09.01.19 SDG Blog

Blog: Ansvarlighed går hånd i hånd med nye løsninger for bæredygtighed

Annette Stube, Head of Sustainability, Maersk og Lene Bjørn Serpa, Head of Organisational Engagement and Reporting, Maersk Sustainability blogger om Maersks arbejde med FN's verdensmål.

Skrevet af Annette Stube, Head of Sustainability, Maersk og Lene Bjørn Serpa, Head of Organisational Engagement and Reporting, Maersk Sustainability.

80% af verdenshandelen transporteres med skibsfart, og Maersk håndterer i dag omkring 20% af alle containerforsendelser. Vores forretning faciliterer den globale handel, der udgør en central drivkraft for økonomisk udvikling og bringer åbenlyse fordele til verden: I 2016 viste en undersøgelse på tværs af 50 lande, at uden international handel ville de reelle indkomster for gennemsnitsforbrugeren udgøre kun halvdelen af, hvad de er i dag, og for de fattigste forbrugere ville de reelle indkomster kun udgøre en tredjedel.[1]

Men verden forandrer sig. Væksten i international handel er stagneret de seneste år, og det står stadig mere klart, at der er brug for stærkere fokus på, hvordan fordelene ved handel kan fordeles mere ligeligt. I dag ser vi, at tendenserne til protektionistisk handelspolitik, der modsætter sig globalisering, er i fremgang. Klimaforandringer udgør en mere presserende udfordring end nogensinde før, mens den teknologiske udvikling med stormskridt ændrer måden vi arbejder, lever, producerer og handler.

I Maersk anerkender vi vores rolle som en vigtig aktør for opnåelsen af målene, og vi engagerer os i en indsats for at møde udviklingen proaktivt. Annette Stube, Head of Sustainability, Maersk og Lene Bjørn Serpa, Head of Organisational Engagement and Reporting, Maersk Sustainability

Som verden udvikler sig, udvikler virksomheders rolle i samfundet sig også. FN’s Verdensmål står for os som et fælles udtryk for de mest presserende udfordringer for verdenssamfundet i dag, og de udtrykker en markant forventning til, at virksomheder bidrager med løsninger. I Maersk anerkender vi vores rolle som en vigtig aktør for opnåelsen af målene, og vi engagerer os i en indsats for at møde udviklingen proaktivt.

I arbejdet for at engagere virksomheder i FN’s Verdensmål er der stort fokus på de nye markeder, målene er med til at katalysere. Det skaber nye forretningsmuligheder for virksomheder, når der sættes spotlight på de globale udfordringer. Det udløser en fantastisk innovations- og investeringskraft, som virkelig kan og vil skabe positiv værdi både for samfundet og for virksomhederne.

For Maersk er det samtidig et vigtigt princip, at indsatsen for at skabe nye, bæredygtige løsninger skal gå hånd i hånd med ansvarlighed. I vores tilgang til Verdensmålene har vi et klart øje for, at vores første og primære ansvar er at undgå eller minimere potentielle negative, sociale eller miljømæssige virkninger af vores forretninger.

Det er kun oven på et stærkt fundament af ansvarlighed, at vi yderligere kan fokusere vores indsats for at skabe positiv samfundsværdi indenfor Verdensmålene. Gennem grundige analyser har vi fundet frem til de Verdensmål, hvor vi kan gøre størst mulig positiv forskel og samtidig skabe værdi for vores virksomhed.

Et markant eksempel er Verdensmål 13 om klima, hvor vi har sat et ambitiøst mål om at være CO2-neutrale i 2050. To af de andre vigtigste Verdensmål for Maersk er mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst og mål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur, hvor vi har særligt fokus på at bidrage ved at hjælpe flere til at få adgang til fordelene ved international handel.

Vi arbejder for, at fordelene ved handel kommer flere til gode

Der findes ikke ét Verdensmål for handel. I stedet finder man blandt de 169 delmål under Verdensmålene mange referencer til international handel som et middel til at skabe vækst og jobs og nedbringe fattigdom. Vi arbejder i Maersk for, at endnu flere og især små og mellemstore virksomheder får adgang til de fordele, som skabes gennem international handel.

Et af de vigtigste indsatsområder er at forenkle den måde, hvorpå handel foregår på i dag. Som eksempel fandt vi i et studie i 2014 ud af, at en enkeltforsendelse af blomster fra Kenya til Holland involverede 30 aktører, mere end 100 forskellige mennesker og 200 informationsudvekslinger.

International handel trænger til en forenkling og et opgør med komplekse og fragmenterede processer. Det vil gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder fra især udviklingslande at indtræde i globale markeder. Vores fokus ligger på investeringer i digitale løsninger, f.eks. blockchain samarbejdet Tradelens med IBM, og på at styrke iværksætteri ved at engagere os i partnerskaber i tråd med Verdensmål 17.

Et eksempel er SheTrades, et initiativ under International Trade Centre, der har som mål at få mere end 3 millioner kvindelige iværksættere ind på globale handelsmarkeder inden 2021. Vi vil gennem et partnerskab med SheTrades støtte op om dette mål ved at stille medarbejdere med ekspertise indenfor transport og logistik til rådighed som mentorer for kvindelige iværksættere.

SheTrades og Maersk

Når vi ser frem mod 2030, er det tydeligt, at international handel vil være helt afgørende for at nå Verdensmålene ved at fremme vækst, jobs og fattigdomsbekæmpelse. Handel er vores kerneforretning, og i Maersk har vi sat os det mål at bidrage til, at flere får adgang til fordelene ved handel, ved at stå til ansvar og skabe værdi gennem vores kernekompetencer.


[1] Fajgelbaum and Khandelwal: Measuring the unequal gains from trade, The Quarterly Journal of Economics (2016)

Relateret indhold