21.02.19 SDG Blog

Blog: SDG’erne er win-win for samfund og virksomheder

Kim Fausing, Koncernchef i Danfoss, blogger om hvorfor arbejdet med de bæredygtige udviklingsmål er vigtigt for private virksomheder.

Skrevet af Kim Fausing, Koncernchef, Danfoss

Hvis vi som virksomheder arbejder på at smelte verdensmålene sammen med vore strategier til fælles bedste for ejere, medarbejdere og det omgivende samfund, er vi på rette vej i bestræbelserne på at nå i mål inden 2030 med løsninger på de fleste af de globale udfordringer, som verdensmålene adresserer.

Mange danske virksomheder arbejder allerede aktivt med bæredygtighed og skaber derigennem værdi og vækst allerede i dag. Nogle kommunikerer aktivt om det, mens andre gør det som del af deres daglige virke som aktiv rollemodel i lokalsamfundet. Talrige analyser og rapporter viser værdien af, at være en bæredygtig virksomhed i et bæredygtigt samfund, for virksomhederne skaber værdi i form af et øget engagement hos medarbejderne, en mere effektiv drift af produktionen og en forbedret udnyttelse af ressourcerne.

Det er med andre ord, en rigtig god forretning at levere løsninger på verdens udfordringer.

Vi kan som danske virksomheder stå rigtig stærkt ved at gå sammen i partnerskaber og leverer ambitiøse samlede løsninger, baseret på dansk knowhow, som ikke kun løser én udfordring, men også bidrager til bred værdiskabelse lokalt og regionalt. Kim Fausing, Koncernchef, Danfoss

På det samfundsmæssige plan skaber arbejdet med bæredygtighed og verdensmålene værdi direkte eller indirekte via virksomhedens tiltag. Samfundet får gavn af at en virksomhed tager ansvar for udsatte på arbejdsmarkedet, for uddannelse af en medarbejder eller er med til at øge andelen af grøn energi i Danmark.

Vi kan som danske virksomheder stå rigtig stærkt ved at gå sammen i partnerskaber og leverer ambitiøse samlede løsninger, baseret på dansk knowhow, som ikke kun løser én udfordring, men også bidrager til bred værdiskabelse lokalt og regionalt. Det handler her blandt andet om at efterleve globale minimumsstandarder inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption ved at arbejde efter Global Compacts ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift.

Danfoss er med blandt de danske virksomheder, der ønsker at gøre verdensmålene og Global Compacts 10 principper endnu mere tilgængelige for dansk erhvervsliv. Fordi det er vigtigt for at få løst store globale udfordringer, fordi det er en god forretning, og fordi indsatsen betaler sig hurtigt tilbage.

Vi har alle en forskellig tilgang til arbejdet, arbejder i forskellige tempi og har været i gang i kortere eller længere tid. Men det er vigtigt at flere danske virksomheder griber bolden, så vi i fællesskab kan dele viden, dilemmaer og erfaringer og være med til at gøre Danmark til foregangsland for ansvarlige virksomheder, der ser bæredygtighed som en naturlig del af deres forretningsgrundlag og mulighed.

Danmark har fortsat en solid førerposition på SDG’erne og gode forudsætninger for at udnytte denne position til en kommerciel fordel, som skaber øget eksport og bidrager til vækst, beskæftigelse og international konkurrenceevne. Regeringens nationale handlingsplan for SDG’erne er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi skal være ambitiøse – både som virksomheder og samfund, hvis Danmark skal fastholder sin førerposition internationalt.

Sustainable buildings: Small solutions with a big impact

Danfoss

Relateret indhold