• Bæredygtighed

Væsentlighedsanalyse

For at kunne udvikle en god forretningsstrategi, der hviler på bæredygtighed, skal du kende din virksomheds positive og negative påvirkning på samfund og miljø.

Se på hele værdikæden – fra indkøb, til produktion og det produkt/service du tilbyder. Hvordan påvirker du hele kæden?

En væsentlighedsanalyse (materiality assessment) har længe været anvendt i virksomheder som et prioriterings-værktøj for at identificere, hvor virksomheden har den største indvirkning på miljø og samfund, der også har betydning for forretningen.

Den hjælper til at afdække de områder, som er vigtige for virksomhedens strategi og drift, og de områder som er vigtige for virksomhedens interessenter f.eks. leverandører, kunder, NGO’er, medarbejdere, investorer og så videre. Analysen omfatter sociale, miljømæssige og økonomiske forhold i hele værdikæden og giver et styrket fundament for virksomhedens fortælling (purpose) og forretningsstrategi. 

Når man laver analysen, er det vigtigt at stille spørgsmål til interessenterne på en måde, som giver dig de svar, der hjælper dig med at tage strategiske beslutninger.

En væsentlighedsanalyse kortlægger samfundstendenser, der kan få indflydelse på forretningen på langt sigt og identificere, hvor din virksomhed bidrager eller modvirker til bæredygtig udvikling.

Samtidig giver det nye muligheder for at udvikle nye produkter eller tjenester, ligesom det muliggør at prioritere virksomhedens ressourcer og afbøder virksomhedens risici.

5 ting du skal gøre

  1. Fastlæg formål og omfang af analysen. Beslut hvad du skal anvende den til, over for hvem og hvad den skal hjælpe med at fortælle, prioritere og budgettere.

  2. Identificér alle væsentlige temaer og kategorisér dem.

  3. Prioritér identificerede temaer efter, hvor vigtige de er for din forretning og for din indvirkning på samfundet.

  4. Analysér resultaterne og den strategiske betydning for forretningen.  

  5. Engagér eksterne interessenter og rapportér. Sørg for transparens i hele processen. 

The Materiality Principle – a deep dive

Læs mere

How to make materiality assessment worth the effort

Læs mere

Unilever materiality issues

Læs mere

SDG Accelerator Toolbox

Læs mere