SDG Value Scan

Kortlæg din virksomheds  positive og negative aftryk på samfund og miljø - og identificer nye forretningsområder

For at kunne udvikle en forretningsstrategi, der hviler på bæredygtighed, er det essentielt at kende din virksomheds positive og negative påvirkning på samfund og miljø på tværs af hele værdikæden – fra indkøb, til produktion og det produkt/den service du tilbyder: Hvordan påvirker du hele kæden?
Når du har overblik over det, har du de bedste forudsætninger for at fusionere din virksomheds kompetencer og know how med de verdensmål, som er mest relevante for dig – og derved skabe en mere fremtidssikker forretningsstrategi.

Få DI's hjælp til at kortlægge, hvilke Verdensmål du får mest forretningsmæssig værdi af at arbejde med

Kom i gang med Verdensmålene

Value Scan stiller fire centrale spørgsmål, som sætter dig i stand til at kortlægger din virksomheds positive og negative indvirkning på hver af de 17 verdensmål. Værktøjet bidrager i øvrigt til at identificere oversete forretningsmuligheder med udgangspunkt i verdensmålene og med udgangspunkt i din virksomheds kernekompetencer.

Længere nede på siden kan du se eksempler (billeder) af, hvordan arbejdet med Value Scan kan se ud.

Øvelsen giver dig svar på:

 

1. Hvilke verdensmål påvirker virksomheden positivt via den eksisterende forretningsmodel?

2. Hvilke verdensmål påvirker virksomheden negativt via den eksisterende forretningsmodel?

3. Hvor går virksomheden glip af værdi i den nuværende forretningsmodel, når man gennemgår hvert enkelt verdensmål?

4. Hvor kan virksomheden skabe helt nye forretningsmuligheder med afsæt i eksisterende kompetencer og viden?

Hvem bør involveres i øvelsen?

Kortlægningen bør ske i samarbejde med øverste ledelse og med nøglepersoner fra forskellige afdelinger – og når analysen er lavet, skal alle tiltag kategoriseres, og udvalgte tiltag prioriteres afhængig af forretningspotentiale og indvirkning på miljø – på kort og lang sigt.

Når du prioriterer, skal du både vurdere potentialet for din forretning, og i hvor høj grad tiltaget vil have en positiv effekt på samfund og miljø jf. de 17 verdensmål. Vi anbefaler at nedsætte en projektgruppe til at skabe dette overblik, og på baggrund heraf lave yderligere analyser og handlingsplaner for de prioriterede aktiviteter for at sikre fokus og fremdrift. 

Se et konkret eksempel på værktøjet her:

Peter Larsen Kaffe
Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent

DI Bæredygtig Forretningsudvikling

Sådan ser arbejdet med værktøjet ud

1. Det starter med, at man sidder i grupper, hvor der brainstormes på ideer.

Billede: FTZ Autodele & Værktøj A/S

2. Derefter føres en dialog om alle ideerne og tankerne i hver gruppe.

Billede: FTZ Autodele & Værktøj A/S

3. Afslutningsvis præsenteres det hele i plenum, og der diskuteres de næste skridt.

Billede: FTZ Autodele & Værktøj A/S

Erfaringer viser, at det skaber mest værdi for virksomheder at fokusere på 2-3 Verdensmål.

Deltager-anbefalinger

 • 0

  Se på din egen virksomhed med kritiske og visionære øjne.

  Lyt til medarbejdere, kunder, se på andre sektorer, dine fremtidige kunder, levenrendører, osv.

 • 0

  Tænk udefra/ind.

  Du må gerne være kreativ.

 • 0

  Tænk på tværs af værdikæden.

  Indkøb, produktion og produkter.

 • 0

  Tænk langsigtet og ‘outside the box’.

  Forestil jer, at teknologi og ressourcer er begrænsede.

 • 0

  Drøm stort.

  Det er forbudt at sige ”Nej”. Du må kun sige ”Ja og …”.

 • 0

  Ingen "plejer".

  Begynd ikke at løse problemer eller forklare, hvorfor du gør som du gør i dag.