17.12.18 SDG Blog

Blog: Virksomhederne er nøglen til forandringerne, og det vil vi gerne vise i vores tal

Niels Ploug, Direktør for Personstatistik hos  Danmarks Statistik blogger om verdensmålenes målbarhed, delmål og indikatorer samt virksomhedernes indsats.

Skrevet af Niels Ploug, Direktør for Personstatistik, Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er engageret i arbejdet med FN’s Verdensmål, og det har vi været siden de blevet vedtaget i 2015. Med arbejdet har vi fået mange nye venner, gode partnere og kontakter, og de første vi fik var danske virksomheder. De forstod, før det rigtigt var gået op for politikerne og for alle os andre, at med verdensmålene står vi med en hel ny dagsorden, der har potentialet til at forandre verden helt grundlæggende.

For Danmarks Statistik handler verdensmålene selvfølgelig om data og statistik. Som enhver virksomhedsleder ved, kan man ikke styre en proces uden data. Det gælder også processen med at få opfyldt verdensmålene. Og på datasiden er målsætningerne ambitiøse. Mens der for andre er 17 verdensmål, er der for os 169 delmål og 244 indikatorer. Selv for et veludviklet data-land som Danmark er det noget af en mundfuld.

For rigtigt mange andre lande – ikke mindst udviklingslandene – er udfordringen endnu større. Men tænk hvor meget nemmere det vil blive at træffe bedre politiske beslutninger og planlægge en bedre økonomisk og erhvervsmæssig udvikling i de mindst udviklede lande, når de også med tiden får data om de helt afgørende forhold for landet og befolkningen, som der skal måles på med verdensmålsindikatorerne.

I partnerskab med danske virksomheder, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, civilsamfundet, interesseorganisationer, danske og nordiske FN organisationer, ministerier og styrelser og den akademiske verden har vi udviklet den danske Verdensmålsplatform www.dst.dk/sdg

Verdensmålsplatformen kan flere ting. Den giver et hurtigt overblik over de mere end 240 indikatorer, der er knyttet til de 17 verdensmål. Den giver indsigt i, hvordan det går med målopfyldesen på de cirka 100 indikatorer, hvor vi i første omgang har data. Og den giver mulighed for selv at hente data og anvende dem til ens egne formål. I de kommende år vil Verdensmålsplatformen blive udbygget med endnu flere indikatorer, så vi inden alt for længe har data om alle de områder, der skal måles på.

Men vi vil mere end det. Danmark har som et af de eneste lande i verden – måske det eneste – opbygget målingen af verdensmålene i et partnerskab. Dette er inspirerende og stimulerende og i dialogen opstår der hele tiden nye ideer.

En af de ting vi vil er at vise danske virksomheders engagement i og betydning for opfyldelsen af verdensmålene. Vi ved, at rigtigt mange danske virksomheder er interesserede i og arbejder med verdensmålene. Vi ved bare ikke hvor mange, og vi ved ikke hvem, der har fokus på hvad. Der mangler overblik. Og et formål med statistik er at skabe overblik. Så vi vil etablere det overblik som et element i Verdensmålsplatformen.

Men vi vil mere end det. Vi vil også gerne vise, hvordan danske virksomheders produkter bidrager til at udvikle og udbrede den bæredygtighed som verdensmåls-dagsordenen handler om. Vi synes, der er en helt oplagt ide – og samtidig er det en ambitiøs og vanskelig opgave. Det tiltaler os. Vi er ret sikre på, at det vil være en fordel for virksomhederne, hvis vi kan finde en standardiseret måde at vise det på, og samtidig er vi 100 procent sikre på (og højere op når man ikke med statistikere), at vi vil være det første land i verden, der har gjort det. Det tiltaler os også.

Så i den kommende tid vil vi arbejde benhårdt på at realisere det mål – inden for de rammer som vi har til opgaven – og i det forsatte gode partnerskab med vores mange nye venner fra erhvervslivet og partnerskabet i øvrigt. Resultaterne vil man kunne se, når de lanceres i Verdensmålsteltet på folkemødet i 2019.

Relateret indhold