12.06.18 SDG Blog

Blog: Få et forspring i forhold til morgendagens bæredygtige krav

Henrik Schramm Rasmussen blogger om virksomhedernes muligheder ved at bidrage til bæredygtige løsninger.

Skrevet af Henrik Schramm Rasmussen, projektleder for "Fra Filantropi til Forretning"

Virksomheder, der læser verdens udfordringer som muligheder, og som bidrager til at løse dem, opnår et forspring i forhold til morgendagens krav fra kunder, investorer og medarbejdere.

De seneste 25 år har vi været vidne til en enestående økonomisk vækst i verden. Flere hundrede millioner mennesker er løftet ud af fattigdom, og der er sket store sociale forbedringer.
I samme periode er frekvensen af naturkatastrofer forårsaget af klimaforandringer fordoblet. Og uligheden blandt OECD landene er på det højeste niveau i 30 år.

Der er stadig alt for mange mennesker, der ikke har adgang til basale livsfornødenheder, som for eksempel adgang til et velfungerende sundhedssystem, rent vand, mad, energi og sanitære forhold.

Verdenssamfundet har opnået betydelige landvindinger i behandlingen af smitsomme sygdomme, alt i mens vi kan iagttage stigende udgifter til ikke-smitsomme sygdomme forårsaget af eksempelvis ekstrem overvægt.

Verdensmålene har brug for virksomhederne – og omvendt

De største udfordringer i verden omfatter de 800 millioner mennesker, der lever for under 1 dollar om dagen, klimaforandringer, migration og befolkningstilvæksten, miljø- og sundhedsproblemer samt de mange millioner børn, der ikke har mulighed for at gå i skole.

Hvis vi ønsker at løse disse problemer, der bestemmer om verden bevæger sig frem eller tilbage, så skal det ske igennem virksomhederne.

Hvem skal ellers levere teknologiske løsninger i stor skala, der kan bekæmpe klimaforandringer, sikre vækst, rent vand, gode job eller næringsrige fødevarer til alle?

Business as usual er ikke en mulighed. Den globale vækst er i de seneste 25 år i høj grad baseret på faktorer som fossile energikilder og urbanisering. Den går ikke længere. Hvis ikke vi finder nye og bæredygtige veje, er der stor sandsynlighed for alvorlige tilbageslag. Den stigende ulighed vil vokse. Fattigdommen vil øges. Konflikter og sociale spændinger vil føre til stigende migration. Klimaforandringerne vil tage til med uoverskuelige konsekvenser. Alt sammen noget der virker negativt på verdensøkonomien og skaber usikkerhed for danske virksomheder med internationalt udsyn.

Da verdens stats- og regeringschefer i 2015 vedtog verdensmålene, blev der også sendt en klar og tydelig besked: Vi når kun målene, hvis erhvervslivet har et dybt engagement i at sikre en bæredygtig udvikling. Det er jeg helt enig i.

Langt de fleste danske virksomheder arbejder allerede med CSR og bæredygtighed. Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt til at sikre forretning på et marked, der efterspørger innovative bæredygtige løsninger?

Formentlig ikke. Eller som John Elkington fra Volans udtrykker det:

Incremental approaches to problems like global poverty, global hunger and global warming are certainly helpful, and should be appreciated for what they are. But the Global Goals such as “No Poverty” and “Zero Hunger” are exponential goals. You cannot solve exponential problems with linear solutions. John Elkington, Volans

Find dit WHY

Det spørgsmål, man bør stille sig, er, om virksomheden har tilpasset sin forretningsmodel til at høste en god andel af de 70 trillioner kroner om året, som det anslås ligger i de nye markedsmuligheder under verdensmålene.

Hvordan er det så lige, at man som virksomhed kan udvikle løsninger, der ikke alene læner sig op af verdensmålene, men som rent faktisk er så innovative, at de bidrager til at løse verdens udfordringer.

Svaret er, at man begynder med at kortlægge, hvordan udfordringerne indvirker på forretningen på kort og lang sigt. Og at man ser løsningerne som bestillinger fra morgendagens kunder, investorer og medarbejdere.

Præcis ligesom da præsident John F. Kennendy i 1962 holdt sine berømte månetale og sagde:

We choose to go to the moon in this decade, not because it is easy, but because it is hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win … John F. Kennedy, tidl. præsident, USA

På det tidspunkt vidste ingen hvordan det skulle ske. Men de vidste hvorfor. USA udviklede viden og teknologi, der gjorde dem i stand til at fuldføre missionen, fordi Kennedy afgav en bestilling fra fremtiden.

Så når vi taler om at skabe en bæredygtig udvikling gennem verdensmålene, så tror jeg, at mange virksomheder bliver nødt til at gentænke deres formål. Når ny teknologi fører til nye markedsmuligheder, så bliver et fokus på, hvorfor man producerer mere vigtigt end tidligere.

Ligesom når CEO Mads Nipper fra Grundfos siger, at han er chef for en global virksomhed, der engagerer sig i verdensmål nr. 6 om vand og 13 om klimaforandringer. Han forklarer hvorfor Grundfos findes, og ikke hvad de er, nemlig verdens største producent af pumper.

Indspark fra erhvervslederen Mads Nipper (@NipperMads) til DI Topmøde 2017

Dansk Industri - DI

Fra Filantropi til Forretning

Projektet “Fra Filantropi til Forretning” går ud på at omfavne verdens udfordringer som store muligheder for danske virksomheder. Vi har 21 virksomheder ombord i projektet, som er gået ind i projektet med lige præcis det mindset.

Sammen med dem vil DI udvikle en proces i fem trin, som udmønter sig i 21 individuelle strategier, der vil styrke deres konkurrencekraft og åbne nye markedsmuligheder for dem.

Det bliver ikke en let rejse. Hverken for DI eller for virksomhederne. Vi asfalterer faktisk, mens vi kører, og den proces og alle erfaringer vil vi dele med jer på denne hjemmeside, hvor vi også samler viden, inspiration, cases, værktøjer og andre ting, der er relevant for virksomheder.

Vi deler også erfaringer på projektets LinkedIn, og endelig vil vi i de næste 18 måneder afvikle op til 15 events i hele landet.

For verdensmålene har brug for virksomhederne. Men virksomhederne har også brug for verdensmålene.

Følg med. Følg os.

Relateret indhold