• Case
  • Bæredygtighed

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S har været nødt til at prioritere benhårdt i arbejdet med verdensmålene, der er blevet omdrejningspunktet i virksomhedens eksportstrategi.

Verdensmål banker døren ind til eksportmarkedet

”Hvad kom først – Stjernholms måde at arbejde med værdiskabelse på, eller FN’s verdensmål?”
 
Det er et spørgsmål, de nogle gange stiller sig selv og hinanden på Stjernholm A/S i Ringkøbing.
 
CEO Kaj Stjernholm ved godt, at det er lidt provokerende, men det kommer sig af, at Stjernholm A/S altid har arbejdet med at skabe synlig værdi indenfor økonomi, miljø og CSR. Og netop derfor, så synes Kaj Stjernholm, at Fra Filantropi til Forretning passede som fod i hose til netop hans firma.
 
Men eftersom virksomheden synes, at de allerede arbejder med flere af verdensmålene, fx nummer 6 (rent vand og sanitet), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og nummer 13 (klimaindsats), så var de nødt til at angribe det på en anden måde. Stjernholm endte med at lade deres strategi dreje sig om mål nummer 17 (partnerskaber for handling).
 
Årsagen til det er, at når Stjernholm allerede leverer på flere verdensmål, så er det næste skridt, at de også får deres kunder til det, og derfor vil de kun arbejde med kunder, der vægter verdensmålene og Stjernholms kerneværdier: CSR, miljø og totaløkonomi, forklarer Kaj Stjernholm.
 
”Hvis vores kunder inden for forsyningsbranchen kommer med et projekt, hvor prisen fylder over 50 pct. af tildelingskriterierne, så siger vi, at det vil vi gerne byde på, men vi kan ikke skabe værdi her, så hvis vi skal være med, så skal I ændre på jeres tildelingskriterier. Og det har vi oplevet flere, der gør,” forklarer Kaj Stjernholm.
 
Med det for øje og et globalt udsyn nåede Stjernholm frem til en vision for 2030 om at ”etablere et net af bæredygtige partnerskaber på relevante eksportmarkeder”.

Stjernholm A/S

Tordenskjold

Eksport skal løfte 2030 vision

Med andre ord har Stjernholm både valgt kunder og verdensmål fra for, med Kaj Stjernholms ord, at ”holde snuden i plovfugen”. Men den hårde prioritering betyder også, at de har begrænset produktudvalget på eksportmarkederne, der er blevet en vigtig del af virksomhedens vision.
 
Fremover skal 60 procent af den samlede omsætning nemlig komme fra eksportmarkederne, og her er verdensmålene en god rambuk til at banke døren ind, fordi de har skabt et fælles sprog og en fælles forståelse på tværs af grænser. Men de skarpe valg er stadig vigtige.
 
”Vi har ansat en eksportsalgsdirektør, som er helliget det 100 procent, og vi er blevet bevidst om, hvilke produkter vi vil eksportere. Tidligere var vi slemme til at sige, at vi vil ud med alle vores 21 produkter, men nu har vi valgt fem,” forklarer Kaj Stjernholm.
Vores medarbejdere skal have det med nedefra. De skal forstå det og tage ejerskab til det, de skal ikke selv ud og søge det. De skal være en del af at diskutere det, så det passer ind i vores DNA Kaj Stjernholm, CEO

3 gode råd

Kaj Stjernholm, kommer her med tre gode råd til dig, der skal arbejde med FN’s verdensmål i din virksomhed.

1) Det skal komme fra toppen
Hvis det ikke kommer fra toppen, er der en risiko for, at medarbejderne ikke tager det til sig og lader være at arbejde med verdensmålene.

2) Afsæt ressourcer
Det er vigtigt, at medarbejderne tager ejerskab, og det kræver, at man bruger tid og ressourcer på at arbejde verdensmålene ind i strategien og fx sende alle på seminar om visionen i flere dage.

3) Alle skal med på vognen
Det nytter ikke, at vi kun tror, at det er toppen, der skal deltage. Ansvarligheden skal komme nedefra. Medarbejderne skal ikke føle, at de får trukket noget nedover hovedet. Det er vigtigt, at det gennemsyrer hverdagen, så de folk, der er ude på service fx husker at tage de ting med tilbage, der kan genanvendes.

Alle skal  med

Tankerne er tænkt, og visionen er klar, men det bliver næppe virkelighed, hvis ikke alle kommer med på vognen. Derfor er Stjernholm i gang med at få visionen og tankerne om verdensmålene ud at leve blandt smede, lærlinge, sælgere, ingeniører og økonomer i virksomheden.
 
I første omgang ved at skrive visionen ind i strategiplanen for hver af Stjernholms seks afdelinger og ved at samle alle medarbejdere til et todages seminar.
 
”Vores medarbejdere skal have det med nedefra. De skal forstå det og tage ejerskab til det, de skal ikke selv ud og søge det. De skal være en del af at diskutere det, så det passer ind i vores DNA”, slutter Kaj Stjernholm.
 

I forbindelse med afslutningen på Fra filantropi til forretning fortæller Kaj Stjernholm, adm. direktør i Stjernholm A/S, hvad arbejdet med bæredygtighed og FN's Verdensmål har betydet for deres virksomhed.