• Case
  • Bæredygtighed

Kamstrup A/S

Kamstrup føjede tre ord til strategien og begyndte at bruge big data. Så fandt de frem til de løsninger, der for alvor kan løfte verdensmålene.

Byer, der løber tør for vand og megabyer, der vokser og vokser, mens klimaaftryk og miljøproblemer vokser med.

Vi har alle hørt historierne om verdens klimaudfordringer, men Kamstrups arbejde med big data og verdensmålene har resulteret i en lovende løsning.

- I flere af de projekter vi har gennemført, kan vi se en energibesparelse på omkring 8 procent og en halvering af vandspildet, siger Jesper Daugaard, der er senior vice president i Kamstrup.

Hvis man et kort øjeblik leger med tanken om at rulle den sidste del ud til hele verden, så vil det betyde rent drikkevand til 200 mio. flere mennesker. Selvom det ikke er målet, så går Kamstrup efter, at deres arbejde kan have en reel indflydelse på verdensmålene.

”Hvad er vi til for?”

Uden at vide det begyndte Kamstrups arbejde med FN’s verdensmål allerede i 2014, før målene overhovedet var blevet til. Kamstrup stillede sig selv det helt centrale spørgsmål: Hvad er vi til for?

Svaret er, at de er til for at hjælpe andre med energi- og vandforsyningen. Så i stedet for at ’udvikle teknologi’, ville Kamstrup nu ’udvikle teknologi, der gør en forskel’. Derfor tilføjede virksomheden ordene ’progress for others’ til sin mission og ansatte flere data science-folk. 

- Vi gav dem lov til at lege. Vi kørte nogle innovationsprocesser sammen med kunderne for at se, hvor kunderne kunne gå fra at være i stand til at sende en faktura til at gøre kunderne mere energi- eller vandeffektive, forklarer Jesper Daugaard.

Det skulle vise sig, at den nye retning, Kamstrup var gået i, passede som fod i hose til verdensmålene og ’Fra Filantropi til Forretning’.

Jesper Daugaard, Senior Vice President

Videobureauet Tordenskjold
Når man skal have det til at ramme noget, der rimer på forretning, så skal man et skridt dybere end de 17 verdensmål. Man skal ned i delmålene, for det er dernede, det bliver konkret. Det der med at gå rundt og sige, at man vil noget godt for klimaet, det er ikke at arbejde med verdensmålene, forklarer Jesper Daugaard. Jesper Daugaard,Senior Vice President, Kamstrup

Big data gav ny viden

Ved at bearbejde data fra Kamstrups intelligente målere er det muligt at lokalisere spild i forsyningsnettet. Både når det drejer sig om forsyning af rent drikkevand og energi. Det betyder, at man lettere kan finde fejl og sætte ind der, hvor spildet er størst og dermed gøre forsyningen mere effektiv.

- Du skal alligevel have en måler, så du kan sende en faktura. Og når du alligevel skal have den måler, så lad os da implementere nogle løsninger, der kan give data, der kan udpege på et landkort, hvilke fire steder du har de største problemer. Så kan du sende en servicevogn ud og fikse dem, forklarer Jesper Daugaard.

Resultaterne viste, at danske husstande kan spare imellem 600 og 4.500 kroner om året. På landsplan bliver det en del kroner, som samtidig sparer klimabelastende energi og vand.

Det kan blive til en hel del mere, hvis man kan rulle det ud i den store verden. Og her er det vigtigt at lave den rigtige analyse af verdensmålene. Det gjorde Kamstrup i første omgang ikke.

- Når man skal have det til at ramme noget, der rimer på forretning, så skal man et skridt dybere end de 17 verdensmål. Man skal ned i delmålene, for det er dernede, det bliver konkret. Det der med at gå rundt og sige, at man vil noget godt for klimaet, det er ikke at arbejde med verdensmålene, forklarer Jesper Daugaard.

Grøn energi til byerne

Kamstrup kastede sig over verdensmål 6 (rent vand og sanitet) 7 (bæredygtig energi) og 12 (ansvarligt forbrug og produktion).

- Noget af det, der er relevant for os at arbejde med, det er energi i byer. Og hvis vi gerne vil gøre en forskel for energi i byer, så er byer i verden kendetegnet ved at være markant mange gange større end Skanderborg. Det betyder noget for, hvor vi skal udvikle os og gøre vores teknologi anvendelig, forklarer Jesper Daugaard.

Derfor bruger Kamstrup et projekt fra Storkøbenhavn som prøveklud til at gå ind i nogle af verdens voksende byer. Her har Kamstrup i samarbejde med Radius sat én million fjernaflæste elmålere op, som giver en meget større viden om energidistributionen. Udover at finde fejl på nettet, så kan den viden også bruges til at monitorere forsyningsnettet. Det bliver kritisk, når andelen af vedvarende energi overstiger 80%.

3 gode råd

1) Kom ned i delmålene
Under de 17 verdensmål gemmer der sig 169 delmål. Ved at dykke ned i dem, kan man få konkrete idéer til, hvor man kan bidrage med løsninger til at nå verdensmålene og finde gode forretningsmodeller.

2) Verdensmål skal være en del af strategien
Verdensmålene skal være en integreret del af din virksomheds strategi. Det skal ikke bare være et tilføjet separat kapitel. Hos Kamstrup har de brugt energi på at integrere målene i de forskellige forretningsområders strategier.

3) Lad være at ville for meget
Man skal fokusere sin indsats på nogle enkelte mål og satse massivt på dem. Jesper Daugaard er fx blevet spurgt, hvorfor Kamstrup ikke arbejder med ligestilling i verdensmålene? Men han mener ikke, at man kan ikke fokusere på 17 ting, så man skal vælge nogle mål ud, hvor man har en styrkeposition og kan gøre en stor forskel og så opføre sig ordentligt på de øvrige.

Rent vand i Indien

Kamstrup har også forsøgt sig med vandprojekter i den tredje verden. I Shirpur i Indien har de haft held til at sænke vandspildet med 4 millioner liter vand om dagen.

- Der er nogle steder i verden, hvor der ikke er vand nok til alle. Det er forfærdeligt at mangle vand, og det er noget, vi danskere har meget svært ved at forholde os til. Men de steder i verden, der mangler vand, spilder  op til 50 eller 70 pct., inden det rammer forbrugeren. Så hvis vi kan fjerne det spild, så er der nok vand, forklarer Jesper Daugaard.

Kamstrup vil gerne måle sig selv på, hvor mange mennesker de har givet rent vand og grønnere energi i 2030, men indtil videre har de ikke sat et mål for, hvor langt de vil nå.

- Der er nogle steder i verden, hvor der ikke er vand nok til alle. Det er forfærdeligt at mangle vand, og det er noget, vi danskere har meget svært ved at forholde os til. Men de steder i verden, der mangler vand, spilder  op til 50 eller 70 pct., inden det rammer forbrugeren. Så hvis vi kan fjerne det spild, så er der nok vand, forklarer Jesper Daugaard.