11.02.22 SDG Nyheder

Gode råd vedrørende grøn markedsføring

Forbrugerombudsmandens kvikguide hjælper virksomheder med at undgå "Greenwashing"-anklager. Få 6 gode råd her.

Forbrugerombudsmandens nye kvikguide skal hjælpe virksomheder med at markedsføre grønne tiltag uden at bryde markedsføringslovens regler. Med den nye guide og de forventninger omkring gennemsigtighed, vi møder hos forbrugere og indkøbere, er marketing som vi kendte det ved at uddø.

Virksomhedernes redskab til lovlig grøn markedsføring

Forbrugere sætter i stigende grad spørgsmålstegn ved troværdigheden i virksomhedernes markedsføring af miljø- og klimavenlige produkter. Det har fået mange virksomheder til at holde igen med at fortælle om de tiltag, de gør for at designe mindre miljøbelastende produkter. Virksomhedernes  bekymring for at blive opfattet som utroværdige, at blive ramt af forbrugerens dom eller anklager om ”ulovlig” grøn markedsføring - ”greenwashing”, har fået den uheldige konsekvens, at mange virksomheder udlader at kommunikerer om deres mindre miljøbelastende produkter. Det betyder, at forbrugere og indkøbschefer har sværere ved at finde de produkter, der er mere miljø- og klimavenlige, ligesom virksomhederne ikke får optimalt udbytte af deres investeringer i bæredygtig produktinnovation.

Men Forbrugerombudsmandens nye kvikguide er et godt redskab til at blive klogere på lovlig og troværdig ’grøn markedsføring’. Den præsenterer de markedsføringsretlige regler på en let tilgængelig måde og har mange konkrete eksempler på, hvad der ligger indenfor grænserne, når vi taler om ”lovlig” grøn markedsføring.

Forbud mod vildledende markedsføring og højt dokumentationskrav

Der er 2 helt centrale budskaber i kvikguiden:

  • §§ 5-6: Forbud mod vildledende markedsføring
  • § 13: Rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold skal kunne dokumenteres

Hvis man bruger grønne påstande, som ”klimavenlig” eller ”miljørigtig” i sin markedsføring giver det  forbrugeren et indtryk af, at produktet ikke har en negativ påvirkning på miljø og klima, eller at det belaster miljø og klima væsentligt mindre end andre tilsvarende produkter. Derfor skal virksomheder kunne fremvises dokumentation for, at dette er korrekt. Dokumentationen skal kunne dokumenteres af en uafhængig 3. part, hvis det bliver nødvendigt. Og det vil faktisk give mange virksomheder, der har investeret i mere klima- og miljøvenlige produkter, en klar fordel, da netop de virksomheder kan tåle at blive underlagt et dokumentationskrav.

Gode råd til at undgå green-washing-anklager

  1. Sørg for at undgå generelle budskaber som "produktet er bæredygtigt" eller "grønne produkter". Vær i stedet så præcis som mulig, og beskriv hvilke dele af produktet, der er miljø- og klimavenlige, og beskriv hvorfor de er det. Udelad muligheden for urigtige fortolkninger.

  2. Undgå at tale usandt, overdrive og undlade væsentlige informationer, der kan få en forbruger eller indkøber til at føle sig vildledt. Det er ikke blot ulovligt, men det er i ligeså høj grad en kilde til at miste dine kunders tillid til virksomheden og virksomhedens produkter.

  3. Overvej ekstern hjælp fra en ekspert. Evt. en advokat med speciale i markedsføringsloven eller en ekspert i CSR-rapportering, der kan gennemgå dine ’grønne budskaber’, før du udsender en kampagne eller lægger tekster på din hjemmeside. Et enkelt ord kan have afgørende betydning.

  4. Sørg for at have dokumentationen i orden og vær sikker på, at en uafhængig tredjepart vil kunne verificere det, hvis du møder anklager. Vær opmærksom på, at du gerne må kommunikere en langsigtet ambition eller vision, selvom du ikke på forhånd kan dokumentere, hvordan du når i mål med den. Det kræver imidlertid, at det er plausibelt, at ambitionen/visionen kan opnås inden for den givne tidsramme, og at du kan beskrive en del af de skridt, virksomheden tager for at bevæge sig mod visionen.

  5. Brug forbrugerombudsmandens kvikguide som opslagsværk: Forbrugerombudsmandens Kvikguide

  6. Læs vejledningen for brug af miljø- og etiske påstande: Vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen

 

  1. *Artiklen er udarbejdet i samarbejde med advokat Heidi Højmark Helveg, Advokat hos CO:Play LAW

Relateret indhold