• Case
  • Bæredygtighed

Tasso A/S

Tasso er en sværindustriel produktionsvirksomhed, som har gjort meget for at reducere ressourceforbruget, og nu vil virksomheden også gøre det til en konkurrencefordel.

Tasso A/S er en af Europas førende producenter af strengstøbt støbejern. Virksomheden eksporterer 90 procent af produkterne og leverer blandt andet dele til vindmølle- og hydraulisk industri. Virksomheden har i en årrække opnået markante resultater ved at arbejde systematisk med bæredygtighed både operationelt og strategisk. Virksomheden er certificeret efter ISO 9001-, ISO 14001- samt ISO 50001-standarderne og har siden 2017 koblet deres indsatser til Verdensmålene.

Fra besparelse til konkurrencefordel

Tasso A/S producerer støbejernsprofiler – en energikrævende proces, der ikke umiddelbart rimer på bæredygtighed.

Men det afholdt ikke Tasso fra at kaste sig over projektet tilbage i 2010. Siden da har virksomheden optimeret produktionsprocessen i en sådan grad, at ressourcespild og forbrug er blevet reduceret væsentligt - og det er både godt for miljøet og bundlinjen.

- Støbejern i stænger er en commodityvare, hvor pris, kvalitet og leveringstid er de afgørende faktorer for vores kunders køb. Indtil videre er der ikke efterspørgsel på bæredygtighed der, hvor vi befinder os i forsyningskæden. Vi ser små tegn på, at det går i den retning – men det går langsomt. Vi håber, at de store globale selskaber i fremtiden vil begynde at stille krav til bæredygtighed i hele forsyningskæden, forklarer adm. direktør Kristian B. Pedersen.

Det startede med tre spørgsmål

I 2017 blev Tasso A/S udvalgt til at deltage i Dansk Industris 3-årige projekt Fra Filantropi til Forretning, hvor Tasso sammen med 20 andre danske virksomheder har arbejdet med at integrere FN’s verdensmål i virksomhedernes strategi. En af de første ting virksomhederne blev bedt om, var at stille sig selv tre centrale spørgsmål:

  • Hvor har vi den største negative impact?
  • Hvad kan vi selv påvirke?
  • Hvor er der en god økonomi at hente?

Tasso endte med at kaste sig over ét enkelt mål. Nemlig mål nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

- Vi er jo en sværindustriel produktionsvirksomhed, og det er en tung energikrævende proces, vi arbejder med, så det er egentlig helt naturligt, at vores negative impact er de ressourcer vi forbruger, forklarer Kristian B. Pedersen.

Han mener godt, at Tasso kunne arbejde med flere verdensmål, men de har valgt at fokusere på den ene, der fylder absolut mest.

- Der kan være mange gode grunde til, at man gerne vil arbejde med verdensmålene. For os var det essentielt at gøre en forskel dér, hvor vi havde den største impact i forhold til vores kerneforretning. Derfor var det ikke et spørgsmål om at udvælge så mange verdensmål som muligt, men at udvælge de verdensmål, som passede til vores forretning, uddyber Kristian B. Pedersen.

Kristian B. Pedersen, Adm. Direktør
Tasso A/S

Videobureauet Tordenskjold

Affald bliver til ressourcer

Flere tiltag er sat i søen. Grafit-spåner, der tidligere røg i brændbart affald bliver i dag brugt i stålprodukter. Støbeforme bliver knust og solgt til en virksomhed, der genanvender materialet til at lave grafitelektroder, og så bliver procesvandet, der køler støbeovne og støbeværktøjer ned, brugt til at levere varme til 250 husstande i Odense.

Men efter Tasso kom med i Fra Filantropi til Forretning er virksomheden blevet mere opmærksomme på, hvordan tiltagene kan bruges strategisk.

- Vi sparer en masse ressourcer og penge, og det er vi ret godt tilfredse med. Samtidig er bæredygtighed et parameter, som vi gerne vil differentiere os på. Udfordringen for os fremover bliver derfor at kommunikere det til vores kunder på en meningsfuld måde, så de også tillægger det værdi, siger Kristian B. Pedersen. 

Tre gode råd:

Kristian B. Pedersen giver tre gode råd til andre virksomheder, som vil arbejde med verdensmålene:

1: Tag verdensmålene alvorligt
Lad være med at se på, hvor du i forvejen er nået langt, eller hvad der er nemt. Se på, hvor din virksomhed har den største impact og kan gøre en reel forskel. Bæredygtige initiativer må aldrig blive et løst defineret ”feel-good-projekt”, men skal tydeligt relatere sig til det, som din virksomhed er sat i verden for at lave.

2: Ledelsen skal ville det
Arbejdet med verdensmålene skal ind i strategien, så man er sikker på, at virksomheden tager ejerskab over det i årene fremover. Ansvaret skal være placeret hos ledelsen, så det bliver en integreret del af driften og den langsigtede strategi, så medarbejdere på alle niveauer forstår, hvor vi skal hen, og hvorfor vi gør det.

3: Vær ærlig og fortæl verden om jeres indsatser
Bæredygtige initiativer skal komme fra et reelt ønske om at gøre noget godt – ikke som et hurtigt værktøj til at sælge flere varer. Arbejd ud fra reelle ambitioner, kommuniker åbent og ærligt om, hvor virksomheden er på rejsen, og hvor den er på vej hen – også selvom målet ikke er nået i morgen, men at i er tættere på end i går.

Vi har været med i projektet fordi bæredygtig fremstilling og adfærd ligger i vores DNA og er en naturlig del af virksomhedens udvikling mod fremtidens marked. Det er oplagt at inkludere FN’s verdensmål i denne rejse. Tasso

I forbindelse med afslutningen på Fra filantropi til forretning fortæller Kristian Bundgaard Pedersen adm. direktør i Tasso A/S, hvad arbejdet med bæredygtighed og FN's Verdensmål har betydet for deres virksomhed.