• Case
  • Cirkulær økonomi
  • Bæredygtighed

Peter Larsen Kaffe A/S

Kaffe er meget mere end det vi drikker, og hos kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe, arbejder man for at bringe hele kaffeindustrien i en mere cirkulær retning.

Peter Larsen Kaffe har et klart mål: De vil være 100 % cirkulære og generere nul spild i 2030. Hele kaffens biomasse og sidestrømme skal udnyttes i kaffens lange rejse fra farmer til forbruger. Det lyder som en klassisk historie om ressourceoptimering, men historien om Peter Larsen Kaffes mission handler i højre grad om at sikre fremtidens kaffe.

Kaffe siges at være verdens næstmest handlede råvare – kun overgået af olie. Hver dag bliver der drukket 3 milliarder kopper kaffe verden over, og kaffeproduktionen er livsgrundlaget for mere end 20 millioner farmere i mere end 70 lande. Men prisen på kaffebønner er ikke fulgt med tiden, så en kaffefarmer får stadig det samme for et pund kaffe, som for 20 år siden. Derfor forlader mange faget, og kun få nye kommer til. Det truer hele industriens og Peter Larsen Kaffes eksistens, forklarer Lars Aaen Thøgersen, der er innovationsansvarlig i Peter Larsen Kaffe.

Samtidig er kaffeplanten utrolig sårbar overfor temperaturstigninger og klimaforandringerne påvirker hele planten. Det tvinger farmerne til at rykke produktionen til højere beliggende områder, hvorved dyrkningsarealet formindskes. Man forventer derfor at områderne, der i øjeblikket er egnet til kaffeproduktion, vil være halveret i 2050 som følge af klimaforandringerne. Det er en trussel og en realitet, som verdens kaffefarmere konfronteres med dagligt.

Lars Aaen Thøgersen, Udviklings- og Kommunikationschef

Videobureauet Tordenskjold

100 % cirkulær. Nul spild i 2030.

Da Peter Larsen Kaffe i 2019 kom med i fra ’Filantropi til Forretning’, var målet at optimere indsatserne for at redde fremtidens kaffefarmere og dermed også Peter Larsen Kaffes egen forretning. Virksomheden har allerede trukket et stort læs inden for samfundsansvar, og arbejdet med CSR-initiativer og -indsatser indgår som en naturlig del af virksomhedens daglige drift. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at virksomheden ikke har en særskilt CSR-afdeling, men i stedet arbejder med samfundsansvar som en indgroet del af kerneforretningen. En forretning som styrkes yderligere ved at omfavne, og målrettet arbejde med, verdensmålene.

– Vi har allerede lavet en transformation i kaffeverdenen, og vi er nået langt. Men det kan vi ikke rigtig bruge til noget i forhold til de massive udfordringer, som både branchen og resten af verden står overfor, forklarer Lars Aaen Thøgersen.

- Sagens kerne er at analysere, hvordan vi kan bruge verdensmålene til at sætte ind med størst mulig impact og rent faktisk tale om, at vi kan ændre noget i verden. Når først man får lavet den analyse og sporet sig ind på, hvor man kan bidrage mest, så begynder man at se, at der også kan være forretning i filantropien, siger Lars Aaen Thøgersen.

Resultatet blev en vision, der rammer flere verdensmål. Visionen skal gerne give flere penge i farmernes lommer, gøre klimabelastningen mindre og mindske spild i produktionen.

Peter Larsen Kaffe vil være 100 % cirkulære, og generere nul spild i 2030. Lars Aaen Thøgersen, Peter Larsen Kaffe

Læskedrikke eller shampoo?

Kaffe er en bioaktiv plante, der indeholder en masse olier, proteiner, kostfibre og mikronæringsstoffer, men når vi brygger en kop kaffe, udnytter vi under 1 % af dens ernærringspotentiale. Desuden går rigtig meget til spilde inden vi kan nyde kaffen. Det gælder blandt andet frugtkødet fra kaffebærret, silverskin (en lille skal, der popper af under ristning) og kaffegrums. Alle sidestrømmene fra farmer til forbruger er hidtil blevet opfattet som affald, men det vil Peter Larsen Kaffe gøre op med.
Potentialet rækker langt udover måden vi bruger på kaffe på i dag. Restprodukter kan blandt andet bruges i skønhedsprodukter, møbler, drikkevarer, engangsemballage og meget mere. Ved at skabe værdi af kaffens sidestrømme kan kaffefarmerne opnå en ekstra indtægtskilde samtidig med, at spild minimeres.

Peter Larsen Kaffes vision handler dermed ikke nødvendigvis om at skabe Peter Larsen Kaffe-produkter, som man kan sidde på eller vaske hår med. Peter Larsen Kaffe er gode til at lave kaffe, og det skal de blive ved med. Visionen er derimod at skabe løsninger, der bidrager til den cirkulære omstilling og giver kaffefarmerne en ekstra indtægtskilde.

Circular Coffee Community

Peter Larsen Kaffe er dog stadig langt fra målet. Der er masser af ubesvarede spørgsmål og et behov for at tilføre viden og kompetencer. For at udvikle og skabe brugbare cirkulære løsninger i kaffeindustrien, har de siden deltagelsen i ’Filantropi til Forretning’ skabt Circular Coffee Community. Et fællesskab på tværs af virksomheder, brancher og organisationer, der skal drive innovation for cirkulær omstilling i verdens kaffeindustri.

Fællesskabet danner udgangspunktet for netværksdannelse, innovative partnerskaber og kommercielle samarbejder. Sammen deler de indsigter, erfaringer og kompetencer for at udvikle innovative cirkulære initiativer til nye processer, produkter og services fordelt gennem hele kaffens værdikæde.

I dag er mere end 35 engagerede virksomheder, organisationer og akademiske institutionerne involveret i at skabe cirkulære kaffeløsninger i fællesskab.

Du kan læse mere om Circular Coffee Community her.

3 gode råd

Lars Aaen Thøgersen, der er innovationsansvarlig i Peter Larsen Kaffe, kommer her med tre gode råd til dig, der skal arbejde med FN’s verdensmål i din virksomhed.

1) Spørg, hvad du kan gøre for verdensmålene
Lav en grundig analyse af, hvor din virksomhed kan spille sammen med verdensmålene. Det er vigtigt, at man ikke ser på, hvilke verdensmål man allerede leverer på, men hvor man kan gøre en indsats, der gør en forskel for verden.

2) Gør det, du er bedst til
Prioriter din indsats og stol på, at andre løfter de andre verdensmål. Peter Larsen Kaffe har fokuseret på verdensmålene 2, 8 og 12 med specifik udvælgelse af otte delmål. Dermed fravælger de også en del og siger nej til en række projekter. Dem må de stole på, at andre i industrien er bedre til at løfte.

3) Se målene som en mulighed
Se verdensmålene som en mulighed for at lægge et nyt lag på din forretning. Verdensmålene kan udstikke en retning og en vision, som I kan bruge til at lægge en ny dimension til jeres egen virksomhed.