en plan til at arbejde med planlægning, og vi går fra at have en strategi til at arbejde med strategizing som proces. Og det betyder, at vi skal strategize mindst hvert halve år, eller måske en gang i kvartalet, og det taler vi om i øjeblikket om hvordan vi fører ud i livet, og jeg har ikke helt løsningen på det endnu, så det bliver vi nødt til at øve os på, slutter Helle Søholt.