ESG Masterclass: Gør din virksomhed klar til at levere på nye rapporteringsstandarder for bæredygtighed

De kommende år vil virksomheder opleve stigende lovkrav til bæredygtighedsrapportering. Derfor har DI lanceret en serie af ESG Masterclasses, der skal hjælpe virksomheder med at navigere i og lykkes med de nye rapporteringsstandarder og lovkrav, som vil påvirke deres forretning i et eller andet omfang.

Nye rapporteringsstandarder

I EU er Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vedtaget, hvilket medfører, at 50.000 virksomheder i EU fra 2024 eller senere skal afrapportere, hvilke positive og negative effekter deres aktiviteter har på samfundet, klimaet og miljøet. Direktivet omfatter også danske virksomheder – mere specifikt alle børsnoterede virksomheder og andre virksomheder, der har mere end 250 ansatte. Dog kommer direktivet til at påvirke stort set alle, fordi virksomheder skal hente oplysninger fra deres værdikæde.

Rapporteringskravene fra CSRD fastlægges i 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som er under udarbejdelse. Standarderne er inden for rammerne af ESG, altså Environment, Social og Governance, og omfatter derfor virksomhedernes arbejde med bæredygtighed i bred forstand, herunder miljømæssige-, sociale-  og ledelsesforhold.

CSRD stiller høje krav til virksomhederne, og den administrative byrde forventes at blive høj. Derfor anbefaler DI, at virksomhederne allerede nu gør sig klar til at leve op til kravene. Disse vil skabe mere ens konkurrencevilkår i EU og derfor, i endnu større grad, belønne de der arbejder seriøst med bæredygtighed. Din virksomhed kan altså med fordel bestræbe sig på at blive frontløber på de ESG-områder, der er væsentlige for virksomheden og dens værdikæde.

ESG Masterclass

DI har sammensat en ESG Masterclass, som skal hjælpe virksomheder, der rammes direkte af CSRD, med at imødegå udfordringerne og hjælpe dem på vej til at blive frontløbere på udvalgte ESG-områder. Masterclassen består af fire sessioner, der afholdes i både København og Aarhus. Sessionerne kan købes enestående eller i en samlet pakke. I sessionerne dykkes der ned i hhv. væsentlighed, E'et, S'et og G'et, dvs. virksomhedernes miljøaftryk, sociale forhold og selskabsledelse. Masterclassen er skræddersyet i tæt samarbejde med nogle af de mest vidende eksperter på området og vil bygge på flere praktiske cases fra det virkelige liv.

Første session foregår den 13. marts i København og 16. marts i Aarhus, hvor Patrick Moloney, Market Director hos Ramboll Management, er en af underviserne. Selv anerkender han kompleksiteten af de mange ændringer, som er sket på meget kort tid, men at man med fordel kan anse ESG-agendaen ud fra en mere proaktiv vinkel.

- Det vil kunne have negative konsekvenser for de virksomheder, der vælger at forsinke håndteringen af landskabets lovkrav, og blot se det som et compliance-problem. Jeg håber, at virksomhederne, der deltager i masterclassen, får øjnene op for fordelene ved at tackle det stadigt udviklende landskab ud fra en proaktiv tilgang snarere end fra en reaktiv compliance-tilgang, siger Patrick Moloney.

Virksomhederne er ikke alene

Lovgivningen på bæredygtighedsområdet er i løbende udvikling. Mange virksomheder kæmper derfor med at få overblik og følge med.

- Du er ikke alene, og det er okay at være forvirret! Det er vi alle sammen. Det er en vigtig pointe at huske sig selv på. Meget af det hele er mindre end 12 måneder gammelt. Ærlig og åben dialog om de udfordringer, vi alle står over for - og det vil vi fokusere på gennem masterclassen - er vejen frem nu. Det vil kunne give tryghed, men også værdifuld sparring, siger Patrick Moloney.

Patrick Moloney, Market Director, Ramboll Management
Vi vil navigere deltagerne gennem ESG-labyrinten og give dem nogle vigtige indsigter med hensyn til at skabe en plan, der er meningsfuld, relevant og frem for alt opnåelig. Patrick Moloney, Market Director, Ramboll Management

Ingen "one size fits all" løsning

Patrick Moloney understreger, at der ikke findes nogen ”one size fits all” løsning på, hvordan man griber ESG-agendaen an.  

- Jeg tilgår ESG- og bæredygtighedsdagsordenen ud fra det perspektiv, at alle organisationer og virksomheder er forskellige. Nøglen til succes findes ved at definere, hvad dagsordenen har af betydning for din enkelte virksomhed, og ved at skære kravene ned til et sprog, der har relevans for dig, siger Patrick Moloney afsluttende.

I DI’s ESG Masterclass kan din virksomhed blive klædt på til at imødegå de kommende rapporteringskrav, og få inspiration til, hvordan I vender disse til en konkurrencefordel. Du går altså fra compliance til værdiskabelse, og kan derfor bruge ESG-agendaen strategisk til at skabe positiv effekt for både samfundet og virksomheden.

Du kan tilmelde dig én eller flere af sessionerne her.

Peter Nyvang Lager

Peter Nyvang Lager

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3616
  • Mobil +45 2328 8365
  • E-mail petl@di.dk

Relateret indhold