• Case
  • Bæredygtighed

Roskilde Festival

Roskilde Festival-gruppen er en almennyttig virksomhed. Der ligger et overordnede formål om at støtte humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge, bag alt hvad de foretager sig.

Om Roskilde Festival

Siden 1972 har Roskilde Festival-gruppen genereret 321.639.643 kr. til disse formål. Hovedomdrejningspunktet i den almennyttige forretning er udvikling og afvikling af Roskilde Festival, men derudover står de også bag en række andre aktiviteter, som er baseret på den viden og de kompetencer, der er erhvervet gennem arbejdet med festivalen, og som ved at blive sat i spil i andre sammenhænge er med til at sikre festivalen som en unik og uafhængig kulturbegivenhed.

Roskilde Festival-gruppen består af Foreningen Roskilde Festival, som arrangerer Roskilde Festival, Fonden Roskilde Festival, som sætter gruppens kompetencer og viden i spil resten af året, samt Roskilde Kulturservice A/S, der leverer personale til Roskilde Festival-gruppens projekter. Roskilde Festival handler om at gøre en forskel i fællesskab for fællesskabet – om at skabe positiv forandring i verden. Den ambition er fundamentet for den måde, de arbejder på, de donationer de giver og for de aktiviteter, de engagerer sig i. I den forstand er de ikke en ’bare’ en festivalarrangør, men snarere en fællesskabsaktør, hvis kerneopgave det er at arrangere Roskilde Festival.

Roskilde Festival og Verdensmålene

Frederik Nemeth, CFO

Videobureauet Tordenskjold

Roskilde Festival-gruppen tror på, at en positiv forandring og bæredygtig udvikling bedst sker i samarbejde.

Vi er  gået ind i samarbejdet Fra Filantropi til forretning i ønsket om, at vi kan stå stærkere og nå længere, når vi udvikler bæredygtige løsninger sammen. Dertil kommer, at vi også har et forretningssigte om at kunne tilbyde bæredygtige leverandørtilbud på oplevelser udover selve Roskilde Festival. Roskilde Festival