UN Global Compact & Global Reporting Initiative (GRI)

GRI Secretariat

Denne rapport har til formål at hjælpe virksomheder med at forstå, hvordan de påvirker Verdensmålene og Delmålene. Samtidig tilvejebringer rapporten en liste over indikatorer, der skal gøre rapportering om Verdensmålene mere enkle at udføre.

ANALYSIS OF THE GLOBAL GOALS AND TARGETS

Læs mere

Denne vejledning skitserer tre trin for virksomheder til at integrere Verdensmålene i eksisterende forretnings- og rapporteringsprocesser:

  1. Identifikation og prioritering af verdensmål
  2. Fastlægge mål for virksomheden samt måling og analysering
  3. Rapportering og forbedringer


Publikationen er beregnet til at blive brugt sammen med andre relevante værktøjer fra GRI og UN Global Compact.

INTEGRATING THE SDGS INTO CORPORATE REPORTING

Læs mere