• Case
  • Bæredygtighed

Krüger A/S

FN’s verdensmål får dansk vandekspert til at satse mere på landfisk. Den danske specialist i bæredygtig vandbehandling Krüger A/S har blandt andet valgt at fokusere på et forretningsområde, der kan hjælpe med at stoppe sult.

 Når man har arbejdet med bæredygtighed i så mange år, som Krüger A/S – der er specialiseret i bæredygtig vandbehandling – har, så skal man måske grave et spadestik dybere for at finde ud, hvordan man laver en endnu mere bæredygtig forretning.

For hvad skal man nu opfinde? Og hvordan skal man tjene penge på det?

- Den største udfordring har været at finde ud af, hvad vi vil og kan gøre anderledes, fortæller Anne Abraham, der er HR- og kommunikationsdirektør i Krüger A/S, og fortsætter:

- Vi bruger arbejdet med verdensmålene til at fokusere forretningen og til at overveje, hvilke steder indsatsen kan styrkes.

Leif Bentsen, Adm. Direktør

Videobureauet Tordenskjold

Sundhed og trivsel

Nogle af de forretningsområder, som Krüger A/S beskæftiger sig med, byder direkte ind i flere af FN’s verdensmål, og især verdensmål nummer 6, som handler om rent vand og sanitet, rammer hovedet på sømmet i forhold til forretningen i Krüger A/S.

Flere af de andre verdensmål er også brugbare, og arbejdet med dem har ifølge Anne Abraham gjort ledelsen i Krüger A/S skarpere på, at det overordnet er inden for ”sundhed og trivsel”, at virksomheden bidrager. Og det har gjort, at verdensmålene (eller SDG’erne) nu er så funderet hos ledelsen, at de kan fremme forretningsgangen.

- Verdensmålene taler ind i en dagsorden, som mange vil være en del af og giver os et sprog, som vi kan bruge på tværs af brancher og i vores snak med NGO’er, investorer og med mulige partnerskaber ude i verden, siger Anne Abraham.

Deltagelsen i Dansk Industris ”FN’s verdensmål - fra filantropi til forretning”-projekt har sat skub i arbejdet med at finde partnerskaber, og Krüger A/S er i øjeblikket ved at lande et partnerskab i udlandet, som skal bane vejen for, at Krüger i endnu større grad kan komme hurtigt ud og hjælpe i katastrofeområder.

Verdensmålene taler ind i en dagsorden, som mange vil være en del af og giver os et sprog, som vi kan bruge på tværs af brancher og i vores snak med NGO’er, investorer og med mulige partnerskaber ude i verden Anne Abraham, HR- og kommunikationsdirektør, Krüger

Landfisk

Og så kommer vi til det med verdensmålene og det skærpede fokus på fisk.

For et af de forretningsområder, som Krüger A/S har valgt at fokusere på, er landbaseret fiskeopdræt, hvor fisk bliver opdrættet i tanke i bygninger, så man bedre kan kontrollere vandkvalitet og fiskenes vækst, end hvis fiskene var i et bur i havet.

Ligesom det er lettere at undgå sygdom hos fiskene, når det sker i landbaseret fiskeopdræt, som også eliminerer risikoen for, at vilde fisk kan blive smittet ved et udslip.

- Krüger har arbejdet med den type fiskeopdræt i 4-5 år, men vi har valgt at fokusere hårdere på den forretning, efter vi gik ind i arbejdet med verdensmålene, fortæller Anne Abraham.

Den forretning byder meget præcist ind i verdensmål nummer 2: Stop sult.

3 gode råd

Krügers HR- og kommunikationsdirektør, Anne Abraham, kommer her med tre gode råd til dig, der også skal arbejde med FN’s verdensmål i din virksomhed.

1) Ukendt destination
Du skal acceptere, at det er en rejse, som kan tage dig et andet sted hen, end du havde regnet med. Men det er bedre at komme afsted med samme, end at vente på det store forkromede overblik.

2) Spørg alle!
Det er vigtigt at inddrage alle interessenter. Drøft det med ejerne, bestyrelsen og medarbejderne, men tag også kunder, NGOer og politikere med på råd.

3) Andre brancher
Vend jeres forretning og arbejde med verdensmålene med virksomheder fra andre brancher. De kan være bedre til at se hullerne i osten end virksomheder fra ens egen branche, der ofte har samme tilgang.

 

Er du mæt?

Det er i høj grad det, Krüger A/S bruger FN’s verdensmål til: At justere og fokusere forretningen.

- Vi har ikke fået den der aha-oplevelse, hvor vi har fået øjnene op for en helt ny måde at gøre tingene på, eller hvor vi har undret os over, at vi ikke har tænkt de tanker tidligere, fortæller Anne Abraham.

Men Krüger A/S er kommet til den konklusion, at man som virksomhed skal tage verdensmålene seriøst, hvis man vil bruge dem i forretningen.

- Jeg tror, der kommer en mæthed, hvor folk bliver trætte af at høre om verdensmålene, hvis man ikke kan forklare, hvad man som virksomhed gør helt konkret i forhold til verdensmålene, siger Anne Abraham.

Derfor er Krüger startet et samarbejde med et konsulenthus for at bygge oven på det igangværende projekt med DI og blive endnu skarpere på, hvordan SDG’erne kan blive tydeligere i virksomhedens strategi.