• Case
  • Bæredygtighed

Peter Larsen Kaffe A/S

Kaffetræet er meget mere end bønner, og hos kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe, mener man, at kaffeproducenterne i fremtiden skal kunne udnytte hele planten, hvis både de og virksomheden skal overleve.

 Kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe har et klart mål: I 2030 skal alt spild relateret til kaffeplanten være væk. Det vil sige, at hele kaffens biomasse skal bruges, og at der ikke er nogen overflødige restprodukter i kaffens lange rejse fra farmer til forbruger.

Det lyder som en klassisk historie om ressourceoptimering. Men historien om Peter Larsen Kaffes mission kunne i princippet begynde med de store flygtningestrømme, der sidste år stimlede sammen på grænsen mellem USA og Mexico. Mange af flygtningene var kaffearbejdere fra Guatemala og Honduras, der havde forladt farmene på grund af dårlig indtjening og elendige fremtidsudsigter.

Millioner af kaffefarmere vil følge i deres fodspor i de kommende år, hvis ikke der sker noget i branchen. Prisen på kaffebønner er ikke fulgt med tiden, så en kaffefarmer får stadig det samme for et pund kaffe, som for 20 år siden. Derfor forlader mange faget, og kun få nye kommer til. Og det truer hele industriens og Peter Larsen Kaffes eksistens, forklarer Lars Aaen Thøgersen, der er innovationsansvarlig i Peter Larsen Kaffe.

- Kaffebranchen står på en rygende vulkan for at sige det, som det er, siger han.

Lars Aaen Thøgersen, Udviklings- og Kommunikationschef

Videobureauet Tordenskjold

Fra bønne til biomasse

Så da Peter Larsen Kaffe kom med i fra ’Filantropi til Forretning’, var målet at optimere indsatserne for at redde fremtidens kaffefarmere og dermed også Peter Larsen Kaffes egen forretning. Virksomheden har allerede trukket et stort læs inden for samfundsansvar, og arbejdet med CSR-initiativer og -indsatser indgår som en naturlig del af virksomhedens daglige drift. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at virksomheden ikke har en særskilt CSR-afdeling, men i stedet arbejder med samfundsansvar som en indgroet del af kerneforretningen. En forretning som styrkes yderligere ved at omfavne, og målrettet arbejde med, verdensmålene.

– Vi har allerede lavet en transformation i kaffeverdenen, og vi er nået langt. Men det kan vi ikke rigtig bruge til noget i forhold til de massive udfordringer, som både branchen og resten af verden står overfor, forklarer Lars Aaen Thøgersen.

- Sagens kerne er at analysere, hvordan vi kan bruge verdensmålene til at sætte ind med størst mulig impact og rent faktisk tale om, at vi kan ændre noget i verden. Når først man får lavet den analyse og sporet sig ind på, hvor man kan bidrage mest, så begynder man at se, at der også kan være forretning i filantropien, siger Lars Aaen Thøgersen.

Resultatet blev en vision, der rammer flere verdensmål. Visionen skal gerne give flere penge i farmernes lommer, gøre klimabelastningen mindre, mindske spild i produktionen og således blandt andet være med til at afværge en truende flygtningekrise.

3 gode råd

Lars Aaen Thøgersen, der er innovationsansvarlig i Peter Larsen Kaffe, kommer her med tre gode råd til dig, der skal arbejde med FN’s verdensmål i din virksomhed.

1) Spørg, hvad du kan gøre for verdensmålene
Lav en grundig analyse af, hvor din virksomhed kan spille sammen med verdensmålene. Det er vigtigt, at man ikke ser på, hvilke verdensmål man allerede leverer på, men hvor man kan gøre en indsats, der gør en forskel for verden.

2) Gør det, du er bedst til
Prioriter din indsats og stol på, at andre løfter de andre verdensmål. Peter Larsen Kaffe har fokuseret på verdensmålene 2, 8 og 12 med specifik udvælgelse af otte delmål. Dermed fravælger de også en del og siger nej til en række projekter. Dem må de stole på, at andre i industrien er bedre til at løfte.

3) Se målene som en mulighed
Se verdensmålene som en mulighed for at lægge et nyt lag på din forretning. Verdensmålene kan udstikke en retning og en vision, som I kan bruge til at lægge en ny dimension til jeres egen virksomhed.  

Læskedrikke eller vaskepulver?

Men Peter Larsen Kaffe er langt fra i mål. For der er masser af ubesvarede spørgsmål.

Den nye vision handler ikke nødvendigvis om at skabe Peter Larsen Kaffe-produkter, som man kan spise eller vaske tøj med. Peter Larsen Kaffe skal stadig primært lave kaffe. Visionen er, at give kaffefarmerne en ekstra mulighed for at tjene penge, så de kan få en højere levestandard og dermed god grund til at fortsætte i kaffeindustrien.

Kaffeplanterne kan fx bruges til byggematerialer, læskedrikke eller rengøringsmiddel. Men der er også mange forhindringer.

Det store spørgsmål for Peter Larsen Kaffe lige nu er, hvad der giver mest mening at producere. Det skal ikke være for højteknologisk, for det er kaffefarmerne, der skal kunne producere og distribuere det. Og det vel at mærke fra farme, der nogle gange ligger langt fra lands lov og ret.

- Den helt store udfordring er, hvordan vi omdanner det til noget, der har værdi og kan sælges. Hvordan skaber vi produkter, som farmerne kan tjene penge på – og hvordan sikrer vi, at de får hjælp til at sælge det, siger Lars Aaen Thøgersen.

Sagens kerne er at analysere, hvordan vi kan bruge verdensmålene til at sætte ind med størst mulig impact og rent faktisk tale om, at vi kan ændre noget i verden. Lars Aaen Thøgersen, Peter Larsen Kaffe

Prøver sig frem

For at finde ud af det, har Peter Larsen Kaffe sat en række partnerskaber i gang med andre virksomheder, institutter og universiteter, der laver forsøg med at lave læskedrikke, byggematerialer, ingredienser til medicinalindustrien, papkrus og gødning. Og når forsøgene skrider frem, vil Peter Larsen Kaffe se, hvilke af dem det giver mest mening at sætte i produktion.

Lars Aaen Thøgersen siger, at målet skal være nået i 2030 og gerne før. Og indsatsen slutter faktisk ikke på kaffefarmene. Det gælder hele virksomheden. Så i Peter Larsen Kaffe ser de også på, hvordan kaffegrums i Danmark mest fordelagtigt kan genanvendes og udgøre en nyttig ressource f.eks. ved at udtrække nyttige olier og ernæringskilder, der kan bruges i sundhedsindustrien eller som ingredienser i emballage og byggematerialer, samt til andre formål.