15.02.19 SDG Blog

Blog: Du behøver ikke opfinde noget nyt! Brug i stedet verdensmålene til at booste din kerneforretning

Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager i ege Group, blogger om egetæppers arbejde med FN's verdensmål og giver konkrete råd med på vejen.

Skrevet af Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager, ege Group

FN’s verdensmål er på alles læber i disse dage. Heldigvis! For vi bombarderes på daglig basis med foruroligende klimarapporter, der fastslår, at menneskeheden har sat kursen mod verdens undergang. Der er ikke længere tvivl om, at det er NU, vi skal handle, hvis vi skal nå at ændre udviklingen

Virksomhedernes særlige ansvar

I den sammenhæng har virksomhederne et særligt ansvar. Det er nemlig i høj grad virksomhederne, der skaber de største udledninger og negative påvirkninger. Derfor er det super vigtigt, at virksomhederne forstår, hvordan de kan bruge verdensmålene; ikke alene til at redde verden (selvom det er en meget vigtig bevæggrund), men også til at tjene flere penge. For lad os bare se det i øjnene; en virksomhed, der ikke tjener penge, har på sigt ikke nogen fremtid. Og en virksomhed, der ikke har en fremtid, kan ikke gøre en forskel i det lange løb, når det handler om at redde verden. Hvis vi ønsker at undgå verdens mulige undergang, må profit og planet altså gå hånd i hånd. I virksomhedsregi kan det ene ikke eksistere uden det andet.

Kerneydelsen er nøglen

Derfor er det bedste, du kan gøre, at koble verdensmålene til kerneydelsen i virksomheden. Hvad tjener din virksomhed penge på? Hvad planlægger I at vækste på i fremtiden? Det har du formentlig allerede en idé om og en forretningsstrategi for. Undersøg så hvilke af FN’s 17 verdensmål, der kan kobles til dette. Det behøver ikke være svært.

Step by step guide

  1. Afsæt to timer til at læse samtlige 169 delmål igennem. Klik på hvert enkelt mål for at se delmålene.
  2. Marker undervejs hvilke delmål din virksomhed bidrager direkte og indirekte til. De fleste delmål vil du ret hurtigt kunne vurdere. Tag fx delmål nr. 7.2 ”Forøg andelen af vedvarende energi globalt”. Et direkte bidrag til dette delmål kunne være at investere i vedvarende energi. Et indirekte bidrag kunne være at stille krav til leverandørerne om, at de skal investere i vedvarende energi.
  3. Identificér hvilke af de 17 verdensmål din virksomhed bidrager mest til ved at kigge på antallet af markeringer blandt delmålene. Direkte bidrag tæller højere end indirekte bidrag.
  4. Hold de identificerede verdensmål op imod din forretningsstrategi. Er der mon en sammenhæng mellem det, din virksomhed er bedst til, og de verdensmål som I bidrager mest til? Hvis du kan finde koblingen, kan du bruge dette til at booste din forretning samtidig med, at du støtter verdensmålene.

Erkend hvad I vil med verdensmålene

egetæpper tog det et par år at komme frem til den erkendelse. Da vi blev præsenteret for verdensmålene første gang i 2015, troede vi, at vi bare kunne bruge dem som en tjekliste for, hvor gode vi var, og så ellers ikke gøre andet end at markedsføre os på det. Behøver jeg sige, at det ærlig talt ikke rykkede meget ved verdens udvikling at bruge dem på den måde…

Først i 2017 begyndte vi at forstå, at vi skal tænke det ind i kerneforretningen, hvis vi skal kunne gøre en reel forskel. Vi havde ikke noget ønske om at udvikle en ny forretningsmodel baseret på verdensmålene. Vi var egentligt godt tilfredse med vores forretningsmodel (der jo sådan set også var ret grøn i forvejen). Men ved at koble vores kerneydelse, som er gulvtæpper, sammen med verdensmålene, fik vi mulighed for at booste indsatsen på verdensmålene alligevel ved helt simpelt at vækste vores forretning. Det er også noget topledelsen kan forstå. Hurra!

Don’t tell me. Show me!

De to timers investering i at gennemlæse delmålene var godt givet ud på egetæpper. Det stod hurtigt klart at verdensmål nr. 12, 14 og 7 skilte sig særligt ud.

SDG #12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12 blev en klar vinder. Her kunne vi krydse af ved næsten alle delmål. Vi har nemlig gennem mange år haft stort fokus på cirkulær økonomi gennem produktcertificeringen Cradle to Cradle, som kort sagt er visionen om en verden, hvor mennesker ikke har negativ indvirkning på miljøet.

Et Cradle to Cradle-certificeret produkt har fået gennemanalyseret samtlige indholdsstoffer for at kortlægge negative påvirkninger. Produktet er designet til at kunne genbruges eller genanvendes. Virksomheden bag produktet skal tilstræbe CO2-neutralitet og 100% fornybar energi, og processpildevande skal i princippet være så rent, at det kan drikkes. Og så skal virksomheden arbejde i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder for social ansvarlighed. Cradle to Cradle er altså indbegrebet af ansvarligt forbrug og produktion.

SDG #14: Livet i havet

Verdensmål nr. 14 blev også en vinder. Ikke fordi vi arbejder med kystsikring, fiskeri eller lignende. Men fordi vores gulvtæpper langt hen ad vejen består af plastik (nylon og PET-plast), og plastik udgør et kæmpemæssigt problem i verdens have. Luven på en stor del af vores tæpper består af genanvendte fiskenet og andet industrielt plastikaffald, og bagsiden på vores tæppefliser består af 100% genanvendte PET-plastiskflasker. Sidste år løb det op i over 1.781 tons plastikaffald, som blev brugt i vores tæpper. Ved at anvende råvarer, der består af denne slags plast, er vi med til at afhjælpe problemet i verdenshavene.

SDG #7: Bæredygtig energi

Verdensmål nr. 7 blev udvalgt som sidste verdensmål for egetæpper. I modsætning til de andre to verdensmål kan dette mål ikke kobles direkte til vores kerneydelse, gulvtæpper. Når vi alligevel har valgt dette mål, er det fordi vi bidrager så meget til det, at vi gør en reel forskel. Vi indgik nemlig for mange år siden et Klimapartnerskab med Ørsted og besluttede at arbejde hen mod 100% fornybar energi til dækning af vores elforbrug. Hvert år har vi investeret en stadig større andel i fornybar energi fra havvindmøller. Målet var 100% fornybar energi i 2020. Det mål nåede vi allerede sidste år

CSR at ege carpets

egetæpper

Jamen, så gør I jo ikke noget nyt! Hvad nytter det så?

Det nytter rigtig meget. For selvom vi ikke har opfundet en ny forretningsmodel, så har vi nu fokus på disse tre verdensmål, når vi skal beslutte, hvilken retning vi går i. Hvis vi har to muligheder, så vælger vi den mulighed, der bedst støtter op om verdensmålene. Eller vi arbejder på at komme i den retning – for indimellem hører der også økonomiske konsekvenser med, og dem bliver man nødt til at afveje.

Lad mig komme med en række eksempler på, hvordan valget af verdensmål har ført til ændringer, selvom vi ikke har opfundet noget nyt.

Verdensmål FØR NU
SDG # 12
Ansvarligt forbrug og produktion
2022 mål om Cradle to Cradle-certificering af alle produkter til kontraktmarkedet, undtaget ét. 2019 mål om Cradle to Cradle-certificering af alle produkter til kontraktmarkedet.
SDG # 12
Ansvarligt forbrug og produktion
2022 strategi om at arbejde på at genbruge og genanvende flere og flere materialer på egetæpper. 2022 mål om at genbruge og genanvende flere og flere materialer på alle koncernens fabrikker.
SDG # 14
Livet i havet
Plastikaffald indgik i en stor del af vores produkter og emballage. Fokus på at skifte til plastikaffald, der specifikt er fremstillet af brugte fiskenet og plastikflasker.
SDG # 7
Bæredygtig energi
2020 mål om 100% fornybar energi til dækning af elforbrug på egetæppers fabrikker. 2020 målet blev indfriet i 2018. Har nu forpligtet os til at fastholde 100% fornybar energi på egetæpper frem til 2024.
SDG # 7
Bæredygtig energi
Ingen mål om fornybar energi på koncernens øvrige fabrikker. 2022 mål om investering i fornybar energi på alle koncernens fabrikker.
SDG # 7
Bæredygtig energi
Ingen investeringer i bionaturgas. 2022 mål om investering i bionaturgas på egetæppers fabrikker. Investeringen vil på sigt erstatte 50% af forbruget af fossile brændstoffer på fabrikkerne.

Ved at koble verdensmålene med vores kerneydelse har vi altså mulighed for hele tiden at udbygge arbejdet med dem uden at skulle opfinde en ny forretningsmodel eller en ny slags produkter.

Udfordringer?

Den største udfordring har for os faktisk været at få vores egen organisation til at indse, at verdensmålene er værd at tale om og markedsføre os på. Måske skyldes det, at vi allerede var ret bæredygtige i forvejen på egetæpper. Vi startede jo netop IKKE noget nyt op og havde derfor ingen større opstartsproblemer. Nu gør vi bare lidt mere af det, vi gjorde i forvejen. Men man kan lære noget andet af vores historie.
 
  1. Det behøver ikke tage lang tid at finde ud af, hvilke verdensmål der passer godt til éns forretningsstrategi. Du kommer langt med to timers indsats.
  2. Når der kan påvises en sammenhæng mellem forretningsstrategien og verdensmålene, er det let at få topledelsen med på vognen.
  3. Man behøver ikke opfinde noget nyt. Man kan aktivt beslutte, at hver gang der er et reelt valg mellem flere muligheder, så vælges den løsning, der bedst støtter verdensmålene.
  4. Verdensmålene kan booste din forretningsstrategi, hvis du kobler dem til din kerneydelse og markedsfører dig aktivt på indsatsen.

Relateret indhold