04.04.19 SDG Blog

Blog: Verdensmålene som (bæredygtigt) brændstof til innovation

Camilla Brückner, direktør for UNDP’s nordiske kontor blogger om verdensmålene som et springbræt for bæredygtig innovation.

Skrevet af Camilla Brückner, direktør, UNDP’s nordiske kontor.

For første gang i historien har vi med Verdensmålene fået en fælles global ramme for de vigtigste sociale, miljømæssige og økonomiske hindringer for vækst og fremgang. Med konkrete målsætninger er Verdensmålene den første globale og universelle strategi, der holistisk søger at adressere verdens største udfordringer. Målene gælder for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De kan udelukkende nås, hvis verdenen arbejder sammen på tværs af virksomheder, den offentlige sektor og som samfundsborgere.

Virksomheder har brug for Verdensmålene, og Verdensmålene har brug for virksomheder

Virksomheder skal bidrage med nye løsninger, forretningsmodeller og teknologier, der kan levere på målene og bidrage til at løse de udfordringer, vi som menneskehed står overfor i dag. Verdensmålene er samtidig ensbetydende med forretningsmuligheder for virksomheder. Det anslås, at målene åbner for et marked på ca. 12.000 mia. amerikanske dollars årligt fra 2030 inden for sektorer som landbrug, fødevarer, energi, byer og sundhed. Men i virksomhedernes iver på at høste frugterne af Verdensmålene er der samtidig udbredte vanskeligheder med at gøre målsætningerne om inklusivitet og bæredygtighed til konkrete handlinger og integrere dem i forretningsudviklingen. Udfordringerne er især store hos små og mellemstore virksomheder, der ikke altid har ressourcerne til at gå ombord i opgaven. Hvordan kan vi hjælpe dem i gang med at udvikle ny bæredygtig forretning, der kan inspirere flere virksomheder til at gå samme vej?

Det har eksempelvis været nemmere for virksomhederne at være en del af løsningen end at være en del af problemet Camilla Brückner, direktør, UNDP’s nordiske kontor
Verdensmålene som løftestang for innovation

For at imødekomme dette har vi i FN’s Udviklingsprogram (UNDP) med støtte fra Industriens Fond og i samarbejde med Monitor Deloitte skabt SDG Accelerator for små og mellemstore virksomheder, der skal hjælpe en række danske virksomheder med at skabe innovativ forretning i regi af Verdensmålene og vise, at Verdensmål og forretningsmål går hånd i hånd. SDG Accelerator anvender Verdensmålene som springbræt til at fremme innovation, der gavner både bundlinjen og verden omkring os. Samtidig skal innovationen åbne dørene for en bredere forståelse af, hvordan virksomheder kan arbejde med bæredygtighed lokalt og globalt.

Fra reducering af madspild i danske kantiner til fiskefoder i Nigeria

I 2018 har 13 danske virksomheder deltaget i SDG Accelerator-programmet. Eksempelvis har den danske cateringvirksomhed, Jespers Torvekøkken arbejdet med en digital løsning, der skal sikre, at der produceres den rigtige mængde mad på det rigtige tidspunkt. Jespers Torvekøkken har samarbejdet med DTU Hardtech om at udvikle sensorteknologi til at opsamle data om kundernes madvaner direkte fra bakker og fade, hvorpå maden serveres.

RGS Nordic er i gang med at udvikle en digital platform, der kan give transportører mulighed for at optimere anvendelsen af de mange lastbiler, der hver dag besøger virksomhedens mere end 35 modtage- og behandlingsanlæg i Skandinavien. Løsningen vil reducere tomkørsel og dermed også udledningen af CO2 signifikant. På sigt vil løsningen være et best practice-eksempel på, at deling af transportdata og samarbejde mellem forskellige aktører i industrien kan medføre en markant reduktion af tomkørsel på de europæiske veje til gavn for virksomheder, miljø og mennesker.

Ingemann har i SDG Acceletaror-forløbet udviklet softwaren Agroclimática, der med et detaljeret billede af jordbunds- og klimaforhold optimerer afgrøders afkast. Klimaforandringerne i Mellemamerika påvirker udbyttet af landbrugsafgrøder, men ved brug af algoritmer med data fra vejrstationer og en mængde datakilder hjælper Agroclimática bl.a. nicaraguanske bønder med at ruste sig imod klimaforandringerne og optimere dyrkningen af deres afgrøder. Softwaren kan også bidrage til at risikoafdække en specifik afgrøde på et bestemt sted og dermed sikre bønderne øget kreditadgang og forsikring hos finansielle institutioner.

Den danske fiskefoderproducent, Aller Aqua har i SDG Accelerator arbejdet med at udvikle en app, der ved hjælp af målrettet uddannelse og information kan hjælpe lokale fiskefarmere i Nigeria med at undgå foderspild og samtidig optimere deres produktion. Den digitale løsning vil – ud over at gavne farmernes uddannelse og forretning – sikre bæredygtigt fiskeri til gavn for både miljø og fødevaresikkerhed.

Disse løsninger er eksempler på, hvordan danske virksomheder kan finde forretningsmuligheder ved at adressere en række af de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for – både i Danmark og i udviklinslandene - og derved bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

Det er nemmere at være en del af løsningen end at være en del af problemet

Erfaringer fra innovationsrejsen med Jespers Torvekøkken, RGS Nordic, Ingemann, Aller Aqua og de 9 andre virksomheder fra 2018-runden har været mangfoldige.

  1. Det har eksempelvis været nemmere for virksomhederne at være en del af løsningen end at være en del af problemet. Det har været motiverende at tage udgangspunkt i en udfordring adresseret i Verdensmålene, som virksomhederne gerne vil løse. Derved har de kunne drage fordel af at bruge Verdensmålene til at udvide deres bæredygtighedsfokus så det, udover at dække compliance og risikostyring, også er drevet af forretningsudvikling. På denne måde har den bæredygtige innovation fungeret som springbræt til den bredere bæredygtighedsdagsorden.
  2. Derudover har det været altafgørende at have engagement og deltagelse fra den øverste ledelse med i maskinrummet fra første dag.
  3. Verdensmålene har også givet virksomheder et fælles sprog, som de har gjort brug af på tværs af sektorer, brancher og landegrænser, når de skal tale om bæredygtighed og ansvarlighed. Kommerciel succes er nemlig også forbundet med et ansvar for bæredygtig udvikling som en del af virksomhedens formål og vision. Og budskabet bliver – som i den klassiske historie om forskellen på at hugge sten og være med til at bygge en katedral – kun stærkere, hvis man fortæller historien om sin indsats inden for rammen af verdens fælles projekt, som Verdensmålene er.
  4. Slutteligt har det været nemt for virksomhederne at bringe gode og innovative idéer på bordet. Det har været en større udfordring at få virksomhederne til at skære idéerne ned til én løsning, som de vil arbejde med i acceleratorforløbet.  

Et af formålene med projektet er at udvikle nogle redskaber og metoder der gør, at flere virksomheder på sigt kan koble sig på og arbejde kommercielt med de 17 Verdensmål. Disse erfaringer, vi gør os, bringes derfor i spil i udviklingen af alle materialerne, der gøres offentligt tilgængelig på projektets hjemmeside. Modellen og materialerne testes i Danmark, hvorefter det er planen, at den skal udrulles til andre dele af verden.

Ny runde af SDG Accelerator for SMVer er allerede startet

Med de mange erfaringer vi har gjort os i den første runde af SDG Accelerator, er der ikke tid til at hvile på laurbærrene. Vi har allerede udvalgt 18 nye virksomheder til at teste forløbet igen i 2019, kreere 18 nye forretningsløsninger og gøre os flere værdifulde erfaringer rigere. Disse virksomheder skal igennem samme skræddersyede innovationsproces og bidrage med nye løsninger til projektets inspirationskatalog.

Jo flere der kommer med på vognen, desto større er sandsynligheden for, at de 17 Verdensmål bliver indfriet til gavn for alle. Med SDG Accelerator for SMVer vil vi vise, at Verdensmålene er mere end blot en pin på reverset, men at de kan bruges som (bæredygtigt) brændstof til innovation og vækst. Dermed kan den private sektors engagement i bæredygtighedsdagsordenen også accelereres.

SDG Accelerator

Virksomhederne i SDG Accelerator i 2019: Ganni, Sera Scandia, Unibio, Friland, Casa, Wood Wood, Aqua-Pri, Pack Tech, Shark Solutions, KMC, Swipbox, Bramidan, Eltronic, Aquaporin, Nordisk, Rudolph Care, Fors og Stryhns.

Virksomhederne i SDG Accelerator i 2018: Angulus, Aller Aqua, BLUETOWN, Brunata, E.ON, Jespers Torvekøkken, LTP Group, Plastix, RGS Nordic, TripleNine, DESMI, Ingemann Group og Palsgaard.

Læs mere om virksomhederne i SDG Accelerator.

Læs mere om programmet.

Relateret indhold